Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 37)
2 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 53)
3 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 117)
4 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 87)
5 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 115)
6 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 119)
7 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 149)
8 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 154)
9 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 159)
10 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 175)
11 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 228)
12 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 196)
13 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 213)
14 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 178)
15 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 375)
16 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 206)
17 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 426)
18 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 251)
19 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 278)
20 4 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 413)
21 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 277)
22 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 350)
23 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 355)
24 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 329)
25 4 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 352)
26 2 พ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2562 (views 326)
27 9 เม.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2562 (views 531)
28 12 มี.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มีนาคม 2562 (views 414)
29 4 ก.พ. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (views 411)
30 15 ม.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน มกราคม 2562 (views 413)
Top