Slide background
Slide background
Slide background

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนา โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 10:40:21 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 722 ครั้ง

หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรมที่ฝ่ายงบประมาณ ส่งให้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร (ฉกร.60 พรรษามหาราชินี) ชั้น8 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวาล 16.00 น.

แบบตอบรับอบรมเกษียณ ปี 61

  •  

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top