Slide background
Slide background
Slide background

การดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่งและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 เวลา 13:26:36 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 975 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตลง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพร้อมเพรียงกันตามนโยบายรัฐบาล จึงกำชับให้ตำรวจทุกนายทุกหน่วยงานร่วมถวายความอาลัย และถือปฏิบัติประกอบกับ ผบ.ตร. ได้สั่งการด้วยวาจา ให้ สท. เร่งดำเนินการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบอร์ดประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กองสารนิเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน ตร. สามารถดาว์นโหลดไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม

ทาง สท. ได้ดำเนินการเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่งและแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพทางเว็บไซต์กองสารนิเทศ https://saranitet.police.go.th  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top