Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4 e – Government for Chief Executive Office Program: e-GCEO

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 14:26:16 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 734 ครั้ง

 

          ตามที่คณะรับมนตรี เห็นชอบให้สำนักงานรับบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการอบรมหลักสูตร " รับบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารสูงสุด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กร เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

 

>>สามารถดาว์นโหลดโครงการอบรมได้ที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top