Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 15:44:15 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2134 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/3971 ลง 27 พ.ย. 2560  ยื่นเรื่องขอแก้ไขได้ภายใน 4 ธ.ค. 2560

ประกาศอาวุโสตามกฎ ก.ตร.

1.ผกก. 2.รอง ผกก.  3.สว.  4.รอง สว.

ประกาศอาวุโสสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลื่อนไหล)

1.ผกก.  แพทย์เภสัชกร, พยาบาล

2. รอง ผกก. แพทย์, ทันตแพทย์ ,เภสัชกร, พยาบาล

3. สว. พยาบาล

4. รอง สว. แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล

ประกาศอาวุโสสายวิชาการ

1. รอง ผกก.

2. สว.

สายอำนวยการ

1.ผกก.

2.รอง ผกก.

3.สว.

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top