Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 11:34:46 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 2208 ครั้ง

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมใบลงทะเบียนได้ที่  http://www.fph.tu.ac.th 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top