Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยงการ ประเมิณผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสีบหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"

โพสต์เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 09:35:55 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 983 ครั้ง

        ด้วยสำนักบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรม จึงขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยงการ ประเมิณผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควยคุมความเสียหายตามาตราการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top