Notice: Undefined index: dept in /home/qqumffwm/domains/policehospital.org/public_html/content/archive_news_all.php on line 2
โรงพยาบาลตำรวจ
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ค้นหาข่าวในคลังข่าวเก่า

หมายเหตุ : หน้าเพจนี้คือหน้าเพจสำหรับเก็บข้อมูลข่าวเก่าที่คาดว่าอาจจะยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวเก่าๆ ดังนั้นทางผู้ดูแลเว็บไซต์ รพ.ตร. จึงยังไม่ทำการลบออกจากระบบ โดยข่าวเหล่านี้จะไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ หรือหน้าเพจอื่นๆ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการทยอยลบออกไปตามแต่สมควร (หน้าเพจอาจจะโหลดช้า..เนื่องจากมีข้อมูลมากมาย)

ลำดับ วันที่ลงข่าว หมวดข่าว หัวข้อข่าว
1 28 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ SCAN จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (views 319)
2 28 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (views 282)
3 28 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 320)
4 27 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
5 27 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ TONER HP รุ่น CF๒๒๖XC จำนวน ๒๒๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 284)
6 27 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งตรวจสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
7 27 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
8 26 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง (views 419)
9 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 310)
10 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 scan จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวฺิธีคัดเลือก (views 286)
11 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 285)
12 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 299)
13 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 300)
14 25 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 244)
15 24 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 275)
16 24 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (views 294)
17 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 211)
18 20 ธ.ค. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 542)
19 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมระบบศูนย์กลาง สำหรับหออภิบาลกุมารเวชกรรม (PICU) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 280)
20 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑๗ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 248)
21 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 271)
22 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องเขียนบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 255)
23 20 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 286)
24 19 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซพลังงานต่ำ (DXA Scan) จำนวน ๑ เครื่อง (views 263)
25 19 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 250)
26 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (views 276)
27 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L6400DW หมึกพิมพ์ (Toner) รุ่น TN-3478 (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) จำนวน 170 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 290)
28 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 273)
29 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็นห้องเก็บศพรวมใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 347)
30 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 247)
31 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 222)
32 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 252)
33 18 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 255)
34 17 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 259)
35 17 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 250)
36 17 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 248)
37 17 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 242)
38 14 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 236)
39 14 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอสำหรับห้องปฏิบัติการ(LIMS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 213)
40 14 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 211)
41 14 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดรับภาพดิจิตอล (Digital Sensor) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 228)
42 14 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 SCAN จำนวน 1 เครื่อง (views 254)
43 13 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 249)
44 13 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องศูนย์กลางฯ (views 254)
45 13 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 205)
46 12 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 273)
47 12 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post สายต่อขยายชนิดปริมาตรน้อยความยาว 15 เซนติเมตร จำนวน 120,000 ชิ้น (views 762)
48 11 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 276)
49 11 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 246)
50 7 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้าง อบแห้งและทำลายเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 275)
51 7 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (views 322)
52 7 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR และร่างประกาศ,เอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) จำนวน ๑ เครื่อง (views 289)
53 6 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 261)
54 6 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 263)
55 6 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 258)
56 6 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (views 247)
57 6 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 288)
58 3 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน ธันวาคม 2561 (views 347)
59 2 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 260)
60 2 ธ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 264)
61 29 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรสำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) (views 331)
62 28 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 265)
63 28 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 225)
64 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมระบบศูนย์กลาง สำหรับหออภิบาลกุมารเวชกรรม (PICU) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 252)
65 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 298)
66 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 310)
67 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 261)
68 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 309)
69 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
70 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 284)
71 27 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 291)
72 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 314)
73 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 296)
74 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 17 เตียง โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 334)
75 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 288)
76 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้าง อบแห้งและทำลายเชื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 333)
77 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษา ตรวจเช็ค และเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 317)
78 26 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร สำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน(ตั้งแต่ธันวาคม2561-เดือนกันยายน 2562) (views 336)
79 23 พ.ย. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2562 (views 835)
80 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 259)
81 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
82 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 307)
83 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 869)
84 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 267)
85 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 280)
86 23 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 306)
87 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียนโล่ 67830 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 323)
88 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑๑ ตัว (views 330)
89 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 301)
90 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 317)
91 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 260)
92 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 306)
93 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 317)
94 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 286)
95 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 298)
96 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 295)
97 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 303)
98 22 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 316)
99 21 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 321)
100 19 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 318)
101 19 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 303)
102 16 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 342)
103 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 355)
104 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 348)
105 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 343)
106 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 271)
107 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรสำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 336)
108 15 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอน จำนวน ๑ เครื่อง (views 301)
109 14 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจสารพิษและยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 312)
110 14 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 289)
111 14 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ MANUAL/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 279)
112 13 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือนพฤศจิกายน 2561 (views 404)
113 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 350)
114 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 273)
115 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 301)
116 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 335)
117 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 283)
118 10 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 303)
119 8 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ Day care อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชการลที่ ๙ ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 316)
120 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 310)
