Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุเเนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ วิชา "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามแนวพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 6"

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 เวลา 22:59:23 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1117 ครั้ง

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุเเนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ วิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามแนวพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 6"

หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรม ที่ฝ่ายงบประมาณ (ใช้งบประมาณ ปี 2561) ส่งให้ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 ฝั่งกุมาร) โทร 6046 ภายในวันที่ 4 ต.ค. 2560 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป


>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ <<


 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top