Slide background
Slide background
Slide background

การจัดทำแผนสำรองกรณีระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 00:59:35 | ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC)

  • 762 ครั้ง

หน่วยงาน  ไฟล์ Excel ไฟล์ PDF
ห้องฉุกเฉิน (ER) ดาวน์โหลด (.xlsx)

- แบบ Manual (All)

- Recovery (All)

เวชระเบียน ดาวน์โหลด (.xlsx)
ผู้ป่วยนอก (OPD) ดาวน์โหลด (.xlsx)
ห้องตรวจอายุรกรรม ดาวน์โหลด (.xlsx)
กลุ่มงานเภสัชกรรม (IPD & OPD) ดาวน์โหลด (.xlsx)
หน่วยรับผู้ป่วยใน (Admission Center) ดาวน์โหลด (.xlsx)
ห้องผ่าตัด (OR) ดาวน์โหลด (.xlsx)
กลุ่มงานรังสีวิทยา ดาวน์โหลด (.xlsx)
กลุ่มงานพยาธิวิทยา (IPD & OPD) ดาวน์โหลด (.xlsx)
ธนาคารเลือด ดาวน์โหลด (.xlsx)
ศูนย์ประสานสิทธิ ดาวน์โหลด (.xlsx)
ห้องคลอด ดาวน์โหลด (.xlsx)
กลุ่มงานชีวเคมี ดาวน์โหลด (.xlsx)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ดาวน์โหลด (.xlsx)

*Manual (M) : ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแบบแมนนวล 
*Recovery (R) : ข้อปฏิบัติเมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top