Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 4 ก.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 7)
2 1 ก.ค. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ"เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 11)
3 1 ก.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ( งานเครื่องมือแพทย์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
4 1 ก.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดติดเพดาน จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 13)
5 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ (views 24)
6 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 20)
7 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 14)
8 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกลืน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 12)
9 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนแบบพกพา พร้อมระบบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดพื้นผิว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 13)
10 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 15 รายการ(จัดจ้าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
11 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุช่าง(ช่างไฟฟ้า) จำนวน ๙ รายการ(คลังพัสดุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)
12 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุช่าง(คลอรีนน้ำ ฯ)จำนวน 7,200 กิโลกรัม(งานซ่อมบำรุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
13 30 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอดส์)(น้ำยาตรวจการติดเชื้อฯ)จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
14 29 มิ.ย. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรูณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปปางนาคปรก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
15 29 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานไม้) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
16 29 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
17 29 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานปูน งานไม้และงานสี) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
18 28 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาศตร์จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
19 27 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอดส์)(ปากกา)จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
20 27 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
21 27 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
22 24 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
23 24 มิ.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 เรื่อง (views 38)
24 23 มิ.ย. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องประชาวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 49)
25 23 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 43)
26 23 มิ.ย. 2565 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตัดเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์ ของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ มิ.ย.๖๕) (views 31)
27 23 มิ.ย. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 25)
28 22 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
29 22 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัฑณ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
30 22 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
31 22 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
32 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ (กายอุปกรณฺ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
33 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
34 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
35 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
36 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
37 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 25)
38 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงนอน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 20)
39 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 154 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 21)
40 21 มิ.ย. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ” เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบสองมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 17)
41 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
42 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ท่อต่อสายวัดความดันโลหิต Carescape One NIBP Hose,Adult/PED๒T Dinaclick,๓.๖M จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
43 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ตรายางตามแบบแนบรายการที่ ๑-๑๒ จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
44 21 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 20)
45 20 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
46 18 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
47 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 5 พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
48 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อแบตเตอรี่ฯจำนวน 12 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
49 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุวิทย์ฯ(อะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจรุ่น ๙๘๐)จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
50 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาสัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
51 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
52 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
53 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
54 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
55 17 มิ.ย. 2565 post ประกาศยกเลิกการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 26)
56 17 มิ.ย. 2565 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 28)
57 16 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
58 14 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
59 14 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
60 14 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
61 14 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
62 13 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Diacerein 50 mg. Tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 29)
63 10 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 43)
64 10 มิ.ย. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 41)
65 9 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
66 9 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
67 9 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
68 9 มิ.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ มิ.ย.๖๕) (views 47)
69 8 มิ.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
70 8 มิ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 39)
71 8 มิ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 33)
72 8 มิ.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุวิทย์ฯ(แบตเตอรี่ฯ)จำนวน 2 รายการ(ศุนย์เครื่องมือแพทย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
73 7 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 54)
74 6 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
75 6 มิ.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิ.ย.๖๕) (views 59)
76 6 มิ.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 73)
77 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
78 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
79 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
80 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
81 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
82 1 มิ.ย. 2565 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
83 1 มิ.ย. 2565 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 47)
84 31 พ.ค. 2565 post ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด (views 38)
85 31 พ.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายตู้เย็น จำนวน 5 รายการ (views 45)
86 30 พ.ค. 2565 post ประกาศซื้อประกาศซื้อวัสดุช่าง(งานไม้ งานปูน และงานอลูมิเนียม)(อะลูมิเนียมฯ) จำนวน ๓๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
87 30 พ.ค. 2565 post ประกาศซื้อซื้อถังขยะสีเขียวใบใหญ่ฯ จำนวน 40 ใบ(งานซ่อมบำรุงฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
88 27 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
89 27 พ.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
90 27 พ.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
91 26 พ.ค. 2565 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ พ.ค.๖๕) (views 56)
92 26 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
93 26 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
94 26 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
95 25 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Dispenser) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 50)
96 25 พ.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม (views 44)
97 24 พ.ค. 2565 post ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 51)
98 24 พ.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 154 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 52)
99 24 พ.ค. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุฯเพื่อใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคลากรฯ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
100 24 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Ezetimibe 10 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 47)
