Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 14:42:05 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1084 ครั้ง

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้เกิดกิจกรรมบริการ วิชาการในด้านต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มสมรรถนะและทักษะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

              1. หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน 360 องศา เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

                  วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559

               2. หลักสูตร เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับพิธีกรดำเนินรายการ

                   วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559

               3. หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร

                    วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559

               4. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ เน้นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

                   วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559

                5. หลักสูตร ความเป็นเลิศด้านการบริหารแบรนด์เชิงรุกและ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

                    วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559

                6. หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ

                    วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559

                7. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

                    วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

                8. หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

                    วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559

           สำนักบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรใน สังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top