Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "อนุโมทนา การรับมอบบริจาค"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 6 ธ.ค. 2566 post ครอบครัว คงวณิช บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 42)
2 4 ธ.ค. 2566 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับบริจาคเงิน 1,000,000 บาท (views 49)
3 30 พ.ย. 2566 post ผบ.ตร. รับมอบ รถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ให้ รพ.ตร. (views 55)
4 28 พ.ย. 2566 post สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด บริจาคเงินให้กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลตำรวจ (views 80)
5 15 พ.ย. 2566 post ครอบครัวบัณฑิตยานนท์ บริจาคเงิน 2,000,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 118)
6 13 พ.ย. 2566 post พล.ต.ท.หญิง อัญชนา ศรีทรงพล บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจการศูนย์หัวใจ (views 117)
7 3 พ.ย. 2566 post คุณประพล อนุเคราะห์ดิลก บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 160)
8 3 พ.ย. 2566 post คุณพอพัฒน์ กิจไกรลาศ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 138)
9 21 ต.ค. 2566 post คุณจาง หยิง หยิง ประธานมูลนิธิมิตรภาพไทย-จีน มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องเพทซีทีสแกน (PET/CT scan) รับมอบเครื่องฟอกอากาศและโทรทัศน์สี ให้โรงพยาบาลตำรวจ รวมมูลค่า 1,600,000 บาท (views 141)
10 21 ต.ค. 2566 post บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอาหารปั่นผสม (ตราดีซีลีน) จำนวน 100 ถุงให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 122)
11 10 ต.ค. 2566 post ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และคณะ ร่วมพิธีมอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการเรียนการสอน (views 228)
12 3 ต.ค. 2566 post คุณมายูร์ ทุลชิบาย ปาเทล บริจาคเงินจำนวน 1,051,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ (views 171)
13 1 ต.ค. 2566 post คุณจิรัฏฐ์ณิชชา หุวะนันทน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์เมนท์ แอนด์ เซอวิส กรุ๊ป จำกัด มอบเครื่อง Smart Handy อุโมงฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ มูลค่า 1,600,000 บาท ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 194)
14 26 ก.ย. 2566 post คุณจำลอง - คุณสุนันท์ ศรีภิรมย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบกองทุนเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน (views 185)
15 5 ก.ย. 2566 post พันตำรวจเอกธนกฤษ พาภิรมย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ประธานรุ่นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 54 และคณะ มอบเงินบริจาค 330,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 275)
16 30 ส.ค. 2566 post คุณสุรินทร์ การุณยธร และครอบครัว มอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 271)
17 18 ส.ค. 2566 post บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณไล่ หวัง ถัง กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 272)
18 16 ส.ค. 2566 post บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณสิริเกศ จิราธิวัฒน์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ คุณนาถยา จิราธิวัฒน์ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 293)
19 16 ส.ค. 2566 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 724)
20 4 ส.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 เพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องเพทซีทีสแกน(PET/CT scan)​ (views 262)
21 4 ส.ค. 2566 post บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณชนัญญา หินทอง (Assistant General Manager-Healthcare) (views 218)
22 21 ก.ค. 2566 post คุณแม่สมใจ วงศ์แสงทิพย์ (อาม่าง้อเอ็ง แซ่เลี่ยว) และครอบครัวศุภนิมิตรกุลกิจ มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อทำระบบน้ำ RO และพัฒนาศูนย์โรคไต (views 277)
23 11 ก.ค. 2566 post พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ และคณะ มอบเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo Smart Infusion Pump Type LM3 จำนวน 3 เครื่อง ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 306)
24 11 ก.ค. 2566 post คุณประเสริฐสุข ล่ำซำ และคุณสีสุดา ล่ำซำ มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 359)
25 8 ก.ค. 2566 post คุณณัฐพล หงษ์ศรีสุข และครอบครัว มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องเพทซีทีสแกน (PET/CT scan) ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง (views 347)
26 30 มิ.ย. 2566 post บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 314)
27 27 มิ.ย. 2566 post พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมครอบครัว มอบเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 302)
28 22 มิ.ย. 2566 post คุณเล็ก - คุณหญิงสุวรรณี สิงห์สมบุญ พัวไพโรจน์ และคณะธารน้ำใจมอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 354)
29 15 มิ.ย. 2566 post พลตำรวจเอก จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (views 355)
30 4 มิ.ย. 2566 post บริษัท สยามมาสเตอร์ทูลส์ จำกัด มอบชุดตรวจ ATK ชนิดโพรงจมูกให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 359)
31 23 พ.ค. 2566 post มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (ICare Thailand Foundation) มอบขนมอบกรอบ ริทซ์แครกเกอร์และคุกกี้โอรีโอ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 378)
32 21 พ.ค. 2566 post พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) และคณะ มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 1132)
33 15 พ.ค. 2566 post พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ (views 475)
34 12 พ.ค. 2566 post คุณโรเบิร์ต เทร็ลล์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ พร้อมคณะ บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 378)
35 24 เม.ย. 2566 post คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 20 โดย พลตำรวจโท ธวัชชัย จุลสุคนธ์ พลตำรวจตรี วีระ ธุวนุติ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 466)
36 24 เม.ย. 2566 post คุณทองใคร สาเกทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 373)
37 19 เม.ย. 2566 post พลตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ และคณะ บริจาคกล้องจุลทรรศน์แบบ 2 คนดู พร้อมอุปกรณ์ ให้หน่วยโลหิตวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม (views 359)
38 4 เม.ย. 2566 post บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ไฮจีนิสท์ แอลกอฮอล์ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เจล ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 397)
39 4 เม.ย. 2566 post บริษัท ยูนิชาาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 388)
40 28 มี.ค. 2566 post บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบวิทยุธรรมะ จำนวน 2 เครื่อง ให้กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 416)
41 28 มี.ค. 2566 post บริษัท เลิฟ แมสค์ จำกัด โดย พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชัยพร พานิชอัตรา และแพทย์หญิงจีรทัศน์ พานิชอัตรา บริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เลิฟ แมสค์ (views 545)
42 23 มี.ค. 2566 post คุณอรุณ ธุรวิทย์ และคณะ บริจาคเงินให้กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 353)
43 21 มี.ค. 2566 post ดอกเตอร์วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 361)
44 21 มี.ค. 2566 post บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคชุดตรวจการติดเชื้อ (STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test) ชนิดแบบตรวจหาแอนติเจนให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 338)
45 21 มี.ค. 2566 post คุณอัญรีย์ คำสุนทร บริจาคเงิน ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 412)
46 21 มี.ค. 2566 post พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) จำนวน 2 เครื่อง ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ (views 633)
47 21 มี.ค. 2566 post มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ บริจาคเงิน ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 291)
48 21 มี.ค. 2566 post ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 252)
49 16 มี.ค. 2566 post คุณแม่วันทนีย์ ศุภรสหัสรังสี และครอบครัว บริจาคเครื่องไตเทียมให้ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตำรวจ (views 432)
50 10 มี.ค. 2566 post คุณณิชมน สีโท และคุณนภาพร วัฒนโอภาส มอบอาหารให้กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 436)
51 3 มี.ค. 2566 post บริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด โดย คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคถุงขยะอันตราย ขยะติดเชื้อชนิดพิเศษ ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 540)
52 3 มี.ค. 2566 post ธนาคารกรุงเทพ โดย คุณชัยณรัตน์ สุชนวณิช ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 และคณะ บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลตำรวจ (views 451)
53 1 มี.ค. 2566 post คุณสุนิสา ดีรุ่งโรจน์ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) และครอบครัว มอบข้าวกล่อง ให้แก่บุคลากรและผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (views 556)
54 1 มี.ค. 2566 post คุณสันติ เหมศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร พระนคร จำกัด บริจาคเงิน คุณสันติ เหมศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร พระนคร จำกัด บริจาคเงิน (views 548)
55 16 ก.พ. 2566 post พลตำรวจโท ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับสำนักงานกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 1115)
56 14 ก.พ. 2566 post ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 และคณะ มอบเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 550)
57 9 ก.พ. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า (views 471)
58 31 ม.ค. 2566 post ครอบครัวตันนิรันดร โดย คุณเลื่อน ตันนิรันดร และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ (views 544)