101 24 พ.ค. 2565 post ประกาศ รพ.ตร. เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบสองมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลง 24 พ.ค. 65 (views 45)
102 24 พ.ค. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุช่าง(งานไม้ งานปูน และงานอลูมิเนียม)(อะลูมิเนียมฯ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
103 23 พ.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 55)
104 23 พ.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 69)
105 21 พ.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑ – ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 73)
106 20 พ.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 77)
107 18 พ.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 91)
108 17 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
109 17 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
110 17 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
111 17 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
112 17 พ.ค. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 70)
113 12 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Levetiracetam 500 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 119)
114 12 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง ขนาด S, M จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
115 11 พ.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 โครงการ (เฉพาะหน่วย) แบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 100)
116 11 พ.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
117 11 พ.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบระบายท่อน้ำทิ้ง บ่อพักตะกอนรอบอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา และอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
118 11 พ.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พ.ค.๖๕) (views 70)
119 11 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ถ่ายภาพเอกซเรย์และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 71)
120 11 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๙ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
121 10 พ.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) (views 63)
122 10 พ.ค. 2565 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
123 10 พ.ค. 2565 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบสองมิติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 61)
124 10 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
125 10 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
126 10 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
127 6 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S, M จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
128 6 พ.ค. 2565 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
129 5 พ.ค. 2565 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 81)
130 5 พ.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ ดีเอ็นเอ ขนาด ๔ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 78)
131 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
132 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
133 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
134 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
135 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
136 3 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
137 3 พ.ค. 2565 post ประกาศใบสั่งจ้างบริการโปรแกรมระบบตรวจรักษาโดยแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
138 3 พ.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 6 โครงการ (เฉพาะหน่วย) แบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 66)
139 2 พ.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็น จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 68)
140 2 พ.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการโปรแกรมระบบตรวจรักษาโดยแพทย์ (Doctor S station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
141 30 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
142 30 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
143 29 เม.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
144 29 เม.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 84)
145 29 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายท่อน้ำทิ้ง บ่อตะกอนรอบอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา และอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
146 29 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
147 29 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
148 28 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
149 27 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
150 27 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
151 27 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
152 26 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
153 26 เม.ย. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายซองพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ (views 74)
154 26 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น ๒,๓ และขยายประตูทางเข้าหอผู้ป่วย ชั้น ๒ อาคาร ฉกร. โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 75)
155 26 เม.ย. 2565 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3 (views 76)
156 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
157 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
158 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
159 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
160 25 เม.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 48)
161 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
162 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
163 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
164 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
165 25 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 43)
166 22 เม.ย. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ (เดือน เม.ย.-พ.ค.๖๕) (views 94)
167 22 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ (views 140)
168 22 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ (เดือน เม.ย.-พ.ค.๖๕) (views 83)
169 22 เม.ย. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 6 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "สัญญาจะซื้อจะขาย" (views 95)
170 21 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑ – ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 96)
171 20 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบประตูคีย์การ์ด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ณ หอพักแพทย์ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
172 20 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ หอพักแพทย์ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
173 20 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Rivaroxaban 15 mg. film-coated tablet และ Rivaroxaban 20 mg. film-coated tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 97)
174 19 เม.ย. 2565 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
175 18 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
176 18 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
177 18 เม.ย. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
178 18 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
179 18 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
180 12 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-๑-RNA , HBV DNA จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 117)
181 11 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 110)
182 11 เม.ย. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น ๒, ๓ และ ขยายประตูทางเข้าหอผู้ป่วย ขั้น ๒ อาคาร ฉกร. โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ เม.ย.๖๕) (views 114)
183 8 เม.ย. 2565 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) (views 131)
184 7 เม.ย. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 5 โครงการ จัดซื้อแบบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะหน่วย) (views 110)
185 7 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
186 7 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
187 7 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
188 5 เม.ย. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุช่าง(งานซ่อมบำรุง)(แผ่นยิปซั่มฯ)จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
189 4 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
190 4 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
191 4 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
192 4 เม.ย. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหาร ๓ มื้อแก่ผู้ป่วยCOVID-๑๙(HI)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
193 31 มี.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ (views 156)
194 31 มี.ค. 2565 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑ – ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 129)
195 31 มี.ค. 2565 post ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 111)
196 31 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็น จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 118)
197 30 มี.ค. 2565 post ประกาศวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น ๒,๓ และ ขยายประตูทางเข้าหอผู้ป่วย ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๓๐ มี.ค.-๔ เม.ย.๖๕) (views 119)
198 30 มี.ค. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุช่าง(ช่างปูน) จำนวน 6 รายการ(งานซ่อมบำรุงฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
199 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
200 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
201 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
