Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 14 ก.ย. 2566 post ตัวอย่างทำคุณลักษณะเฉพาะ (views 370)
2 20 มิ.ย. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (เพิ่มเติม) (views 832)
3 23 พ.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (views 893)
4 24 มี.ค. 2566 post ตัวอย่างใบปะหน้าคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (views 893)
5 23 มี.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (views 1313)
6 23 มี.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไปปี 2566 (views 1712)
7 4 พ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2555 - 2563 (เพิ่มเติม) (views 2647)
8 2 พ.ย. 2565 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2564 - 2565 (เพิ่มเติม) (views 2552)
9 22 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2565 (views 1862)
10 21 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2564 (views 2091)
11 20 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา คุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี65 (views 2286)
12 24 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2554 - 2566 (views 3527)
13 24 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2555 - 2563 (views 3017)
14 23 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา ครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำปี 2559 - 2565 (views 2799)
15 21 ต.ค. 2562 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2562 (views 6006)
ลงข้อมูล 29 ต.ค. 2562
16 17 เม.ย. 2561 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2561 (views 7369)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2561 ล่าสุด 24 ตุลาคม 2562
17 31 ต.ค. 2560 post คู่มือการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. (views 4784)
18 22 มี.ค. 2560 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2560 (views 7291)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2560 ล่าสุด 17 เมษายน 2561
19 19 ก.ย. 2559 post สารบัญ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. ปี พ.ศ.2552-2563 (views 7446)
20 9 ก.ย. 2559 post สารบัญ รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท (views 4702)
21 2 มิ.ย. 2559 post สารบัญ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท (views 4183)
22 29 เม.ย. 2559 post โหลด สำเนารายการครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท (views 6562)
23 2 ก.พ. 2559 post การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ( เดิมเป็นวัสดุแต่ปัจจุบันเป็นครุภัณฑ์) (views 3865)
บันทึกแนะนำ และตัวอย่างการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (เดิมเป็นวัสดุแต่ปัจจุบันเป็นครุภัณฑ์)
24 2 ก.พ. 2559 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2559 (views 6510)
25 19 ม.ค. 2558 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2558 (views 6051)
26 11 มี.ค. 2557 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557 (views 6465)
งานคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557
27 22 ม.ค. 2557 post แนวทางการขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ (views 4225)
28 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2556 (views 6762)
29 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2555 (views 4990)
30 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2554 (views 3812)
31 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2553 (views 4623)
32 1 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2552 (views 4658)
Top