Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Siriraj Survive On Service” (SiSOS)

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 12:09:29 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1137 ครั้ง

 

ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (Siriraj Medical Simulation Center for Education Training : SiMSET) ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนร่วมกับได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Siriraj Survive on Service; SiSOS” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ ทักษะหัตถการ ทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เน้นการเรียนปฏิบัติผ่านสถานการณ์จาลอง (Simulation based education) ซึ่งไม่เคยมีการจัดมาก่อนในประเทศไทย โดยความร่วมมือของคณาจารย์หลากหลายสาขาวิชา ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรด่านหน้าทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉิน หรือผู้สนใจ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มที่ จนสามารถนาไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไปได้ในอนาคต สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th

 

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top