Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 11:25:16 | ข่าวประกวดราคา

  • 225 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน ๑ เครื่อง 

ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ  

ราคากลางเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

แบบใบเสนอราคา

สัญญาซื้อขายทั่วไป

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันการรับเงินพัสดุล่วงหน้า

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันของการซื้อ

บทนิยาม ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บทนิยาม การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ข้อควรปฏิบัติ

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top