Slide background
ข่าวเด่น KM โรงพยาบาลตำรวจ

ข่าวการจัดการความรู้ (KM) รพ.ตำรวจ

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 7 ก.ค. 2564 post นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประกาศผลการจัดการประกวด “การจัดการความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ...
2 30 ส.ค. 2559 post ประมวลภาพ มหกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลตำรวจ KM Day 2016" ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
3 24 ส.ค. 2559 post ผลงาน KM 9 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน "5th KM Got Talent" งานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day 2016
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
4 24 ส.ค. 2559 post ประชาสัมพันธ์ มหกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลตำรวจ "KM Day 2016" พร้อมกำหนดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
5 4 ส.ค. 2559 post คู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง โดย คณะทำงาน KM สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.
ดาวน์โหลดคู่มือการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง โดย คณะทำงาน KM สายงานการพยาบาลไอ.ซี.ยู.
Top