Slide background
Slide background
Slide background

ชอเชิญเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ ฟรี

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 10:38:22 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 898 ครั้ง

              ด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปเร็วมาก ภาวะจิตใจของคนในปัจจุบัน ก็เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ข้าราชการหลายๆคนมีความท้อถอยในการทำงานและมีความเครียดรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ตามมา โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็เสื่อมไปตามลำดับเพื่อให้หน่วยงานของท่านได้เป็นหน่วยงานที่ดีมีธรรมมาภิบาล Good Governanec ทีมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นที่ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาดีรังสิต  โดยให้หน่วยงานสนับสนุนค่าอาหารบุฟเฟ่กลางวัน , เครื่องดื่ม , เบรค อาหารว่าง 2 เบรค ท่านล่ะ 1,000 บาท 

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top