Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 16:34:51 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2104 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/4160 ลง 18 ธ.ค. 2560

ประกาศอาวุโสตาม กฎ ก.ตร.

1. ผกก. 2. รอง ผกก. 3. สว. 4. รอง สว.

ประกาศอาวุโสสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลื่อนไหล)

1. ผกก. แพทย์ , เภสัชกร, พยาบาล

2. รอง ผกก. แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล

3. สว. แพทย์, พยาบาล

4. รอง สว. แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล

ประกาศอาวุโสสายวิชาการ

รอง ผกก., สว.

ประกาศอาวุโสสายอำนวยการ

 ผกก., รอง ผกก., สว.

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top