121 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 280)
122 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ RapidDNA โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 287)
123 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 284)
124 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 233)
125 7 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ลับใบเลื่อย เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 312)
126 6 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 303)
127 6 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ MANUAL/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 316)
128 5 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายชื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 266)
129 5 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือนตุลาคม 2561 (views 404)
130 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
131 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
132 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 336)
133 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 243)
134 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 332)
135 2 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 266)
136 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 325)
137 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 344)
138 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง ซื้อระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอสำหรับห้องปฏิบัติการ(LIMS) จำนวน ๑ ระบบ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 320)
139 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 335)
140 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 296)
141 1 พ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
142 31 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ภายใน รพ.ตร.จำนวน ๙ อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง ๒ จุด (ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.๖๑-ก.ย.๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ๓๑ ต.ค.-๑๖ พ.ย.๖๑) (views 346)
143 30 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสายเคเบิิ้ลโทรศัพท์ จำนวน 200 คู่สาย ด้านหลังอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 303)
144 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพหนะและรถยนต์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
145 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 321)
146 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 330)
147 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 355)
148 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง (views 311)
149 29 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือน ธ.ค.๒๕๖๑ – เดือน ก.ย.๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.-๑๔ พ.ย.๖๑) (views 335)
150 25 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศปรับปรุงร่างวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในรพ.ตร. จำนวน ๙ อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ ต.ค.๖๑) (views 372)
151 25 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ MANUAL/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 279)
152 24 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรสำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 309)
153 22 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) (views 350)
154 22 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษและยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง (views 350)
155 22 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายใน รพ.ตร. จำนวน 9 อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 331)
156 22 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายใน รพ.ตร.จำนวน 9 อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่ วันที่ 22-26 ต.ค.61) (views 343)
157 19 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินนอกงบประมาณ) (views 440)
158 19 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 398)
159 18 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 330)
160 17 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน 17 ต.ค.-25 ต.ต.61) (views 341)
161 16 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชะการเสนอราคาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 353)
162 11 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 324)
163 11 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชระการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 347)
164 11 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด (views 322)
165 11 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 367)
166 10 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างย้ายสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ จำนวน200คู่สายหลังอาคารอำนวยการ รพ.ตร. (views 339)
167 8 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษและยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 272)
168 3 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือน ต.ค.) (views 435)
169 3 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) จำนวน ๑ เครื่อง (views 385)
170 3 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg. (views 345)
171 2 ต.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟชนิดเทียบมวลประจุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 360)
172 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 328)
173 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 435)
174 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 340)
175 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 272)
176 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 328)
177 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 280)
178 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆใน รพ.ตร. จำนวน 10 อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง 2 จุด(ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 327)
179 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โดยวิธีคัดเลือก (views 321)
180 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commuter , Hiace , Vigo , Ventury , AVANZA , ALTIS จำนวน 28 คัน โดยวิธีคัดเลือก (views 304)
181 28 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 247)
182 27 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ระยะเวลา ๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ พ.ย.๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 315)
183 27 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กันยายน 2561 (views 413)
184 27 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 288)
185 27 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ MANUAL/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง (views 309)
186 27 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง (views 360)
187 26 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษษ(ระยะเวลาดำเนินการ2เดือน ต.ค.61-พ.ย.61) (views 257)
188 25 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน (views 328)
189 25 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 319)
190 25 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 410)
191 24 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
192 22 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 429)
193 21 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ๑๑ ตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (views 233)
194 21 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commuter , Hiace , Vigo , Ventury , AVANZA , ALTIS จำนวน 28 คันโดยวิธีคัดเลือก (views 202)
195 21 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 220)
196 21 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 216)
197 20 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำป้ายอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 333)
198 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ Day care อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๖ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 273)
199 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดเครื่องเสียงความถี่สูงพร้อมระบบ FUSION จำนวน ๑ ชุด (views 216)
200 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
201 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 246)
202 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 240)
203 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 254)
204 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 243)
205 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
206 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
207 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 236)
208 19 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
209 18 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 282)
210 18 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 200)
211 17 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 1 โครงการ) (views 188)
212 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 414)
213 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 408)
214 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
215 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
216 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 367)
217 14 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆใน โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 10 อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา 2 เดือน ต.ค.61-พ.ย.61) (views 397)
218 13 ก.ย. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 471)
219 13 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 307)
220 13 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 510)
221 13 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจสารพิษและยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 328)
222 13 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 327)
223 13 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ เครื่อง (views 284)
224 12 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีฉีดไอระเหย ยี่ห้อ Agilent รุ่น G3440B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 438)
225 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 315)
226 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 281)
227 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 409)
228 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
229 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ 1 เครื่อง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 308)
230 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
231 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 ใบสั่งซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 243)
232 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL030328 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 287)