59 17 ม.ค. 2566 post พลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณใจชนก ภาคอัต มอบทุนการศึกษาให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (views 787)
60 16 ม.ค. 2566 post พลตำรวจตรี โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต มอบ อุปกรณ์ชุดสอนสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (views 572)
61 13 ม.ค. 2566 post พันตำรวจเอกหญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ บริจาคเครื่อง SHYCOCAN จำนวน 2 เครื่อง ให้ธนาคารเลือด และห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลตำรวจ (views 529)
62 9 ม.ค. 2566 post เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 677)
63 4 ม.ค. 2566 post ประธานมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว คุณอรัญญา อรัณยกานนท์ และคณะ มอบเงิน ทุนการศึกษา และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ (views 645)
64 4 ม.ค. 2566 post มูลนิธิแห่งความรอด (Foundation of Salvation) โดย พันตำรวจโท ทัศน์พล บู้หลง และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 668)
65 28 ธ.ค. 2565 post ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน ให้กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลตำรวจ (views 793)
66 27 ธ.ค. 2565 post ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 514)
67 27 ธ.ค. 2565 post ครอบครัวนายเสริม นางเพ็ญจิตร กรวิทยาศิลป บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 493)
68 18 ธ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ รถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว 2.4 Entry Cap A/T พร้อมติดตั้งห้องควบคุมอุณหภูมิ โดยคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และครอบครัว ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 490)
69 16 ธ.ค. 2565 post คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และครอบครัว มอบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว 2.4 Entry Cap A/T พร้อมติดตั้งห้องควบคุมอุณหภูมิ ให้กับกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 674)
70 13 ธ.ค. 2565 post คุณสุวิชา วงศาริยวานิช และคณะ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลตำรวจ (views 553)
71 9 ธ.ค. 2565 post คุณกิตติศักดิ์​ อุพันวัน​​ กรรมการและผู้จัดการโชว์จุ่งกรุ๊ป (CHOWJUNG GROUP) และคณะ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2565 ของทีมฟุตบอลโรงพยาบาลตำรวจ (views 577)
72 8 ธ.ค. 2565 post บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จำกัด (SAHAPHAT TV) โดย คุณชลธิดา เจริญกิจกำจร และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิ โรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 538)
73 28 พ.ย. 2565 post บริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด โดย คุณมนตรี ปุณณมากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบถุงมือยางสังเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 593)
74 28 พ.ย. 2565 post บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 562)
75 22 พ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง และคุณนฤนาท หลาวทอง บริจาคเงิน ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 733)
76 27 ต.ค. 2565 post คุณสุวัฒน์ สุขกาย บริจาคข้าวหอมมะลิ 100% น้ำดื่มสิงห์ จำนวน และปลากระป๋องซีเล็ค ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 671)
77 7 ต.ค. 2565 post บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โดย คุณธีรวัฒน์ - คุณคำนวณ ฐานะโชติพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 842)
78 1 ต.ค. 2565 post คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยมี คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมแม้บ้านตำรวจ เป็นผู้แทน มอบรถนั่งเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง (Wheelchair) (views 758)
79 31 ส.ค. 2565 post บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะผู้บริหาร บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 841)
พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
80 30 ส.ค. 2565 post บริษัท มูน สตาร์ซ์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด บริจาคโฟมล้างมือ ยี่ห้อ EDDIA ชนิดซองเติม ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย โรงพยาบาลตำรวจ (views 677)
พันตำรวจโทหญิง กัญญา มากมาย รองผู้กำกับการฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองกำกับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
81 30 ส.ค. 2565 post คุณวรพจน์ อินทวดี และคุณอรวรรณ อินทวดี บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 736)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2...
82 19 ส.ค. 2565 post คุณธิชา กาญจนปัญญาคม กรรมการผู้จัดการบริษัท กาญจส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (KANJS Corporation) บริจาครถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง จำนวน 10 คันให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและคนพิการ (views 966)
คุณธิชา กาญจนปัญญาคม กรรมการผู้จัดการบริษัท กาญจส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (KANJS Corporation) บริจาครถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
83 16 ส.ค. 2565 post บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริจาคเงินให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 1003)
พันตำรวจตรี สัญไชย จันทราช สารวัตรฝ่ายการเงิน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์...
84 15 ส.ค. 2565 post เครือบริษัท เจมส์ แกลอรี่ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่ออุทิศแด่ ดอกเตอร์ นิกร หงษ์ศรีสุข โดยมี พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ (views 1377)
เครือบริษัท เจมส์ แกลอรี่ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่ออุทิศแด่ ดอกเตอร์ นิกร หงษ์ศรีสุข
85 15 ส.ค. 2565 post พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พร้อมด้วยสมาคมตำรวจ โดย พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ และคณะ นำรายได้โครงการเดินวิ่งการกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตำรวจ 2022 (Police Run 2022) เพื่อโรงพยาบาลตำรวจ 2022 (Police Run 2022) จำนวน 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 836)
สนับสนุนกิจการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้รับมอบ
86 10 ส.ค. 2565 post บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบถุงขยะติดเชื้อจำนวน 100 กิโลกรัม ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 714)
รองผู้กำกับการฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2
87 1 ส.ค. 2565 post ครอบครัวพงษาพันธ์ โดยทันตแพทย์หญิง วารุณี เลิศภิยโยวงศ์ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 852)
เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8)...
88 1 ส.ค. 2565 post ครอบครัวสิงห์สมบุญ โดยคุณเพิ่มศักดิ์ สิงห์สมบุญ และคณะ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 1064)
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ
89 27 ก.ค. 2565 post พันตำรวจเอก โฆษิต บุญทวี ประธานรุ่นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 51 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน (views 1138)
ให้หน่วยเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) เป็นผู้แทนรับมอบ
90 12 ก.ค. 2565 post กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย คุณสถาปนวัฒน์ ภู่มาลา ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (views 848)
พันตำรวจเอกหญิง วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ เภสัชกร(สบ 5) กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม
91 30 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก มอบโทรทัศน์พร้อมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ให้หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลตำรวจ (views 811)
ณ หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ อาคารคุณวิศาล ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ...
92 27 มิ.ย. 2565 post คุณโชติกา วงศ์วิลาศ (เนย) และคณะ บริจาคโลงศพ จำนวน 50 โลง และผ้าขาว ให้สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 1972)
เพื่อให้แก่ศพไร้ญาติและผู้ยากไร้ ณ สถาบันนิเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ...
93 23 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ /รองผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตร พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / รองผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตร และคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร บริจาครถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายเปลพยาบาล และ รถเข็น (views 1051)
ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม...
94 23 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจเอกหญิง กรุณา เหลืองเอกพันธุ์ บริจาค เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 3 คัน (views 827)
ให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย...
95 15 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 788)
ณ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ...
96 9 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจเอกหญิง นวรัตน์ ศรีรัญเพชร และครอบครัว บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) BIOLIGHT รุ่น E70 (views 876)
บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) ให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์...
97 7 มิ.ย. 2565 post ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 792)
โรงพยาบาลตำรวจ ณ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ...
98 1 มิ.ย. 2565 post คุณแม่บุญประไพ วีระศิริ และครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 805)
คุณแม่บุญประไพ วีระศิริ และครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
99 31 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 1036)
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภริยา บริจาคอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ...
