Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน พฤษภาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13:36:08 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 938 ครั้ง

 

1 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30525/2560)  
2 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30526/2560)  
3 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30527/2560)  
4 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30528/2560)  
5 ครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30529/2560)  
6 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30532/2560)  
7 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30540/2560)  
8 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30541/2560)  
9 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30542/2560)  
10 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30543/2560)  
11 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30548/2560)  
12 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30549/2560)  
13 โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30550/2560)  
14 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30551/2560)  
15 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30553/2560)  
16 ครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30554/2560)  
17 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30555/2560)  
18 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30558/2560)  
19 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30563/2560)  
20 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30564/2560)  
21 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30565/2560)  
22 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30566/2560)  
23 ครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30569/2560)  
24 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30572/2560)  
25 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30574/2560)  
26 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30575/2560)  
27 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30576/2560)  
28 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30577/2560)  
29 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30579/2560)  
30 ครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30580/2560)  
31 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30583/2560)  
32 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30584/2560)  
33 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30586/2560)  
34 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30589/2560)  
35 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30590/2560)  
36 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30591/2560)  
37 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30592/2560)  
38 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30593/2560)  
39 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30594/2560)  
40 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30595/2560)  
41 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30596/2560)  
42 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30600/2560)  
43 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30601/2560)  
44 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30604/2560)  
45 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30606/2560)  
46 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30608/2560)  
47 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30609/2560)  
48 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30610/2560)  
49 ครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30612/2560)  
50 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30615/2560)  
51 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30619/2560)  
52 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30622/2560)  
53 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30623/2560)  
54 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30624/2560)  
55 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30625/2560)  
56 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30628/2560)  
57 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30635/2560)  
58 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30637/2560)  
59 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30638/2560)  
60 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30639/2560)  
61 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30640/2560)  
62 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30647/2560)  

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top