233 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักาาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัรฑ์ซีเมนส์ หมายเลขเครื่อง 157569 แบบรวมอะไหล่ (TOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 306)
234 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่ สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 301)
235 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด 2 มิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 224)
236 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 270)
237 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไใ่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 303)
238 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (views 215)
239 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 313)
240 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 276)
241 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ อาคารต่างๆภายใน โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 301)
242 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารต่างๆภายใน โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 13 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 283)
243 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 280)
244 11 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ ๖๗๘๓๐ (views 295)
245 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ Day care อาคาร ฉก.ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ (views 413)
246 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 325)
247 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 36 ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 288)
248 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบะไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 304)
249 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 295)
250 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 4 โครงการ วันที่ 10 ก.ย. 61) (views 299)
251 10 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 287)
252 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 421)
253 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 345)
254 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 287)
255 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
256 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 254)
257 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 267)
258 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 275)
259 8 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 279)
260 7 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดสำหรับผ่าศพ PM๔๐ Blades (views 218)
261 7 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 245)
262 6 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ (views 302)
263 6 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 239)
264 6 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์เม็ดเลือด(CBC)พร้อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและการตรวจนับเรติคูโลไซต์พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
265 6 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด (views 171)
266 6 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ(Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 201)
267 5 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T – DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 207)
268 5 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 292)
269 5 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
270 5 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 196)
271 5 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) พร้อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและการตรวจนับเรติคูโลไซต์ พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 209)
272 5 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา เดือน สิงหาคม 2561 (views 299)
273 4 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ข่าวประกาศราคากลาง (เฉพาะหน่วย) ณ เดือน สิงหาคม 2561 (views 288)
274 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
275 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL030328 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 211)
276 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด 2 มิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 236)
277 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
278 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ซนิดซีอามร์ รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ หมายเลขเครื่อง 157569 แบบรวมอะไหล่ (TOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
279 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 285)
280 4 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 171)
281 3 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงใส่ศพเน่า จำนวน 300ใบ จำนวน 1 ชุด รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 241)
282 3 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่10174 (views 163)
283 3 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 229)
284 3 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR เครื่องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จำนวน ๑ เครื่อง (views 256)
285 3 ก.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Dual Energy ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 233)
286 31 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ส.ค. - ๕ ก.ย.๒๕๖๑) (views 269)
287 31 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 268)
288 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
289 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out Lab)จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
290 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 201)
291 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียนโล่ 67829 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 166)
292 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 184)
293 30 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด (views 172)
294 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 298)
295 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัรฑ์ทางการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 311)
296 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 300)
297 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัรฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR เลขที่เครื่อง 3M5249A13007 จำนวนว 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 261)
298 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M รุ่น 5XL#1 S/N 720607, รุ่น 5XL#2 S/N 720606และรุ่น 8XL S/N 300453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
299 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้องเอ็นโดสมาร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 278)
300 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 275)
301 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ,อาคารสูตินรีเวชกรรม และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 289)
302 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 292)
303 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ Ro และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
304 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ฺB-Braun จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 214)
305 29 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 233)
306 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 367)
307 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 294)
308 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 303)
309 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดเครื่องเสียงความถี่สูงพร้อมระบบ FUSION จำนวน ๑ เครื่อง (views 271)
310 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อซิกม่า แบบไม่รวมค่าอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 302)
311 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 274)
312 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 275)
313 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องดูดไอสารฟอร์มาลีน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 253)
314 28 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
315 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 274)
316 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสีียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด (views 240)
317 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 269)
318 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ของอาคารเภสัชกรรม ยี่ห้อ มิตซูบิซิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 304)
319 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์จอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 230)
320 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ OLEODYNE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 212)
321 27 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารข้าราชการตำรวจและอาคารสูติยี่ห้อฟูจิเทคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 203)
322 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 311)
323 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 24 สิงหาคม 2561) (views 278)
324 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 358)
325 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 268)
326 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Maintenance Lab Server(LIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
327 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ VACUETTE EDTA K3 TUBE 3ML(TR-L)(50S) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 229)
328 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 369)
329 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 230)
330 24 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
331 23 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป อาคาร มก.ชั้น 3 สำหรับห้องผ่าตัด 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
332 23 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู อายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 238)
333 23 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆทางศัลยกรรมระบบโมดูล่า อาคาร มก.ชั้น4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 395)
334 23 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า อาคาร มก.ชั้น 2 ห้องผ่าตัด 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 234)
335 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 250)
336 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจหาปริมาณโลหะหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 295)
337 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๑๙ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 225)