100 30 พ.ค. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 859)
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคารB)...
101 24 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร (views 1319)
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภริยา และกลุ่มเพื่อนยิ้ม บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง...
102 18 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 781)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
103 13 พ.ค. 2565 post คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 917)
คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
104 11 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1043)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
105 8 พ.ค. 2565 post พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ7) บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 850 มิลลิลิตร จำนวน 1,140 ขวด แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 887)
พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ7) บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 850 มิลลิลิตร จำนวน 1,140 ขวด แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ
106 6 พ.ค. 2565 post บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดยคุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดหัวใจ (views 928)
บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดยคุณจุน - คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการผ่าตัดหัวใจ
107 5 พ.ค. 2565 post คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 961)
คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์...
108 5 พ.ค. 2565 post ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา บุญทวี พยาบาล(สบ4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ (views 809)
ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคอาหาร จำนวน 150 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พันตำรวจเอกหญิง ชุติมา บุญทวี พยาบาล(สบ4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ
109 28 เม.ย. 2565 post พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคน้ำดื่ม (views 782)
พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริจาคน้ำดื่ม...
110 28 เม.ย. 2565 post เพจสายต่อบุญ และคุณกนกวรรณ รักไทย บริจาคผ้าดิบ จำนวน 52 ผืน และชุด PPE จำนวน 17 ชุด (views 900)
เพจสายต่อบุญ และคุณกนกวรรณ รักไทย บริจาคผ้าดิบ จำนวน 52 ผืน และชุด PPE จำนวน 17 ชุด...
111 22 เม.ย. 2565 post ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางมอบ เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด (views 1033)
ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางมอบ เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด...
112 12 เม.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ร่วมพิธีเปิด บันไดเลื่อนไฟฟ้า หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 883)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ร่วมพิธีเปิด บันไดเลื่อนไฟฟ้า หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
113 10 เม.ย. 2565 post กลุ่มบริษัทในเครือที่นอนโลตัส โดย คุณกำธร โลจนะโกสินทร์ คุณลีนา โลจนะโกสินทร์ และคณะ บริจาคเงิน (views 1139)
กลุ่มบริษัทในเครือที่นอนโลตัส โดย คุณกำธร โลจนะโกสินทร์ คุณลีนา โลจนะโกสินทร์ และคณะ บริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
114 10 เม.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้แทนรับมอบ เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน (views 691)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้แทนรับมอบ เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน...
115 10 เม.ย. 2565 post พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง คุณนฤนาท หลาวทอง และคณะ บริจาคเงิน (views 1114)
พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง คุณนฤนาท หลาวทอง และคณะ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลตำรวจ...
116 22 มี.ค. 2565 post พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภริยา บริจาคเก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยฟอกไต (views 900)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภริยา บริจาคเก้าอี้ไฟฟ้า...
117 20 มี.ค. 2565 post พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง คุณบุญเกิด สิทธิกรเมธากุล คุณจุฬณี เปรมหัตถกุล มอบน้ำดื่ม (views 1342)
พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง คุณบุญเกิด สิทธิกรเมธากุล คุณจุฬณี เปรมหัตถกุล มอบน้ำดื่ม ...
118 20 มี.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค (views 974)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค
119 17 มี.ค. 2565 post เซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven)โดย คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ และคณะ เป็นผู้แทนบริจาค (views 1343)
เซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven)โดย คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ และคณะ เป็นผู้แทนบริจาค...
120 9 มี.ค. 2565 post บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน (views 1184)
บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน...
121 9 มี.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีรับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือพยุงชีพชั้นสูง (views 1254)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมพิธีรับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือพยุงชีพชั้นสูง...
122 6 มี.ค. 2565 post คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง องค์กร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม (views 990)
นายแพทย์ (สบ 6) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง Art for Cancer by Ireal...
123 24 ก.พ. 2565 post Mr.Serge, Marcel Thimbre บริจาคเงินโรงพยาบาลตำรวจ (views 823)
Mr.Serge, Marcel Thimbre บริจาคเงินโรงพยาบาลตำรวจ...
124 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค (views 964)
ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค...
125 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค (views 817)
ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล และคณะ มอบเงินบริจาค...
126 16 ก.พ. 2565 post มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล โดย ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดี มอบเงินบริจาค (views 814)
รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล...
127 7 ก.พ. 2565 post บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (views 819)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทีโพลล์ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
128 7 ก.พ. 2565 post บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (views 925)
บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไทเกอร์บาล์ม...
129 16 ม.ค. 2565 post ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)อบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ (views 851)
ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ
130 16 ม.ค. 2565 post พันตำรวจเอก ฉัตรชัย คำวิลัย พันตำรวจเอก วัชรพงศ์ ฉุยฉาย และคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ มอบน้ำดื่ม (views 1019)
พันตำรวจเอก ฉัตรชัย คำวิลัย พันตำรวจเอก วัชรพงศ์ ฉุยฉาย และคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ มอบน้ำดื่ม...
131 16 ม.ค. 2565 post คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค (views 943)
คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค...
132 16 ม.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ พร้อมด้วย คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล ภริยา โดย พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้แทนมอบเงินบริจาค (views 1071)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ พร้อมด้วย คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล ภริยา โดย พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้แทนมอบเงินบริจาค...
133 16 ม.ค. 2565 post พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 928)
พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ...
134 16 ม.ค. 2565 post คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงิน (views 850)
คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
135 16 ม.ค. 2565 post คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม (views 1254)
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
136 12 ม.ค. 2565 post คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงิน (views 1107)
คุณครูประนอม วัฒนจินดา โดย พลตำรวจตรี สุเมธ เมฆขจร บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
137 12 ม.ค. 2565 post คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 832)
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
138 7 ม.ค. 2565 post พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน (views 950)
พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด และคณะ บริจาคเงิน...
139 26 ธ.ค. 2564 post คุณกิตติ ภัทรเลาหะ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รุ่นที่ 23 (views 1353)
คุณกิตติ ภัทรเลาหะ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รุ่นที่ 23ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
140 20 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ OWGELS (views 1194)
พลตำรวจโท ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ OWGELS ให้โรงพยาบาลตำรวจ...
141 19 ธ.ค. 2564 post ครอบครัวศรีสาธิต มอบเงินบริจาค ให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 969)
ครอบครัวศรีสาธิต มอบเงินบริจาค ให้โรงพยาบาลตำรวจเพื่ออุทิศแด่คุณแม่นิลรัตน์ ศรีสาธิต...
142 8 ธ.ค. 2564 post คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงิน (views 1117)
คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
143 8 ธ.ค. 2564 post คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (views 1116)
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ALL IN ONE...
144 4 ธ.ค. 2564 post มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรเครื่องกำจัดเชื้อโรคแบบพกพา (views 901)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรเครื่องกำจัดเชื้อโรคแบบพกพา (Space Air Fo) จำนวน...
145 30 พ.ย. 2564 post พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ มอบเสื้อแจ็คเก็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย (views 907)
พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ภริยา มอบเสื้อแจ็คเก็ต...
146 30 พ.ย. 2564 post ศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะ มอบเงินบริจาค (views 932)
ศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะ มอบเงินบริจาค...
147 30 พ.ย. 2564 post คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และคณะ บริจาคเงิน (views 979)
คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ และคณะ บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...
148 18 พ.ย. 2564 post มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (views 1031)
มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และคณะ ส่งมอบห้องสันทนาการ...
149 17 พ.ย. 2564 post ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประกาศเกียรติยศ ฝ่ายอำนวยการดีเด่น (views 835)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดา...
150 17 พ.ย. 2564 post บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (views 727)
คุณไอรีล ไตรสารศรี ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ”...
