Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

วีดีทัศน์เรื่อง “เข้าใจ ไม่ต้องจำ กับมาตรฐาน HA ตอนที่ 1” โดย พ.ต.ท.กฤติชาติ กำจรปรีชา ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 13:01:11 | วิดีโอ รพ.ตำรวจ

  • 2187 ครั้ง

วีดีทัศน์เรื่อง “เข้าใจ ไม่ต้องจำ กับมาตรฐาน ตอนที่ 1” โดยมีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานตอนที่ 1 ของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง เพื่อความเข้าใจ ไม่ต้องจำ เปลี่ยนความคิดที่ว่า "ภาพรวมของการบริหารองค์กร เป็นเรื่องของผู้นำ" ไปเป็น "ภาพรวมของการบริหารองค์กร คือการมีส่วนร่วมของทุกคน" โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนได้แก่

 

EP01: ประวัติการพัฒนาระบบงานคุณภาพ (จากญี่ปุ่นถึงอเมริกา) และ ค่านิยม 11 ประการของ MBNQA เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

 

 

 

EP02: มาตรฐาน ตอนที่ I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และ I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 

 

 

 

EP03: มาตรฐาน ตอนที่ I-2 กลยุทธ์ และ I-6 การปฏิบัติการ

 

 

 

 

EP04: มาตรฐาน ตอนที่ I-5 กำลังคน และ I-1 การนำ

 

 

 

 

เข้าใจ ไม่ต้องจำ กับมาตรฐาน ตอนที่ 1โดยท่านสามารถปรับความละเอียดของ Slide ในระดับ Full HD เพื่อความสะดวกในการอ่านติดตามครับ และขออนุญาตแชร์สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Hospital Profile ซึ่งผมได้เคยโพสต์ไว้ตาม Link ดังกล่าวครับ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852002794845495&id=100001073777389

 

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top