Slide background
Slide background
Slide background

โครงการ “สุขภาพดี... ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ” 

โพสต์เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 16:43:16 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1202 ครั้ง

โครงการ “สุขภาพดี... ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ” 

          เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรื่อน สามารถตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มเเข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงานที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ ได้เรียนรู้ถึงเเนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเอง ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่ส่วนราชการ ทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นข้าราชการ/พนักงานต่อไปด้วย

ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top