Slide background
Slide background
Slide background

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientific Writing Workshop" รุ่นที่ 6

โพสต์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 10:32:58 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 826 ครั้ง

                                ภาควิชาเวชศาตร์ป้องกันและสังคม และแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientific Writing Workshop" รุ่นที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิชาการทางการแพทย์ ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลกรจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่อง ของหลักการใชัสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติ การอ่านเสนอในที่ประชุมวิชาการพร้อมทั้งสามารถเขียนรายงานและหลักการนำเสนอผลงาานวิจัยในรูปของบทความเพื่อการตีพิมพ์ได้

                                                               >>ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top