338 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 223)
339 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น INFINTI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 230)
340 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ CHILLER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 200)
341 22 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก ๑๒ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 206)
342 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 252)
343 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 237)
344 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 252)
345 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 227)
346 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง สำรองไฟฟ้า จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 204)
347 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 236)
348 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
349 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 235)
350 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
351 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 240)
352 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 218)
353 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Dual Energy ) จำนวน ๑ เครื่อง (views 292)
354 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
355 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 284)
356 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ammonia 25% จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 223)
357 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 220)
358 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
359 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 218)
360 21 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 258)
361 20 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอฟอากาศ) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 246)
362 20 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างTORเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดเครื่องเสียงความถี่สูงพร้องระบบFUSION จำนวน 1 เครื่อง (views 238)
363 17 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 256)
364 17 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 276)
365 17 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ( Indoor PTZ Network Camera แบบที่ 1 ) จำนวน 11 ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 202)
366 16 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 274)
367 16 ส.ค. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 481)
368 16 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 261)
369 16 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอกย้อมสี Immunohistochemistry แบบไม่รวมการแปลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 296)
370 16 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดหา ๑ กบ.บก.อก.รพ.ตร. (views 303)
371 16 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ S จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 280)
372 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 272)
373 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 222)
374 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 232)
375 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 291)
376 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) (views 237)
377 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT,APTT)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 258)
378 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA1C(COST/TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 264)
379 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพ ทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 244)
380 15 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (views 287)
381 14 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 373)
382 14 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 293)
383 14 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑ รายการ จัดหา ๑ กบ.บก.อก.รพ.ตร. (views 293)
384 13 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
385 13 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 219)
386 13 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 237)
387 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 221)
388 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงพลาสติกใสใส่วัตถุพยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 265)
389 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
390 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 253)
391 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 307)
392 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 245)
393 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 230)
394 10 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 221)
395 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 294)
396 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 241)
397 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 284)
398 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
399 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
400 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 235)
401 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 268)
402 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post บำรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 206)
403 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 201)
404 9 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEE ELEVATOR อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวนว 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
405 8 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ (views 292)
406 8 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 259)
407 8 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 290)
408 8 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๒ รายการ จัดหา ๑ กบ.บก.อก.รพ.ตร. (views 338)
409 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาสารเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 301)
410 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 262)
411 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (views 231)
412 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 278)
413 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 260)
414 7 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (views 279)
415 4 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 302)
416 4 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 269)
417 4 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 259)
418 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 264)
419 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 307)
420 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมือจับเปิด-ปิด ประตูห้องเย็นเก็บศพรวมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สถาบันนิติเวชวิทยา (views 269)
421 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมชุดควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศชั้น 9 อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
422 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 274)
423 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๒๐-๐๐๐๑ ยี่ห้อ เซนทรัลแอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 278)
424 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 273)
425 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (views 297)
426 3 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ S จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง (views 275)
427 2 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับใส่ชิ้นเนื้อชนิดมีฝา(Embedding cassette) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 749)
428 2 ส.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 (views 255)
429 2 ส.ค. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (views 358)
430 1 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ข่าวประกาศราคากลาง (เฉพาะหน่วย) ณ เดือน กรกฎาคม 2561 (views 405)
431 1 ส.ค. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียมของ นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (views 498)
432 31 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่สำหรับเครื่องไตเท่ียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 262)
433 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 324)
434 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อและยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล ชนิด Upright จำนวน 1 เครื่อง (views 262)
435 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (views 294)
436 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ง.43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 325)
437 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 205)
438 26 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเข้าสู้ราคาประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง (views 248)
439 25 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 3 เตียง (views 264)
440 25 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 3 เตียง (views 229)
441 25 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 303)
442 24 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องตรวจดีเอ็นเออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ`) (views 382)
443 24 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24 ก.ค.-15 ส.ค.61) (views 272)
444 24 ก.ค. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post ผลการจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส3) (views 466)
445 23 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก (views 345)
446 23 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียนโล่ ๑๐๑๓๙ (views 334)
447 23 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียนโล่ 10140 (views 304)
448 23 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะทะเบียนโล่ 67832 (views 231)
449 20 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 298)
450 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 247)
451 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 288)
452 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 177)
453 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
454 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 273)
455 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 208)
456 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
457 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
458 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 265)
459 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 214)
460 19 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 252)
