Slide background
Slide background
Slide background

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 11:22:55 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1275 ครั้ง

 

          ให้หน่วยงาน ระดับ กก. หรือ กลุ่มงานต่างๆ สรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจฯ ภายในหน่วยงาน ระดับ กก.หรือกลุ่มงานใดไม่มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกฯ ให้รายงานชี้แจงเหตุผลการไม่สรรหาและคัดเลือกดังกล่าวให้ พตร. ทราบ ทั้งนี้การสรรหาและคัดเลือกฯ ทุกระดับให้อยู่ในหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2558 โดยให้หน่วยงานต่างๆสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ www.edupol.org  และเปิดดูที่หัวข้อ (ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2555)

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top