Slide background
Slide background
Slide background

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 16:29:24 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1182 ครั้ง

                   

               สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี2560 เดือนเมษายน 2560 จำนวน 9 หลักสูตร หลักสูตรประจำเดือนพฤษภาคม 2560 17 หลักสูตร ทั้งกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

                ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น ได้จาก http://www.icess.tu.ac.th  หรือติดต่อที่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3822– 5, 0 2623 5072 โทรสารหมายเลข 0 2225 7517 , 0 2226 4395  E – mail : sermtham@tu.ac.th 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top