151 16 พ.ย. 2564 post บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (views 884)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต /กรรมการบริหารความเสี่ยง มอบรางวัล “ดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์...
152 5 พ.ย. 2564 post ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน (views 1014)
อกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดของเหลวในช่องปอด...
153 4 พ.ย. 2564 post บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (views 853)
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด โดย คุณธนิดา เชาวน์เลิศ General Manager Thailand มอบประกาศนียบัตรให้ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก...
154 28 ต.ค. 2564 post บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (views 876)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประภาวดี ธานีรณานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ...
155 28 ต.ค. 2564 post บริษัท แม็คซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เสริช เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (views 976)
บริษัท แม็คซอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เสริช เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โดย คุณประพนธ์ พงษ์ประพัฒน์ และคุณภัทร พงษ์ประพัฒน์ มอบเสื้อยืดสกรีนเนื้อเพลง “จะอยู่กับเธอ” พร้อมลายเซ็นศิลปิน...
156 26 ต.ค. 2564 post ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ และคณะ มอบเงินบริจาค (views 994)
ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย คุณกุญช์ภัช ชวนะวงศ์ หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ และคณะ มอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
157 25 ต.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย (views 768)
พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 6) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ....
158 25 ต.ค. 2564 post พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร มอบเงินบริจาค (views 895)
เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการจัดการด้านโควิด-19...
159 4 ต.ค. 2564 post XinKeYuanSteel COVID19 (views 1182)
บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด (Xin Ke Yuan Steel Company Limited) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500,000 ชิ้น โดยมี พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ...
160 15 ก.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1449)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต...
161 15 ก.ย. 2564 post สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศ (views 1068)
ดร.หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน, ตำรวจท่องเที่ยว คณะกรรมการความร่วมมือ...
162 15 ก.ย. 2564 post คุณประจวบ-คุณม่วย วงศ์เมืองและครอบครัว (views 1057)
คุณประจวบ-คุณม่วย วงศ์เมืองและครอบครัว บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
163 13 ก.ย. 2564 post บริษัท เจเจเอส มีเดีย กรุ๊ป (views 1023)
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท เจเจเอส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.จิระนันท์ อนันต์ไทย มอบข้าวเหนียวไก่ทอดกระเทียมและน้ำดื่มให้โรงพยาบาลตำรวจ...
164 10 ก.ย. 2564 post แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล ATLANTIC FARMAZUTICAL (views 1008)
บริษัทแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ATLANTIC FARMAZUTICAL CO., LTD. มอบ Yogurt...
165 10 ก.ย. 2564 post ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย (views 1116)
ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และคณะ บริจาคเงิน ...
166 3 ก.ย. 2564 post เครื่องผลิตออกซิเจน (views 1240)
คุณวิชาญ ภู่ชาญสิน พันตำรวจเอก วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ และเพื่อน ๆ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน...
167 3 ก.ย. 2564 post COVID19 เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโควิด (views 1269)
พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทนมอบ ในนามคุณสมศักดิ์ อัศวศิริศิลป์ คุณเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล คุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ เเละคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ มอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโควิด-19 ...
168 2 ก.ย. 2564 post ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (views 1066)
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High-Flow) รุ่น NeoHiF-15 ผลิตภัณฑ์ HEYER Medical AG ...
169 30 ส.ค. 2564 post สหพัฒนพิบูล กองทุนส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 (views 940)
คุณชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร...
170 30 ส.ค. 2564 post พลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ และกลุ่มเพื่อนติ๊ก มอบช่วยเครื่องหายใจ (views 1091)
พลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ และกลุ่มเพื่อนติ๊ก มอบช่วยเครื่องหายใจ igh Flow Oxygen Therapy Neo Hif-17 ...
171 27 ส.ค. 2564 post บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (views 1015)
คุณสริญญา สาระสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้เเทนบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ...
172 27 ส.ค. 2564 post พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (views 895)
พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะ มอบอาหารและของว่าง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ...
173 27 ส.ค. 2564 post ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ มอบเงิน (views 1222)
พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ มอบเงิน...
174 27 ส.ค. 2564 post ครอบครัวเกียรติสุไพบูลย์ (views 991)
ครอบครัวเกียรติสุไพบูลย์ โดยพันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้เเทนมอบเงินบริจาค...
175 27 ส.ค. 2564 post บริษัท ธารา เทียน เนเจอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด (Thara Thian Nature Latex Co., Ltd) (views 1093)
ท่านพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กต.ตร.กทม. ในนามบริษัท ธารา เทียน เนเจอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด (Thara Thian Nature Latex Co., Ltd) มอบหมอนยางพาราคุณภาพส่งออก...
176 26 ส.ค. 2564 post ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท CK ZO (views 1063)
คุณสุเมธ กองพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท CK ZO ประเทศไทย และคณะ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ...
177 26 ส.ค. 2564 post สถาบันพระปกเกล้า มอบชุด PPE (views 1008)
พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า มอบชุด PPE...
178 26 ส.ค. 2564 post ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ (views 1118)
คุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ มอบชุด PPE ISOLATION GOWN 35 g (Non-sterile) Level 2...
179 25 ส.ค. 2564 post กองทุนส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 (views 831)
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร ...
180 21 ส.ค. 2564 post มูลนิธิแสงพุทธธรรมเเห่งโลก มอบเครื่องผลิตออกซิเจน (views 1152)
คุณพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมเเห่งโลก สาขาประเทศไทย มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ...
181 21 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ (views 1063)
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่...
182 21 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบอาหารกลางวัน (views 1138)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบอาหารกลางวัน...
183 21 ส.ค. 2564 post WanHaiLines วันไฮไลน์ (views 953)
บริษัท วันไฮไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...
184 18 ส.ค. 2564 post ดาวเเปดเเฉก ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล (views 1276)
ร้อยตำรวจตรี ประเสริฐ เสนาวงศ์ พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ให้การดูแลผู้ชุมนุมทางเมืองที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...
185 18 ส.ค. 2564 post ครอบครัวรพ.ตร. COVID19 (views 1182)
พลตำรวจตรี สมชัย วุฒิรงค์ตระกูล พลตำรวจตรีหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ และพันตำรวจโทหญิง ศิริมา มิตรเกษม มอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ อัตราการไหลสูง ...
186 16 ส.ค. 2564 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ COVID19 (views 1285)
พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจตรี ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มอบชุดเสื้อกาวน์...
187 16 ส.ค. 2564 post เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิต AIRVO2 (views 935)
ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี เเละคุณพิมฉัตร์ เจริญสินกีรติกุล มอบ AIRVO...
188 16 ส.ค. 2564 post COVID19 HighFlow (views 1126)
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High-Flow)...
189 16 ส.ค. 2564 post IntelNovation (views 1090)
คุณวสันต์-ภัทรันดา ลีละยูวะ และ พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี ในนามกลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด มอบถุงอุปกรณ์เพื่อใช้กักตัว..
190 13 ส.ค. 2564 post เครื่องดื่มอัศวิน (views 853)
หม่อมหลวง สราลี กิติยากร และคุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ มอบเครื่องดื่มนวัตกรรมใหม่ตรา อัศวิน ...
191 12 ส.ค. 2564 post มูลนิธิดร.เทียม (views 879)
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และสมาชิกวุฒิสภา มอบอาหารและเครื่องดื่ม...
192 12 ส.ค. 2564 post บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (views 885)
ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสบทบมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ...
193 12 ส.ค. 2564 post COMANCHE INTERNATIONAL (views 781)
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบอาหารและเครื่องดื่ม ...
194 11 ส.ค. 2564 post ตำรวจบาดเจ็บ คาร์ม๊อบ (views 844)
ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนสู้ภัย COVID-19 ...
