Slide background
Slide background
Slide background

สำนักบริการวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 15:42:57 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1271 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร
 

6001 เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 3   

(13 พฤศจิกายน 2559- 15 พฤศจิกายน 2559)

6002 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 20   
(16 พฤศจิกายน 2559- 17 พฤศจิกายน 2559)

6003 การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 7  
(18 พฤศจิกายน 2559- 20 พฤศจิกายน 2559)

6004 Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล (TCAB) รุ่นที่ 1  
(21 พฤศจิกายน 2559- 22 พฤศจิกายน 2559)

6005 การพัฒนาการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในคลินิก รุ่นที่ 1  
(25 พฤศจิกายน 2559- 26 พฤศจิกายน 2559)

6006 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 5  
(27 พฤศจิกายน 2559- 28 พฤศจิกายน 2559)

6007 สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 2  
(30 พฤศจิกายน 2559- 1 ธันวาคม 2559)

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top