Slide background
Slide background
Slide background

กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (STATA)”

โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 13:58:07 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1308 ครั้ง

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (STATA)”
วันที่ ๒๙ - 30สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 08.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึก ฉกร. ชั้น ๘

.............................................................................................................

 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.       ลงทะเบียน
๑๓.๑๕- ๑๖.๐๐ น.        อบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (STATA)”

โดย พ.ต.ท.หญิงอลิศรา  แสงวิรุณ  (เภสัชกร สบ 3) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. และ เภสัชกร อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.    

                               *** หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top