195 7 ส.ค. 2564 post ตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุก ข้าราชการตำรวจและครอบครัว (views 1076)
พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ร่วมปฏิบัติการคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก...
196 7 ส.ค. 2564 post มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ThaiBev (views 982)
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kits Self-Test
197 7 ส.ค. 2564 post ศูนย์พักคอย เอ.เจ.พลาสท์ A.J.PLAST (views 1157)
คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบของว่าง และน้ำดื่ม ให้ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ...
198 7 ส.ค. 2564 post ช.การช่าง ทีทีดับบลิว (views 804)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจ COVID-19 Rapid Antigen Test...
199 6 ส.ค. 2564 post สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย (views 941)
ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบเงินและอาหารกล่อง ...
200 31 ก.ค. 2564 post ทรูคอร์ปอเรชั่น True5Gเคียงคู่สู้โควิด (views 1030)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์การสื่อสาร มอบซิมการ์ด...
201 31 ก.ค. 2564 post สำนักงานตรวจสอบภายใน (views 933)
พลตำรวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเงินบริจาค...
202 31 ก.ค. 2564 post JDFood (views 1076)
บริษัท เจดีฟู๊ด จำกัด (มหาชน) มอบข้าวกล่องกินดี จำนวน 100 กล่องต่อวัน...
203 30 ก.ค. 2564 post ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม (views 1363)
นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และคุณกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลตำรวจ...
204 30 ก.ค. 2564 post พระราชทานกำลังใจ อาหารพระราชทาน (views 882)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙...
205 28 ก.ค. 2564 post มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล (views 1049)
คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และคณะ มอบเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON C1 ...
206 28 ก.ค. 2564 post BLUE SKY ARKHED (views 928)
คุณสุมนต์ อุดมหรรษากุล ผู้อำนายการฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรรม เป็นผู้แทนบริษัท บลู สกาย อาเขต จำกัด มอบชุด PPE...
207 27 ก.ค. 2564 post BG Container Glass สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (views 854)
บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้แทนมอบเครื่องช่วยหายใจ...
208 27 ก.ค. 2564 post เราทำความดีด้วยหัวใจ (views 890)
พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเงินบริจาค...
209 27 ก.ค. 2564 post มะหาคัท HAPPYY55 (views 854)
คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ บริษัทมะหาคัท จำกัด และคุณชาล์นันท์ นราภิรมย์ พร้อมคณะ HAPPYY55 มอบอาหารกล่องและขนม ...
210 27 ก.ค. 2564 post เราทำความดีด้วยหัวใจ COVID19 (views 829)
พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เเละคณะจิตอาสา มอบข้าวกล่อง...
211 26 ก.ค. 2564 post FRASERS PropertyHome (views 829)
คุณแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอตี้ โฮม (ประเทศไทย)
212 25 ก.ค. 2564 post อิงคไพโรจน์ (views 1044)
นายแพทย์วิโรจน์ อิงคไพโรจน์ มอบชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบวิดีทัศน์
213 17 ก.ค. 2564 post มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (views 1567)
มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วและครอบครัวแสงสิงแก้ว มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19...
214 17 ก.ค. 2564 post ตำรวจภูธรภาค3 (views 1011)
พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบเงิน...
215 17 ก.ค. 2564 post ตำรวจนครบาล (views 903)
ลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบอาหาร ...
216 15 ก.ค. 2564 post XinqiaoGroup ตำรวจสอบสวนกลาง (views 816)
คุณเหลียง ในนาม Xinqiao Group และ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...
217 15 ก.ค. 2564 post นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม (views 990)
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19..
218 15 ก.ค. 2564 post BeyouFoodbar COVID19 (views 860)
Beyou.foodbar ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน...
219 15 ก.ค. 2564 post ปตท. ชุมชนยิ้มได้ กระเช้าสร้างรอยยิ้ม (views 938)
กลุ่ม ปตท. มอบผลิตภัณฑ์ “กระเช้าสร้างรอยยิ้ม” ภายใต้โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” ส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19
220 15 ก.ค. 2564 post จิตอาสา ตำรวจสอบสวนกลาง (views 858)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำทีมจิตอาสากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
221 15 ก.ค. 2564 post ลำปำฟาร์ม LAMPAM (views 786)
คุณเรือง ภาสุกาญจน์ และคุณชาติยะ ภาสุกาญจน์ มอบชุด PPE ...
222 15 ก.ค. 2564 post หุ่นสวัสดิ์ ผงพิเศษตราร่มชูชีพ (views 1099)
พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นศรี และคุณวรวิจิตรา หุ่นศรี พร้อมครอบครัว มอบชุด Powered Air Purifying Respirator (PAPR)...
223 8 ก.ค. 2564 post โปรดประทานกำลังใจ (views 941)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานอาหารกลางวัน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์...
224 8 ก.ค. 2564 post บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ (views 1030)
พลตำรวจเอก กิตติพงษ์ เงามุข ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
225 7 ก.ค. 2564 post ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค (views 881)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดย Business Banking มอบเงินบริจาค...
226 7 ก.ค. 2564 post มอบเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้ว (views 909)
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา พร้อมด้วย ดร. บุษบา ชัยจินดา มอบเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 200 ชุด และชุด PPE...
227 7 ก.ค. 2564 post บริษัท บิวตี้ ฮาร์โมนี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม (views 976)
บริษัท บิวตี้ ฮาร์โมนี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผม So Young...
228 7 ก.ค. 2564 post เลิศพรเจริญ (views 800)
คุณภณิตา เลิศพรเจริญ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กองทุนกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย COVID-19...
229 2 ก.ค. 2564 post หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด19 (views 1691)
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ( BIOSAFETY MOBILE UNIT) แก่โรงพยาบาลตำรวจ ภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19...
230 30 มิ.ย. 2564 post โภคสวัสดิ์ (views 1183)
พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นันทิรา โภคสวัสดิ์ และแพทย์หญิง สุพิน จิระตระการวงศ์ มอบชุด
231 30 มิ.ย. 2564 post จีเอเอเอ็นเตอร์ไพร์ (views 1042)
เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ ผู้บริหารบริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด...
232 29 มิ.ย. 2564 post กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ (views 920)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช และคุณดารณี เสสะเวช พร้อมคณะ มอบน้ำมะพร้าว 500 กระป๋อง ซาลาเปา 500 ลูก ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ...
233 27 มิ.ย. 2564 post ฮีโร่ที่ยังมีลมหายใจ (views 814)
ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจมีความภูมิใจที่มีโอกาสดูแลสิบตำรวจเอก กฤษดา การุญ “หมู่อี๊ด” ฮีโร่ที่ยังมีลมหายใจ ตลอดระยะเวลา1 ปี 4 เดือน และขอขอบคุณครอบครัวของ “หมู่อี๊ด” ...
234 27 มิ.ย. 2564 post มอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องฟังเสียงหัวใจ-ปอด แบบไร้สาย (views 1081)
พลตำรวจตรี เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ และคุณประพิณ รุจิรวงศ์ พร้อมคณะ มอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องฟังเสียงหัวใจ-ปอด แบบไร้สาย ...
235 27 มิ.ย. 2564 post ประธานกรรมการบริษัท เบเยอร์ จำกัด (views 1046)
คุณประเสริฐ ชัยยศบูรณะ ประธานกรรมการบริษัท เบเยอร์ จำกัด และครอบครัวชัยยศบูรณะ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการเพทย์...
236 27 มิ.ย. 2564 post นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่27 (views 1127)
พลตำรวจเอก วุฒิ พัวเวส และคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ...
237 25 มิ.ย. 2564 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย (views 1058)
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา มอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ สำหรับห้องขนาดใหญ่ M-ONE เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสี่เหล่าทัพ....
