Slide background
Slide background
Slide background

การประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 15:27:54 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1207 ครั้ง

 

 

 

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จึงขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชการและการเข้าประชุมฯ ไปยังสำนักโครจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 และจะประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลืกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://envocc.ddc.moph.go.th 

                                                   

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่>>      - แบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าประชุมฯ

                                                           - กำหนดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

                                                           - คำแนะนาในการส่งบทคัดย่อเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top