Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี2561

โพสต์เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 15:37:55 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1138 ครั้ง

หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรมที่ฝ่ายงบประมาณ ส่งให้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร (ฉกร.60 พรรษามหาราชินี) ชั้น8 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

>>ใบสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางประจำปี  2561<<

>>ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง<<

>>ดสวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top