238 24 มิ.ย. 2564 post Humanitarian Project Rotaty International Rotary Foundation สโมสรโรตารี (views 1057)
The Rotary Foundation of Rotaty International โดยสโมสรโรตารีเจริญนคร, D3350, ประเทศไทย ROTARY CLUB OF JEJU SEOBU, D3662, SOUTH KOREA RC of jeju Hondi, RC of jeju Gaon D3662, South Korea สโมสรโรตารีสระปทุม,สโมสรโรตารีพระราเมศวร ลพบุรี, สโมสรโรตารีกรุงเทพ สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน้ำไท, สโมสรโรตารีลาดพร้าว, สโมสรโรตารีอ่างทอง, D3350 สโมสรโรตารีมุกดาหาร, D3340, และคณะ cooperating organization Chonburi Cancer Hospital มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมเสาน้ำเกลือ ...
239 24 มิ.ย. 2564 post เสื้อกั๊กเย็นใจ / เตรียมอุดมศึกษารุ่นที่19 (views 1138)
พลตำรวจเอก ไกรสุข สินศุข และคณะ ในนามนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 19 มอบเสื้อกั๊กเย็นใจ เพื่อช่วยลดความร้อนขณะสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ...
240 24 มิ.ย. 2564 post กลุ่มบริษัทสเปเชียลตี้เท็ค/กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (views 999)
กลุ่มบริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค ร่วมกับ กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) มอบหน้ากากอนามัย...
241 24 มิ.ย. 2564 post บางท่าไม้ (views 1075)
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ และคุณสุวรรณา บางท่าไม้ มอบเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์....
242 23 มิ.ย. 2564 post สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชีย (views 1154)
MR. Li Sheng Jiao นายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย (Thai - Asia Economic Exchange Trade Association) มอบอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ ชุด PPE...
243 23 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 929)
คุณกรรณิกา พลัสสินทร์ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
244 21 มิ.ย. 2564 post บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด และอีซูซุมิวเอ็กซ์ แฟมิลี่คลับ ไทยแลนด์ มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ (views 1243)
คุณศรัณย์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด และอีซูซุมิวเอ็กซ์ แฟมิลี่คลับ ไทยแลนด์ มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าเครื่อง CT (Isolation Unit For CT Scan) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างเคลื่อนย้าย...
245 21 มิ.ย. 2564 post ปราสาททองโอสถ COVID19 (views 988)
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ ร่วมกับคุณอังกูร ศิริเลิศ และคุณอุษาภรณ์ วิชญชาคร มอบเครื่องแคปซูลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ...
246 20 มิ.ย. 2564 post PGHvaccine โรงพยาบาลดารารัศมี (views 1687)
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ประธานคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...
247 20 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์แสงสิงแก้ว คิงส์แพคอินดัสเตรียล (views 913)
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับบริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19...
248 20 มิ.ย. 2564 post ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิดมิตรร่วมแบ่งปัน (views 735)
ธนาคารกรุงเทพ บริจาคน้ำดื่มในโครงการ “เพื่อนคู่คิดมิตร ร่วมแบ่งปัน” เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
249 20 มิ.ย. 2564 post Otsukaไทยโอซูก้าโพคารี่สเวท (views 978)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ “โพคารี่สเวท” จำนวน 2,000 ขวด
250 18 มิ.ย. 2564 post บริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด และคณะ บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย (views 970)
คุณพศวัฒน์ โทมัส ประธานกรรมการบริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด และคณะ บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และปืนวัดอุณหภูมิให้โรงพยาบาลตำรวจ...
251 18 มิ.ย. 2564 post ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ (views 1139)
ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร...
252 17 มิ.ย. 2564 post บริษัทธนิญาจำกัด (views 1063)
พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ และคุณกาญจนา พิพิธวณิชการ ในนามบริษัท ธนิญา จำกัด มอบเงินบริจาค 310,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์ ...
253 17 มิ.ย. 2564 post ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 989)
ณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19...
254 16 มิ.ย. 2564 post สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (views 857)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ...
255 16 มิ.ย. 2564 post SQ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (views 1140)
พลอากาศโท จำนง สุจริต เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม มอบโล่เพื่อเเสดงความขอบคุณแก่ โรงพยาบาลตำรวจ...
256 12 มิ.ย. 2564 post คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 42 และแม่บ้าน มอบเครื่องให้ออกซิเจน (views 1070)
คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 42 และแม่บ้าน มอบเครื่องให้ออกซิเจน แบบอัตราไหลสูง (Oxygen High Flow) มูลค่า 170,000 บาท
257 12 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโท กรไชย มอบเงินจำนวน 2,000,000บาท (views 1151)
พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคุณณสุดา คล้ายคลึง มอบเงินจำนวน 2,000,000บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
258 12 มิ.ย. 2564 post บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายใต้โครงการ “’งดให้ เพื่อให้” (views 815)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายใต้โครงการ “’งดให้ เพื่อให้” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
259 12 มิ.ย. 2564 post ครอบครัวคงสมศักดิ์สกุล มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 1019)
ครอบครัวคงสมศักดิ์สกุล มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
260 10 มิ.ย. 2564 post ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์การแพทย์ (views 1142)
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 และผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 400,000 บาท แด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลราชทัณฑ์
261 10 มิ.ย. 2564 post กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา มอบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล (views 1086)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล "ปิ่นโต 2" จำนวน 1 ตัว ให้โรงพยาบาลตำรวจ
262 9 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน (views 871)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชิญถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
263 9 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ (views 1028)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
264 9 มิ.ย. 2564 post บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบทีพีไอ ไบโอน็อค (views 895)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบทีพีไอ ไบโอน็อค จำนวน 500 กระปุก น้ำยาบ้วนปากทีพีไอ จำนวน 500 ขวด และชุด PPE จำนวน 500 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลตำรวจใช้ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
265 9 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ และคณะกรรมการสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (views 1066)
พลตำรวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ และคณะกรรมการสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย มอบชุด Powered Air Purifying Respirator (PAPR ) จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานวิสัญญี และกลุ่มงานรังสี
266 9 มิ.ย. 2564 post คุณอรุณี เชาวนาศัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และน้ำดื่ม (views 1039)
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะแม่บ้านและข้าราชการตำรวจ มอบอุปกรณ์ทางแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
267 8 มิ.ย. 2564 post กากีนั้งทีวี (KhakinangTV) มอบอาหาร 100 กล่อง (views 1046)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กากีนั้งทีวี (KhakinangTV) มอบอาหาร 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอก ณัฐพล ปิตะนีละบุตร นายแพทย์(สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
268 8 มิ.ย. 2564 post คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา CEO Kouen Group ตัวแทน TME 3 กลุ่มเชียงแสนและ Kouen Group มอบอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม (views 1377)
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา CEO Kouen Group ตัวแทน TME 3 กลุ่มเชียงแสนและ Kouen Group มอบอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอก บัญชา ชีวะอิสระกุล นายแพทย์(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
269 8 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ (views 1006)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ
270 7 มิ.ย. 2564 post คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล วศ.2519 (Intania 60) และ วศ.2510 (Intania 51) มอบรถความดันบวก CU กองหนุน (views 1159)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล วศ.2519 (Intania 60) และ วศ.2510 (Intania 51) มอบรถความดันบวก CU กองหนุน จำนวน 2 คันให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผ้ป่วย COVID-19 โดยมี พลตำรวจโท พรชัย สุธีรกุล นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
271 5 มิ.ย. 2564 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน (views 777)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
272 5 มิ.ย. 2564 post บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow (views 828)
นตำรวจเอก ทรงโปรด – คุณลัลนารี สิริสุขะ และบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
273 5 มิ.ย. 2564 post คุณพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ ภาค 310D มอบเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา (views 1143)
คุณพงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ ภาค 310D มอบเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะเป็นผู้รับมอบ
274 5 มิ.ย. 2564 post บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE (views 829)
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 800 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี
275 5 มิ.ย. 2564 post คุณพอฤทัย ณรงค์เดชบริจาค Airvo เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (views 1063)
คุณพอฤทัย ณรงค์เดช เเละคณะในนาม มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ภายใต้โครงการ Bake for the Better บริจาค Airvo เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท
276 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมศิษย์เก่าเซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์ บริจาคหน้ากาก ชุด PPE (views 864)
สมาคมศิษย์เก่าเซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์ บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 30 ชุด แอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน (100 ลิตร) และเครื่อง STEMOSCOPE จำนวน 10 เครื่อง ให้โรงพยาบาลตำรวจ
277 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 816)
สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสู้กับโควิด-19
278 4 มิ.ย. 2564 post สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง (views 852)
สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบัน ร่วมมอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต้านภัย COVID-19
279 3 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นสวัสดิ์ และคุณวิจิตรา หุ่นสวัสดิ์ มอบเครื่อง PAPR จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์โรคไต (views 1121)
พลตำรวจเอก บุญศรี หุ่นสวัสดิ์ และคุณวิจิตรา หุ่นสวัสดิ์ มอบเครื่อง PAPR จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์
280 3 มิ.ย. 2564 post มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท (views 937)
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
281 3 มิ.ย. 2564 post นักศึกษาแพทย์ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย และครอบครัว มอบอาหารและขนม จำนวน 100 ชุด (views 1002)
นักศึกษาแพทย์ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย และครอบครัว มอบอาหารและขนม จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี
282 3 มิ.ย. 2564 post MASA GROUP มอบ Sushi จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (views 773)
พื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี พันตำรวจเอกหญิง รัตติกร ศรีทอง พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
283 1 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1090)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ /เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
284 1 มิ.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 879)
ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ และคณะแพทย์ พยาบาลให้การต้อนรับ
285 1 มิ.ย. 2564 post นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และอาหาร จำนวน 400 ชุด (views 955)
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 68 มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
286 1 มิ.ย. 2564 post พลตำรวจโท อำพล - คุณนฤมล บัวรับพร พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (views 1139)
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ.
