Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การสอนนักศึกษาระดับปรีคลีนิกอย่างมีประสิทธิภาพ"

โพสต์เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 11:21:28 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 502 ครั้ง

 

 

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการสอนนักศึกษาระดับปรีคลีนิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Effcetive preclinical teaching ) ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แพทย์ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการสอนนักศึกษาระดับปรัคลีนิกตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th  ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com  

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top