Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 7 ธ.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2566 (views 22)
2 6 ธ.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution โดยวิธีคัดเลือก (views 26)
3 6 ธ.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Dextran ๗๐ + Hypromellose eye drops solution โดยวิธีคัดเลือก (views 25)
4 8 พ.ย. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2566 (views 157)
5 25 ต.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน ตุลาคม 2566 (views 175)
6 4 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2566 (views 434)
7 3 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 371)
8 14 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2566 (views 435)
9 10 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Pitavastatin 2 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 446)
10 3 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 342)
11 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 289)
12 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2566 (views 489)
13 2 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 283)
14 31 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 295)
15 30 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 272)
16 24 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 277)
17 19 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 244)
18 16 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 274)
19 16 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 200)
20 3 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2566 (views 378)
21 18 เม.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 281)
22 4 เม.ย. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน เมษายน 2566 (views 343)
23 28 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 308)
24 21 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 366)
25 20 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 310)
26 16 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 312)
27 10 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง 2 โครงการ (e-bidding) (views 317)
28 1 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2566 (views 540)
29 1 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 318)
30 27 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 283)
31 8 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 318)
32 3 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (views 368)
33 31 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 334)
34 30 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 347)
35 23 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 378)
36 18 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 345)
37 13 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 324)
38 11 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 373)
39 9 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2566 (views 669)
40 9 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 338)
41 6 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 10 โครงการ (views 890)
42 13 ธ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2565 (views 835)
43 2 พ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2565 (views 571)
44 21 ต.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน ตุลาคม 2565 (views 568)
45 5 ก.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2565 (views 767)
46 23 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 782)
47 10 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 764)
48 4 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2565 (views 1167)
49 22 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2565 (views 939)
50 21 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 667)
51 6 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 642)
52 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2565 (views 1001)
53 30 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 654)
54 17 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 658)
55 11 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2565 (views 837)
56 5 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 771)
57 22 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 646)
58 12 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน เมษายน 2565 (views 849)
59 11 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 681)
60 17 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 761)
61 3 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 767)
62 2 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2565 (views 1267)
63 22 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 752)
64 10 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (ซื้อแบบสัญญา) (views 813)
65 7 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 11 โครงการ (views 893)
66 1 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (views 1320)
67 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 764)
68 17 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 741)
69 12 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 1060)
70 7 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2565 (views 896)
71 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2564 (views 1630)
72 1 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนพฤศจิกายน 2564 (views 1401)
73 28 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนตุลาคม 2564 (views 925)
74 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2564 (views 973)
75 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 919)
76 24 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 887)
77 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 979)
78 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2564 (views 1277)
79 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 958)
80 22 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 934)
81 14 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2564 (views 958)
82 13 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 952)
83 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 913)
84 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 926)
85 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 851)
86 4 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2564 (views 1053)
87 6 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2564 (views 1126)
88 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 922)
89 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์คงคลัง) เดือน เมษายา 2564 (views 941)
90 22 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 881)
91 1 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลา่งจัดซื้อยา เดือน เมษายน 2564 (views 1745)
92 18 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) เดือน มีนาคม 2564 (views 1013)
93 1 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2564 (views 1044)
94 12 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มกราคม 2564 (views 1132)
95 7 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 1067)
96 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2563 (views 1232)
97 1 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) E - Bidding จำนวน 1 โครงการ (views 1059)
98 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 1037)
99 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 1222)
100 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 1102)
101 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 1150)
102 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 1026)
103 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 1033)
104 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 1053)
105 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 1282)
106 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 1152)
107 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 1254)
108 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 1390)
109 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 1153)
110 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 1176)
111 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 1055)
112 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 1509)
113 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 1067)
114 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 1530)
115 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 1322)
116 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 1192)
117 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 1339)
118 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 1315)
119 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 1236)
Top