Slide background
Slide background
Slide background

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 32 "Challenges in Cardiothoracic Surgery"

โพสต์เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16:26:13 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1109 ครั้ง

ด้วยสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการร่วมกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 32 วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561 หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรมที่ฝ่ายงบประมาณ ส่งให้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร (ฉกร.60 พรรษามหาราชินี) ชั้น8 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวาล 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ www.thaists.org

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top