461 18 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พาราพลาส Para path) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 162)
462 18 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 211)
463 18 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจุกยางแดงปิดปากขวด 20 มม.แบบบาง,1,000/PK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
464 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 17 ก.ค. 2561 (views 198)
465 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๒ เครื่อง (views 218)
466 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
467 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
468 17 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 235)
469 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16 ก.ค.-19 ก.ค.61) (views 194)
470 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (views 162)
471 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (views 256)
472 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (views 188)
473 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ S จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 199)
474 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
475 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 223)
476 16 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) (views 166)
477 13 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 189)
478 13 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะทะเบียนโล่ 67833 (views 199)
479 13 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 189)
480 12 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
481 12 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์สำหรับถ่ายภาพขณะฉีดสี แบบมุมกว้าง ชนิดพิเศษ แบบไม่สัมผัส (Non-Contact Ultra Widefiled Lens) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
482 11 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (views 223)
483 11 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล ชนิด Upright จำนวน ๑ เครื่อง (views 294)
484 11 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 278)
485 10 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 282)
486 9 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ราคากลางจัดซื้อยา เดือน มิถุนายน 2561 (views 441)
487 9 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 285)
488 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง ปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 285)
489 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2561) (views 295)
490 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของ โรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 267)
491 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
492 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 261)
493 6 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 286)
494 5 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) (views 255)
495 5 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งหมด 16 โครงการ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) (views 271)
496 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง Shaker/GFL Model 3018 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 332)
497 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 288)
498 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 215)
499 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 251)
500 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 280)
501 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
502 2 ก.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๒ เครื่อง (views 203)
503 29 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อเลนส์สำหรับถ่ายภาพขณะฉีดสีแบบมุมกว้างชนิดพิเศษแบบไม่สัมผัส (Non-Contact Ultra Widefiled Lens) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
504 29 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 336)
505 29 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 310)
506 29 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 227)
507 29 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 235)
508 28 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค เบอร์ S จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 360)
509 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 290)
510 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 293)
511 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 285)
512 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 249)
513 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
514 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 246)
515 27 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 262)
516 26 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน ๔ เครื่อง (views 256)
517 26 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล ชนิด Uptight จำนวน ๑ เครื่อง (views 320)
518 25 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (views 986)
519 25 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าปูที่นอนสีขาว) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 304)
520 25 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) (views 279)
521 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 255)
522 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 289)
523 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
524 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 250)
525 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 284)
526 21 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 356)
527 20 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 321)
528 20 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 313)
529 19 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ Network Camera) เป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (views 321)
530 19 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 280)
531 19 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๓ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 394)
532 19 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ สว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 505)
533 18 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (views 301)
534 12 มิ.ย. 2561 ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก post คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ ฝึกอบรมทางการแพทย์ รพ.ตร. การประชุมสัมนาบรรยายทางวิชาการ Approach to Acute Appendicitis in Children (views 397)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานศัลยกรรม อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 7 รพ.ตร.
535 11 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 321)
536 11 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย จำนวน ๓ เครื่อง (views 320)
537 11 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเคื่องติดตามการทำงานของหัวใจ,ความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสะเลือด วัดความดันโลหิต และวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก จำนวน ๒ เครื่อง (views 305)
538 11 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 281)
539 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 298)
540 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 247)
541 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 228)
542 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 315)
543 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
544 8 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 277)
545 7 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2561 (views 475)
546 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 7 มิ.ย.-12 ก.ค.61) (views 452)
547 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 229)
548 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
549 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 258)
550 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 211)
551 7 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รา่ยการ (views 308)
552 6 มิ.ย. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post ขอเชิญร่วมเชียร์และร่วมโหวตการประกวดร้องเพลง"รอบชิงชนะเลิศ" จากแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ รพ.ตร. ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจากนายแพทย์ใหญ่ (views 434)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ เวทีดนตรีจิตอาสา อาคาร มภร. ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
553 5 มิ.ย. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสาวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 (views 404)
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา10.00-12.00 ณ เวทีดนตรีจิตอาสา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณะ 88พรรษา ชั้น2 โรงพยาบาลตำรวจ
554 4 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 277)
555 4 มิ.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
556 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พ.ค.-๒๘ มิ.ย.๒๕๖๑) (views 380)
557 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 296)
558 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 314)
559 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 289)
560 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 354)
561 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 368)
562 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 293)
563 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 309)
564 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 483)
565 30 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (สีส้ม) จำนวน 20,000 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 295)
566 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างTOR โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25 พ.ค.61-31 พ.ค.61) (views 745)
567 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 289)
568 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 347)
569 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัฑณ์สำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 295)
570 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 348)
571 24 พ.ค. 2561 ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก post กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการความก้าวหน้าในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา (views 367)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม อาคารข้าราชการตำรวจ ชั้น 7 โรงพยาบาลตำรวจ
572 24 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 304)
573 24 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง (views 380)
574 23 พ.ค. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ TOBACCO BREAKS HEARTS Choose healt ,not tobacco วันรณรงค์วันงดบุหรี่โลก (views 615)
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 รพ.ตร.