287 1 มิ.ย. 2564 post ร้อยตำรวจตรีหญิง อรวรรณ ศรีนรดิษฐ์เลิศ และคณะพยาบาลตำรวจ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 911)
ริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง เครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง 1 เครื่อง และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ 4 เครื่อง รวมมูลค่า 770,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
288 1 มิ.ย. 2564 post หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 มอบหน้า N95 จำนวน 5,000 ชุด (views 958)
มอบหน้า N95 จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)
289 29 พ.ค. 2564 post คุณชาญ ศรีวิกรม์ พร้อมคณะในนาม มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ มอบอาหารกล่อง วันละ 100 กล่อง (views 1027)
มอบอาหารกล่อง วันละ 100 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ
290 28 พ.ค. 2564 post แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และเพื่อน มอบอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง (views 1148)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
291 28 พ.ค. 2564 post บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (views 940)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมี พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล แพทย์ใหญ่(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ
292 28 พ.ค. 2564 post อีซูซุสงวนไทยเชียงราย บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (views 1067)
บริจาค AIRVO-2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
293 20 พ.ค. 2564 post รองอัยการสูงสุด และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 975)
คุณชาตรี สุวรรณิน รองอัยการสูงสุด และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ
294 20 พ.ค. 2564 post คุณศุภิสรา ชิงนวรรณ์ และผู้ร่วมบริจาคจาก Smind Charity มอบเงินบริจาค 100,000 บาท (views 1170)
คุณศุภิสรา ชิงนวรรณ์ และผู้ร่วมบริจาคจาก Smind Charity มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์เเพร่ระบาดของ COVID-19
295 20 พ.ค. 2564 post รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท (views 881)
คุณสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ มอบเงินจำนวน 1,500,00 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ใช้ในสถานการณ์เเพร่ระบาดของ COVID-19
296 20 พ.ค. 2564 post คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน (views 1136)
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน และกำลังพลจิตอาสา บก.อก.บช.ก. มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
297 20 พ.ค. 2564 post บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด มอบรถกอล์ฟแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (views 932)
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด มอบรถกอล์ฟแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมี พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
298 18 พ.ค. 2564 post เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณสุรชัย พรชัยศักดิ์อุดม และคณะบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 771)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณสุรชัย พรชัยศักดิ์อุดม และคณะบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
299 18 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (views 756)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบชุดป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่มและน้ำผลไม้ตรามาลี มูลค่า 475,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)
300 18 พ.ค. 2564 post คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลวมมอบชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม (views 963)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age: PADA) รุ่นที่ 6 ร่วมมอบชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจในการแก้ไขวิกฤต COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
301 15 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเงินบริจาค (views 900)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเงินบริจาค และเครื่องให้ออกซิเจน มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มบริษัทไทยรุ่งกรุ๊ป และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค
302 14 พ.ค. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 1017)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ รับมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลค่า 2,004,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
303 14 พ.ค. 2564 post ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา (views 884)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชมรมนักธุรกิจโชคดี ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ ญาติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารกลางวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค
304 14 พ.ค. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ (views 863)
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 2 ห้อง
305 8 พ.ค. 2564 post ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด19 (views 1192)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF ChiaTai TrueCorporation CPALL ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด19 กรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) นายพรเทพ เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือซีพี และ ว่าที่ร้อยตรี พรทิพา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นผู้แทนเครือซีพี ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารพร้อมรับประทาน อำนวยความสะดวกระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เเละน้ำยายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส (i-Sol Tech) ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจโท พรชัย สุธีรกุล นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้เเทนรับมอบ
306 6 พ.ค. 2564 post สมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าไทย-เจ้อเจียง มอบหน้ากากอนามัย (views 1042)
สมาคมเจียงเจ้อ สมาคมการค้าไทยเจ้อเจียง COVID19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าไทย-เจ้อเจียง มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 80 อัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7)
307 6 พ.ค. 2564 post บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 906)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ #DIY #COVID19 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณจอมพงษ์ โตมงคล และคณะผู้บริหารบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในสถานการณ์ COVID-19
308 6 พ.ค. 2564 post ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 858)
ตำรวจบาดเจ็บ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
309 6 พ.ค. 2564 post ปตท. ลมหายใจเดียวกัน COVID19 (views 1234)
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนกลุ่ม ปตท. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 1,7000,000 บาท
310 30 เม.ย. 2564 post ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด มอบผลไม้ ,เครื่องดื่ม  ,Mask และชุด PPE (views 1163)
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจปราบปรามยาเสพติด มอบผลไม้ ,เครื่องดื่ม ,Mask และชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
311 30 เม.ย. 2564 post รองผู้บัญชาการให้กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 989)
พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้เเทนมอบอาหารกลางวัน จำนวนวันละ 200 กล่อง ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พันตำรวจเอกหญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ
312 29 เม.ย. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบผลไม้เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรเปล (views 1126)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบผลไม้เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรเปล โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นตัวแทนผู้รับมอบ
313 29 เม.ย. 2564 post กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ (views 1134)
ตำรวจสวัสดิการ กลุ่มเพื่อนอะไหล่ยนต์ กำลังใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรี สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ร่วมกับคุณศิริชัย อภิปัญญาโสภณ และกลุ่มเพื่อนอะไหล่ยนต์ มอบน้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี จำนวน 2,400 ขวด ให้แก่กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 โดยมี พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นตัวแทนผู้รับมอบ PGH กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
314 26 เม.ย. 2564 post มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 1035)
คณะผู้บริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ
315 26 เม.ย. 2564 post พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มและขนม จำนวน 6,000 ชุด (views 1120)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ มอบน้ำดื่มและขนม จำนวน 6,000 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ
316 26 เม.ย. 2564 post มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ (views 1131)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจและคณะเป็นผู้รับมอบ
317 25 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจเข้ายื่นหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด (views 1093)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจเข้ายื่นหนังสือขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด
318 24 เม.ย. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE Dupont 600 plus จำนวน 1,500 ชุด (views 1041)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบชุด PPE Dupont 600 plus จำนวน 1,500 ชุด
319 24 เม.ย. 2564 post พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (views 980)
พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
320 23 เม.ย. 2564 post ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละคณะ มอบพัดลมไอน้ำ จำนวน 30 ตัว (views 793)
เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เเละคณะ มอบพัดลมไอน้ำ จำนวน 30 ตัว
321 21 เม.ย. 2564 post คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 1154)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หอการค้าไทยจีน เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายเเพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และพลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
322 11 เม.ย. 2564 post อีกหนึ่งช่องทางการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 930)
#รถตรวจนิรภัยพระราชทาน #COVID-19 ขอเเนะนำอีกหนึ่งช่องทางการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) มีรถตรวจนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ช่วงเวลา 09:00 - 15:00 น. #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #สปคม #ไทยรู้สู้โควิด
323 7 เม.ย. 2564 post พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง และเพื่อน ๆ ญาติธรรม บริจาคเงิน (views 1094)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง และเพื่อน ๆ ญาติธรรม บริจาคเงิน 460,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ ผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
