Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM)"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 3 ก.พ. 2560 post เอกสารประกอบการอบรม JCI (views 2057)
ข้อมูลสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลตำรวจ ต้องใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ ถ้าไม่สามารถดูข้อมูลได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. โทร 6352
2 27 พ.ค. 2559 post ระเบียบปฎิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง ผังไหลการรายงานความเสี่ยง (views 1229)
3 22 มิ.ย. 2558 post เผยแพร่หลักการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง เอกสารคุณภาพที่แก้ไข (views 878)
โดยมีกำหนดประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558
Top