Slide background
Slide background
Slide background

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9

โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 15:17:10 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1064 ครั้ง

 

             ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2560 เรื่อง “Enhancing learning abilities for children in the challenging world” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจถึงระบบ การศึกษา รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กไทย ให้สามารถเรียนรู้อย่าง เต็มศักยภาพและมีความสุข ท่านที่สนใจกรุณาส่ง ใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนมายัง คุณลำเพย กองทิพย์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ตึก สก. ชั้น 3คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์/โทรสาร (02) 256-4943 หรือ 089-1167982  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ download ใบสมัครการประชุมได้ที่ website: www.thai-dbp.org

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top