324 2 เม.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลักสูตรรวมมิตร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (views 868)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร มอบเครื่องรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอก ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
325 1 เม.ย. 2564 post มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 3948)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร มอบเครื่องรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอก ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
326 23 มี.ค. 2564 post คณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 บริจาคเงิน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 1362)
#หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่6 #มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. คณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 บริจาคเงิน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
327 17 มี.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (views 930)
#HA #โรงพยาบาลมาตรฐาน #สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21th HA National Forum) ”Enhancing Trust in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล #TQM #PGH #ทำงานเป็นทีมบริการด้วยใจ #พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
328 12 มี.ค. 2564 post คุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน (views 1302)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. คุณศุภกร ธำรงชลพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
329 11 มี.ค. 2564 post นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน (views 1081)
#COVID-19 #State Quarantine #สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาร์เรน และคณะ กลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK384 มอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อแสดงความขอบคุณในการดูแลผู้เข้ารับการกักตัวใน State Quarantine เป็นอย่างดี โดยมีพันตำรวจเอกหญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตร #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
330 4 มี.ค. 2564 post คุณวิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม ผู้แทนบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด บริจาคเงิน 900,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS) (views 1151)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. คุณวิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม ผู้แทนบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด บริจาคเงิน 900,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS) ยี่ห้อ Redmed รุ่น salus talent pro ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนำไปใช้ในการดูแลรักษาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ #กลุ่มงานกายภาพบำบัด #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
331 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในนามมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 50,000 บาท (views 783)
#มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในนามมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
332 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 1392)
#มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้กิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
333 4 มี.ค. 2564 post ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 500,000 บาท (views 1184)
#มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
334 4 มี.ค. 2564 post คุณเพิ่มศักด์ สิงห์สมบุญ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (views 974)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. คุณเพิ่มศักด์ สิงห์สมบุญ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้แทนรับมอบเงิน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
335 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดตั้งศาลพระภูมิใหม่ และหมุนฐานองค์พระพุทธปฎิมารัตนสันติสุข​ (views 1116)
#พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทอิตาเลี่ยนไทย #ศาลพระภูมิใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.15 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดตั้งศาลพระภูมิใหม่ และหมุนฐานองค์พระพุทธปฎิมารัตนสันติสุข​ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลของข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
336 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1133)
#นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #บริษัทอิตาเลี่ยนไทย #อัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #ศาลพระภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทยเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
337 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (views 798)
#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ #หลักสูตรรวมมิตร #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร บริจาคเงิน 555,555 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
338 22 ม.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจรับมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 2,400,000 บาท จากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เพื่อมอบเข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลตำรวจ โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิที่สมาชิกอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (views 1746)
339 7 ม.ค. 2564 post พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค๒ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบกระเช้าของขวัญให้กลุ่มพยาบาลเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถาณการณ์ COVID - 19 (views 1008)
ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค๒ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบกระเช้าของขวัญให้กลุ่มพยาบาลเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถาณการณ์ COVID - 19
340 5 มิ.ย. 2561 post พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท สนับสนุน โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางสังคมจากคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (views 3498)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.00น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
341 23 พ.ค. 2561 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ (views 2258)
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
342 5 เม.ย. 2561 post พล.ต.ท. วิทูรย์ (พตร.) รับบริจาค จากคณะนักเรียนเก่าเทพศิริน รุ่น 15 - 17 โดย ดร. รุจนะ เทียนศรี มูลค่า 1,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 2719)
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 19 โรงพยาบาลตำรวจ
343 17 ม.ค. 2561 post ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. รับมอบรองเท้าผ้าใบจากบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส จำนวน 300 คู่ มูลค่า 75,000 บาท (views 2747)
พล.ต.ต.หญิง พรเพ็ญ บุนนาค นายแพทย์ (สบ.6) รพ.ตร. ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. เดินทางไปรับมอบด้วยตนเองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
344 29 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8 )รพ.ตร. รับมอบบริจาค จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน550,000 บาท (views 2919)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานนายแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
345 29 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รอง พตร. รับมอบบริจาค จากคุณมานะ โชติกพนิช และน้องๆ จำนวน 1,000,000 บาท (views 2370)
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยไตเทียม อาคารข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
346 21 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากครอบครัวฉัตรจุฑามาศ จำนวนเงิน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศแด่ คุณบัลลังก์ ฉัตรจุฑามาส (views 2258)
ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยไต อาคารข้าราชการตำรวจ ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ
347 21 ธ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 มอบเต้านมเทียม จำนวน 100 เต้า ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (views 2117)
ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
348 3 พ.ย. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากคุณอุษาพร (อุษา) พุกกะเวส บริจาคเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท (views 2195)
เพื่อใช้ในราชการศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
349 20 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (มหาชน) มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 4 เครื่อง แก่โรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 520,000 บาท (views 2345)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองการแพทย์ รพ.ตร.
350 20 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ 8) รับมอบบริจาคเครื่อง SUCTION MOBILE จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 124,980 บาท จากคุณยง - คุณอุไร สุขสุดประเสริฐ (views 2210)
ให้กับกลุ่มงานรังสีวิทยาและศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
351 11 ก.ย. 2560 post มูลนิธิร่วมกตัญญูมอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้งหน่วยเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 3153)
วันที่ 1 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีงานวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ "คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง" และมอบเงินสมทบทุนตามโครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อจัดตั้งหน่วยเวชนิทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนเงิน 500,000 บาท
352 15 ส.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จาก พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. และคณะภาคเอกชน จำนวนเงิน 100,000 บาท (views 2409)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 รพ.ตร.
353 24 ก.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค จาก บุตรหลาน ธิดา และญาติมิตร เพื่ออุทิศให้ คุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม (views 2477)
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
354 24 ก.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค จาก คุณชูศักดิ์ - อนงค์ นิติวรางกูร (views 3132)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
355 10 มิ.ย. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคจาก จาก พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ มอบถุงเท้าพยาบาลสีขาว จำนวน 3,000 คู่ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับใช้ในราชการตามความเหมาะสม (views 2806)
ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 รพ.ตร.
356 17 พ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาค เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ รุ่น Herous Megafuge 16R ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 2365)
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 317,000 บาท เพื่อใช้ในราชการ ณ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
Top