Slide background
Slide background
Slide background

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11

โพสต์เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 10:15:03 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 394 ครั้ง

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้ง ตร. พิจารณข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.อ. ขึ้นไป และมีประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 9 ส.ค. 2562 (อบรมทุกวันทำการ) โดยมีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมภายในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศรายละ 230,000 บาท หากหน่วยงานประสงค์จะส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ขอให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ พร้อมแนบกรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa หัวข้อ "หลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.)" รุ่นที่ 11 ปี 2562 ภายใจวันที่ 13 มี.ค. 2562 พร้อมสำเนารายชื่อส่งมายัง สกพ.(พท.) ทราบด้วย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa


ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top