Slide background
Slide background
Slide background

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 (Healthservice Chief Information Officer (CIO))

โพสต์เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 15:51:18 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1089 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่น 8 ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ วางแผน พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2561 เรียนทุกวันจันทร์–วันพุธ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ผู้จัดการฝ่ายงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th

         หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรมที่ฝ่ายงบประมาณ ส่งให้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร (ฉกร.60 พรรษามหาราชินี) ชั้น8 โทร 6240 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top