Slide background
Slide background
Slide background

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10:46:28 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 534 ครั้ง

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition : IPITEx 2017) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติในการส่งเสริมสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นเวทีให้องค์กร/นักประดิษฐ์ได้นำเสนอผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมชุมชน และในชีวิตประจำวัน

            ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ในภาคนิทรรศการ ภาคการเสวนา  และภาคการอบรมฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th       และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร 02-561-2445 ต่อ 507 – 509 E-mail : inventorsday@hotmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  >>     แบบตอบรับการเข้าร่วมชมงาน เป็นหมู่คณะ
                                                            แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวา
                                                            แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top