Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่”

โพสต์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:27:44 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1016 ครั้ง

                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดอบรมโครงการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และเพื่อให้มีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการบริการพัสดุ

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top