Slide background
Slide background
Slide background

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการองค์กรและธุรกิจเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 เวลา 15:08:04 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1185 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปขององค์กรภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการองค์กรและธุรกิจเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  : ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม  โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธินและทีมงานวิทยากรมืออาชีพระดับชาติ

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top