Slide background
Slide background
Slide background

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 16:03:25 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 822 ครั้ง

        ด้วยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ตั้งเเต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพและส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพรวมทั้งสิ้น 72 หลักสูตร  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านหารวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ทั้งจากภายนอกและภายใน หมาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
        จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานจัดส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการอบรม และเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผูัที่สนใจโดยทั้วกัน

>>สามารถดาว์นโหลดคู่มือการอบรมที่นี่<<

   

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top