Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety: “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 15:47:18 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1980 ครั้ง

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร) จัดโครงการอบรมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย/โครงการและนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ปฎิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกกษษ ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร) หมายเลขโทรศัพท์ 08 1577 0206 หรือ 08 6458 0260 สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.thainhf.org

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top