Slide background
Slide background
Slide background

พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท สนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคมจากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

โพสต์เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 16:51:31 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 1919 ครั้ง

"พิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคม เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ"

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.00น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินสนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคม จากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
1. คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ 2. คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 3. คุณวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช Head of HR บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ  ซึ่งสถานที่เดิมทรุดโทรมคับแคบ ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการ และเพื่อรองรับการบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ ปัจุบันมีผู้เข้ามาปรึกษาและใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 10 ราย บทบาทหน้าที่ของศูนย์พึ่งได้ คือ เป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือดูแลเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคม เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลคดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น One Stop Service มีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสุขภาพโรคทางเพศสัมพันธ์ ดูแลสภาพจิตใจ ดูแลในเรื่องของกฎหมาย ซึ่งในศูนย์จะมีทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ธุรการติดตามเรื่องของคดี ทำงานประสานร่วมกัน

 

ในปัจุบันข้อมูลข่าวสารทาง Social Network เป็นช่องทางที่ประชาชนใช้มากขึ้น ทางโรงพยาบาลตำรวจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเครือข่ายทางสังคมร่วมมือกันเปิดเพจ Because We Care เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการรับเรื่องราวร้องเรียน หรือส่งคลิปมาทางเพจ ซึ่งจะมีทีมงาน Because We Care รับเรื่องราวตลอด 24 ชั่วโมง Because We Care เปิดทำการตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 มีอินบ๊อกเข้ามาขอรับคำปรึษาทั้งสิ้น 52 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ซึ่งตั้งแต่ที่ดำเนินการเปิดเพจมา มีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างมาก และได้มีการจัดทำรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง new18 ชื่อรายการ เรื่องจริง สะท้อนสังคม ทุกวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 20.15น.  คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้กล่าวถึงเหตุผลที่มอบเงินสนับสนุน โครงการ Because We Care เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่กลุ่มเซ็นทรัลอยู่เคียงข้างสังคมไทย เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในเจตนารมณ์สำคัญของเรา คือ การรณรงค์ลดใช้ความรุนแรง และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน และในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ถูกทำร้ายร่างกาย รวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี กลุ่มเซ็นทรัลจึงมีความยินดี และเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Because We Care ในการสร้าง และปรับปรุงศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสังคมอย่างครบวงจร ทำให้ผู้ประสบเหตุได้รับการรักษา ฟื้นฟูทั้งร่างกาย และจิตใจอย่างถูกวิธี มีกำลังใจ และพร้อมยืนหยัดที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป
ท้ายสุดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง (Because We Care) โดยนายแพทย์ใหญ่ได้แต่งตั้ง พล.ต.ท.ชนินทร์ ชโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานคณะทำงาน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นที่ปรึกษา พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ พยาบาล (สบ5) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และยังมีทนายเกิดผล แก้วเกิด, คุณเตชะ ทับทอง, คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, เพจ Drama Addict และ เพจแหม่มโพธิ์ดำ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานแบบบูรณาการทางภาคสังคมอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเหลือสังคมทางด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรง 

 

นายแพทย์ใหญ่กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ที่มีจิตศรัทธามอบเงินสนับสนุนโครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคม เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลตำรวจ ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง เป็นปัญหาที่ต้องมีการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันการกระทำความรุนแรงในเด็ก เยาวชน และสตรี ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การปรับปรุงสถานที่ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบและไม่เป็นสัดส่วน ซึ่งบางครั้งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยไม่สะดวกสบาย คาดว่าการปรับปรุงสถานที่ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงขอขอบพระคุณทางทีมผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลตำรวจมาโดยตลอด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top