575 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกคลุมผม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 298)
576 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ (Ethanol,CG) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 308)
577 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
578 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 317)
579 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
580 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 289)
581 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
582 22 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 261)
583 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 332)
584 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 272)
585 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 303)
586 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 337)
587 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 300)
588 21 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 249)
589 20 พ.ค. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 "Nursing Foresight in New Age" (views 692)
วันที่ 23-24 พ.ค. 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9
590 18 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 23 พ.ค.2561) (views 323)
591 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (views 260)
592 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 รายการ (views 309)
593 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดานขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 316)
594 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
595 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
596 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 262)
597 17 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 291)
598 15 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง (views 357)
599 15 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 1 ชุด (views 274)
600 15 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ (views 274)
601 11 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 384)
602 11 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 306)
603 11 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 328)
604 11 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
605 11 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 387)
606 11 พ.ค. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถน สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (views 875)
ประกาศรายชื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
607 10 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (views 274)
608 9 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 268)
609 9 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยา (สถาบันนิติเวชวิทยา) (views 337)
610 9 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดผซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (views 300)
611 9 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (views 268)
612 9 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 9 พฤษภาคม 2561) (views 359)
613 8 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2561 (views 523)
614 8 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32 ใบสั่งซื้อ (views 365)
615 8 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 321)
616 8 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 360)
617 8 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 346)
618 8 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 342)
619 7 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยความถี่คลื่นวิทยุ ระบบ 2 ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 368)
620 7 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ สว่านลมศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 301)
621 4 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความชื้นและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง (views 348)
622 4 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง (views 306)
623 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง (views 554)
624 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp) พร้อมกล้องถ่ายรูป และจอมอนิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (views 319)
625 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเข็นเปลนอน จำนวน 31 คัน (views 306)
626 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 51 ชุด (views 344)
627 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง (views 263)
628 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดบันทึก ๑๒ ช่อง (views 330)
629 3 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (views 371)
630 1 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ข่าวประกาศราคากลาง (เฉพาะหน่วย) ณ เดือน เมษายน 2561 (views 525)
631 1 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 312)
632 1 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับใส่ชิ้นเนื้อชนิดมีฝา จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 311)
633 1 พ.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง (views 368)
634 30 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 294)
635 30 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรสำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 310)
636 27 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ( ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ค. - ก.ย. 61 ) (views 244)
637 26 เม.ย. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) (views 575)
638 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 357)
639 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 372)
640 26 เม.ย. 2561 แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ post ผลการจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2) (views 576)
641 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 379)
642 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการศึกษา จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 381)
643 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 352)
644 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 271)
645 26 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 247)
646 25 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 341)
647 25 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 290)
648 25 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 262)
649 25 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) (views 348)
650 23 เม.ย. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561 (views 1144)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
651 19 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 เม.ย.61) (views 504)
652 19 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 256)
653 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 18 เมษายน 2561) (views 493)
654 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 408)
655 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 332)
656 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 334)
657 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 241)
658 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 340)
659 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
660 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 263)
661 18 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 281)
662 17 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจหายาบ้า ยาอี มอร์ฟีน กัญชา เบนโซไดอาซีปีน) สถาบันนิติเวชวิทยา (views 400)
663 17 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน (views 485)
664 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) (views 371)
665 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคีมขบตัดกระดูกสันหลังปลายปากหงายขึ้น ทำมุม 130 องศา ขนาดปาก 1 มิลลิเมตร ความยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 496)
666 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 419)
667 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 448)
668 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 325)
669 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 264)
670 11 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 312)
671 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องแก๊สโครโมโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 304)
672 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 284)
673 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 309)
674 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 278)
675 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 262)
676 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 217)
677 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 205)
678 9 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 202)
679 5 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 603)
680 5 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 432)
681 5 เม.ย. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post ชมรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีใน เวลา 07.30 น. ประจำเดือน เมษายน 2561 (views 694)
ประจำเดือน เมษายน 2561
682 4 เม.ย. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดืื่อน มีนาคม 2561 (views 587)
683 4 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post 0036.(3)/274 เวชภัณฑ์ 14 รายการ (views 553)
684 4 เม.ย. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 (views 723)
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 รพ.ตร.
