Slide background
Slide background
Slide background

อบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคคลทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 11:03:26 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 945 ครั้ง

         สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคคลทั่วไป ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อจะได้พัฒนาประสิทธิภาพการทางานสืบไปแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทางานอย่างมากมาย การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้


หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทำหนังสือ
หลักสูตรที่ 2 การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการรายงานผลด้วย Dashboard
หลักสูตรที่ 3 การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online & add-ons อย่างมืออาชีพ
หลักสูตรที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม R
หลักสูตรที่ 5 Infographic กับการทำงานยุคใหม่
         สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรม สมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.ku.ac.th หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2562-0951-6 กดอัตโนมัติ 666597, 622594, 622598 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

>>สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<<
โครงการอบรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป 
รายละเอียดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top