Slide background
Slide background
Slide background

สมาคมข้าราชการอาวุโสจัดโครงการ "สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่14

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 เวลา 16:29:39 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 843 ครั้ง

สมาคามข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยจัดโครงการ "สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 14 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงานที่ยังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่ส่วนราชการและระบบราชการโดยรวม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสัมพันธภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นข้าราชการ/พนักงาน โดยมีกำหนดการจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด (คนละ 14,800 บาท พักคู่ / 16, 500บาท พักเดี่ยว) หากท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครและใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ไปที่สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรสาร0 2547 2057 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

โอนค่าลงทะเบียนในนาม "สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย " บัญชีเลขที่ 579-0-02327-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ. (โอนเงินแล้วกรุณาโทรสารใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ โทรสาร 0 25472057 )  สอบถามติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2547 2507 , 095 719 4852 

>> ดาว์นโหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่ <<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top