685 4 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 556)
686 4 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิต และวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 393)
687 3 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 398)
688 3 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อหมึก HP Laser P.1102W จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 251)
689 2 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 416)
690 2 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ คีมขบตัดกระดูกสันหลังปลายปากหงายขึ้นทำมุม 130 องศา ขนาดปาก 1 มิลลิเมตร ความยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
691 2 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ สาย CO2 M2501A เซนเซอร์สำหรับวัดค่าคาร์บอนไดออกไซค์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 282)
692 2 เม.ย. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ วัสดุอื่นๆ (เหล็กฉาก ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 415)
693 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 369)
694 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 461)
695 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ ชนิดแขนสอด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 474)
696 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซื้อจัดซื้อเครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิต จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 308)
697 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 320)
698 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 318)
699 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 333)
700 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 272)
701 30 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 100 เครื่อง ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 392)
702 30 มี.ค. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post ขอเชิญร่วมชมการประกวดร้องเพลงจากแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ข้าราขการตำรวจ และลูกจ้าง เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ชิงถ้วยรางวัลจากนายแพทย์ใหญ่ THE PGH SINGER CONTEST SEASON 1 (views 751)
รอบคัดเลือกครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ เวทีดนตรีจิตอาสา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
703 28 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 375)
704 28 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 309)
705 28 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 293)
706 28 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 326)
707 28 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 358)
708 27 มี.ค. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครแพทยประจำบ้าน(รอบที่2) จำนวน 9 อัตรา (views 2162)
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ฉก. ร.9) ชั้น 3
709 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Atorvastatin 40 mg. ประจำปีงบประมาณ 2561 (views 291)
710 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำทาง 3 มิติ EVIS EXERA III COLONO VIDEOSCOPE จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 362)
711 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง (views 520)
712 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดโฟกัสสองระดับให้ภาพรายละเอียดสูง EVIS EXERA III GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 409)
713 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อผ่านกล้องวีดีทัศน์สำหรับข้อไหล่ ข้อมือและข้อขนาดเล็ก (views 340)
714 27 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด 2 มิติ (views 321)
715 22 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 457)
716 22 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 401)
717 19 มี.ค. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post ประการศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (views 1471)
จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.30 น.
718 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 565)
719 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (views 690)
720 15 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (views 759)
721 14 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน (views 476)
722 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน (views 373)
723 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 449)
724 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 374)
725 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 389)
726 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบจากลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 429)
727 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 7 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 318)
728 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 355)
729 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (CAT6 UTP Cable) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 340)
730 13 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ รายการ ปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (สีส้ม) จำนวน 50,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 347)
731 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก( สถาบันนิติเวชวิทยา ) (views 359)
732 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 47 ใบสั่งซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 378)
733 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 340)
734 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 332)
735 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 386)
736 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 363)
737 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 318)
738 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 393)
739 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 305)
740 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 313)
741 12 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 319)
742 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ระยะเวลา 6 เดือน (views 355)
743 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 scan (views 264)
744 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟแสดงที่ตั้งสนามและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 386)
745 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (views 404)
746 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม ชนิดสี แบบสองมิติ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 418)
747 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 363)
748 9 มี.ค. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด รพ.ตร. ที่ไม่ติดภารกิจและมีความประสงค์เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหมาย" พร้อมผู้บังคับบัญชาของ รพ.ตร. (views 670)
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
749 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (views 328)
750 9 มี.ค. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “1st Infection Control Day 2018” (views 597)
ณ ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
751 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 328)
752 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ รถเข็นเปลนอน จำนวน 31 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 375)
753 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 406)
754 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 274)
755 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่จัมโบ้โรล ชนิดความหนา 2 ชั้น จำนวน 4,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 315)
756 9 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 350)
757 8 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (views 637)
758 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 420)
759 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 314)
760 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 387)
761 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 362)
762 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 307)
763 8 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 325)
764 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 316)
765 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 358)
766 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 288)
767 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่วชนิดโฮลเมี่ยม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 476)
768 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี แบบ ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 405)
769 7 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก (views 367)
770 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน จำนวน 1 เครื่อง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 493)
771 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และยาดมสลบจากลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 524)
772 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 336)
773 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคเบอร์ S จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง) (views 397)
774 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 170 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 296)
775 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อริบบอนสี สำหรับเครื่อง P๓๓๐i จำนวน ๒๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 363)
776 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 6 มี.ค.61) (views 338)
777 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 scan (views 442)
778 6 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 401)
779 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 444)
780 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 748)
781 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 538)
782 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 376)
783 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 347)
784 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 286)
785 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 277)
786 2 มี.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 240)
787 28 ก.พ. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ข้าราขการตำรวจ และลูกจ้าง เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ชิงถ้วยรางวัลจากนายแพทย์ใหญ่ THE PGH SINGER CONTEST SEASON 1 (views 1304)
สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ - 22 มีนาคม 2561
788 28 ก.พ. 2561 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ post โครงการดนตรีกล่อมใจ โรงพยาบาลตำรวจ (views 880)
2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น ณ ตึกมหาภูมิพลมหาราชานุสรณ์ ชั้น 2
789 28 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (views 320)
790 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิิธีเฉพาะเจาะจง (views 352)
791 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (views 297)
792 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 311)
793 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 481)
794 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 343)
