Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำจัดอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่172

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 14:49:51 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 804 ครั้ง

        สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 172 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการพูดต่อที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาการด้านความรู้ใหม่     เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและต่อผู้เข้ารับการอบรม ดังคำกล่าว "ไม่มีอาชีพหรือตำแหน่งใดดีที่สุดเท่ากับการมีบุคลิกภาพทางการพูดที่ดี" ( โดยมีค่าลงทะเบียน 5,000 บาท จะมีเอกสาร หนังสือเคล็ดลับการพูด อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเกียรติบัตร)  

>>ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<< 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top