Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 12)
2 17 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 22)
3 12 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 25)
4 7 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2565 (views 51)
5 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2564 (views 163)
6 1 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนพฤศจิกายน 2564 (views 203)
7 28 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนตุลาคม 2564 (views 171)
8 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2564 (views 315)
9 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 266)
10 24 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 256)
11 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 332)
12 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2564 (views 491)
13 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 308)
14 22 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 288)
15 14 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2564 (views 305)
16 13 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 288)
17 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 273)
18 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 298)
19 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 246)
20 4 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2564 (views 344)
21 6 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2564 (views 432)
22 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 285)
23 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์คงคลัง) เดือน เมษายา 2564 (views 290)
24 22 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 266)
25 1 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลา่งจัดซื้อยา เดือน เมษายน 2564 (views 525)
26 18 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) เดือน มีนาคม 2564 (views 392)
27 1 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2564 (views 464)
28 12 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มกราคม 2564 (views 532)
29 7 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 461)
30 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2563 (views 581)
31 1 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) E - Bidding จำนวน 1 โครงการ (views 441)
32 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 470)
33 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 635)
34 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 474)
35 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 569)
36 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 443)
37 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 450)
38 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 455)
39 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 690)
40 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 544)
41 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 669)
42 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 760)
43 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 521)
44 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 630)
45 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 482)
46 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 931)
47 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 496)
48 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 939)
49 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 762)
50 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 599)
51 4 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 992)
52 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 795)
53 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 903)
54 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 698)
55 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 647)
56 4 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 669)
57 2 พ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2562 (views 624)
58 9 เม.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2562 (views 890)
59 12 มี.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มีนาคม 2562 (views 832)
60 4 ก.พ. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (views 701)
61 15 ม.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน มกราคม 2562 (views 714)
Top