795 27 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 483)
796 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๕ เครื่อง (views 476)
797 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ชุด (views 366)
798 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ รายการ (views 505)
799 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เตียง (views 325)
800 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน จำนวน ๓ เครื่อง (views 222)
801 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อชุดประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ จำนวน ๑ ชุด (views 280)
802 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซื้อเครื่องให้อาหารทางสายยางอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง (views 298)
803 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซื้อชุดประเมินผู้ป่วยทางกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ เครื่อง (views 329)
804 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ซื้อเครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้แบตเตอรี่และไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง (views 303)
805 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐานจำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 273)
806 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Ovid Hospital Library in a Box จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 367)
807 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 290)
808 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุุงร้อน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 286)
809 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฟิล์มห่ออาหาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 278)
810 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 372)
811 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4) จำนวน 4,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 337)
812 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ป้ายติดขวดน้ำเกลือ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 258)
813 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ซองซ้อนพลาสติก) จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 339)
814 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 302)
815 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 349)
816 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 231)
817 23 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 310)
818 22 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (views 466)
819 22 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ รายการปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (สีส้ม) จำนวน 50,000 แฟ้ม (views 401)
820 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อ ฃุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 501)
821 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) (views 440)
822 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 347)
823 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 340)
824 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 321)
825 21 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 304)
826 20 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 359)
827 20 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟแสดงที่ตั้งสนามและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 433)
828 20 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆใน โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 10 อาคาคและพื้นที่ส่วนกลาง 2 จุด ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่ มี.ค. 61 - ก.ย. 61 ) (views 295)
829 20 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 236)
830 19 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Velox 360 Cartridge (VSC-1) Box of 250) สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 351)
831 16 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 343)
832 15 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 328)
833 14 ก.พ. 2561 ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก post มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (views 876)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ( ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่นี่ )
834 13 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ข่าวประกาศราคากลาง (คงคลัง) ณ เดือน มกราคม 2561 (views 549)
835 12 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ข่าวประกาศราคากลาง (เฉพาะหน่วย) ณ เดือน มกราคม 2561 (views 931)
836 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักได้ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 366)
837 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 435)
838 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 368)
839 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 494)
840 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน/วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 260)
841 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 291)
842 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 323)
843 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 294)
844 12 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 337)
845 9 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ประจำเดือน มกราคม 2561 (views 762)
846 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 339)
847 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีแดง ขนาด 24 x 37 นิ้ว จำนวน 2000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 367)
848 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะเท้าเหยียบ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 310)
849 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 1051)
850 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 7 เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 363)
851 9 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสี แบบสองมิติ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 329)
852 8 ก.พ. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561 (views 1930)
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลตำรวจ
853 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้แบตเตอรี่และไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 326)
854 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอด LED 13W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 354)
855 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ (ล้อเกลียวละเอียดหมุนรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 353)
856 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 271)
857 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ซองพลาสติกใส่ยาสีชา ภส.2005) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 343)
858 8 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" (views 299)
859 7 ก.พ. 2561 สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน post ประกาศกำหนดการ สถานที่ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบด้านจิตเวช ทดสอบความรู้ด้าน MCQ และสอบสัมภาษณ์ฯ (views 1659)
สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ได้ที่นี่
860 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (AmpFLSTR Identifiler Plus PCR Amplificaton Kit,200 rxn) สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 357)
861 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (เครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง) (views 492)
862 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักได้ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 386)
863 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 401)
864 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 343)
865 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุด giftset สำหรับห้องพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 310)
866 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 307)
867 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 252)
868 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 347)
869 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เก้าอี้สำนักมีพนักพิงระดับไหล่ จำนวน 47 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 354)
870 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงานแบบขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 338)
871 6 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกสี) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 364)
872 6 ก.พ. 2561 ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก post สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวทาเซียร์จะจัดการอบรมในปี 2561 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2561) (views 832)
ตารางการอบรม ปี2561 ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
873 5 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (views 392)
874 5 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐานจำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 433)
875 2 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒ โครงการ (views 389)
876 2 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ชุดปรับความดันเสมหะระบบไปป์ไลน์พร้อมขวดรองรับ เป็น เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง (views 347)
877 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆใน รพ.ตร.จำนวน10อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง 2 จุด ระยะเวลา 7 เดือน (มี.ค.61 -ก.ย. 61 ) โดยวิธีคัดเลือก (views 413)
878 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเสื้อกาวน์ จำนวน 42 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 563)
879 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำยาซันไลท์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 402)
880 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 374)
881 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 315)
882 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 405)
883 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 349)
884 1 ก.พ. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 278)
885 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 371)
886 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 289)
887 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศแผนการจัดซื้อรถเข็นเปลนอน ประจำปีงบประมาณ 2561 (views 554)
888 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย รวมจำนวน ๓๙ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 445)
889 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบ ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 513)
890 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่วชนิดโฮลเมี่ยม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 353)
891 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 338)
892 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 336)
893 29 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟแสดงที่ตั้งสนามและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ (views 388)
894 29 ม.ค. 2561 ข่าวประกวดราคา post จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้แบตเตอรี่และไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพ