Slide background
Slide background
Slide background

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 15:46:26 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 999 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรม งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2560 ในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ ได้เข้าร่วมและเรียนรู้กับวิทยากรที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมและประเทศสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top