Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 16:45:59 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1473 ครั้ง

หากมีความประสงค์จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการอบรมที่ฝ่ายงบประมาณ ส่งให้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร (ฉกร.60 พรรษามหาราชินี) ชั้น 8 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

>> ใบสมัคร<<

>>คู่มือสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต((ู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)<<

>>คู่มือสาชาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top