Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 14:56:58 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 954 ครั้ง

 

            สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ไห้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ ดังนี้ 

1.หลักสูตร "เทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถุกต้องตามระเบียบ"

2. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนและบริหารการจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ "

3. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และทำลายเอกสาร"

4.หลักสูตร "การเขียนหนังสือข้าราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์ให้มีประสิทธิภาพ "

5. หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ" 

6. หลักสูตร " ฟิตใจให้เข้มเข็ง สร้างแรงจูงใจในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข "

7. หลักสูตร " การเตรียมพร้อมเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาตค "

8. หลักสูตร " เพรชสวยดูอย่างไร "

9. หลักสูตร " เทคนิคการเลือกพลอยทับทิม ราชาแห่งอัญมณี "

                หากเห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยส่งใบสมัครมาที่สำนักบริหารวิชาการ มหาวิยาลัยบูรพาหรือสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top