202 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
203 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
204 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
205 30 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
206 29 มี.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างประปา) จำนวน 1 รายการ (views 111)
207 29 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 95)
208 29 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ ดีเอ็นเอ ขนาด ๔ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 116)
209 29 มี.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
210 28 มี.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ (views 122)
211 25 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑ – ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 123)
212 25 มี.ค. 2565 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ – ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วันที่ ๒๕-๓๐ มี.ค.๖๕) (views 129)
213 25 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 111)
214 25 มี.ค. 2565 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มี.ค.๖๕) (views 120)
215 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 109)
216 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
217 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
218 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
219 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
220 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
221 24 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
222 22 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
223 22 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
224 22 มี.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 115)
225 21 มี.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 97)
226 21 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ (views 122)
227 21 มี.ค. 2565 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ ดีเอ็นเอ ขนาด ๔ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
228 18 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร ฉกร.รพ.ตร.และขยายประตูทางเข้าหอผู้ป่วย ฉกร.ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ (views 138)
229 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
230 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
231 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
232 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
233 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิองานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
234 17 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
235 16 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Hypromellose+Dextran70 eye drop 0.8 ml โดยวิธีคัดเลือก (views 111)
236 16 มี.ค. 2565 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 (views 110)
237 16 มี.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) แบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 124)
238 16 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง ขนาด S, M ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
239 15 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 125)
240 15 มี.ค. 2565 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 119)
241 11 มี.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 140)
242 11 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-๑-RNA , HBV DNA จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 132)
243 10 มี.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S, M ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
244 9 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Pregabalin 25 mg. capsule. และ Pregabalin 75 mg. capsule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 146)
245 9 มี.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชนิด 4 Module จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
246 9 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 128)
247 9 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
248 9 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
249 8 มี.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 131)
250 8 มี.ค. 2565 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (views 118)
251 4 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ (views 141)
252 4 มี.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
253 3 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
254 3 มี.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
255 2 มี.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 6 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "สัญญาจะซื้อจะขาย" (views 151)
256 1 มี.ค. 2565 post ประกาศ ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 150)
257 28 ก.พ. 2565 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 183)
258 28 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
259 28 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
260 28 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 129)
261 25 ก.พ. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 140)
262 25 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
263 25 ก.พ. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 164)
264 24 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 155)
265 23 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 160)
266 23 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
267 21 ก.พ. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 136)
268 21 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 137)
269 21 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 129)
270 21 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
271 21 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
272 21 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
273 21 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 10, 11 และอาคาร ฉกร.ชั้น 8 รวมจำนวน 115 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
274 21 ก.พ. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 137)
275 21 ก.พ. 2565 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
276 18 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
277 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
278 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
279 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
280 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
281 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
282 17 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 124)
283 15 ก.พ. 2565 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วสัญญาซื้อขายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 145)
284 15 ก.พ. 2565 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 132)
285 15 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
286 15 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
287 14 ก.พ. 2565 post ประกาศสัญญา (views 156)
288 14 ก.พ. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชนิด 4 Module จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
289 14 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
290 14 ก.พ. 2565 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 151)
291 11 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 156)
292 11 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 174)
293 11 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
294 11 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
295 11 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
296 10 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 144)
297 10 ก.พ. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 5 โครงการ (จัดซื้อวิธีสัญญา) (views 159)
298 9 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 149)
299 9 ก.พ. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-๑-RNA , HBV DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 152)
300 8 ก.พ. 2565 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 147)
301 8 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
302 8 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
303 8 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
304 8 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
305 8 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 122)
306 7 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 139)
307 7 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 167)
308 4 ก.พ. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) (views 141)
309 4 ก.พ. 2565 post "ประกาศ" เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 140)
310 4 ก.พ. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 156)
311 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 152)
312 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 140)
313 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 137)
314 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 140)
315 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 128)
316 3 ก.พ. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 8 โครงการ (เฉพาะหน่วย) วิธีสัญญา (views 143)
317 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของฝ่ายยุทธศาสตร์ และ ซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ของกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
318 3 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง ของงานซ่อมบำรุง, ซ่อมเครื่องมือวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร และ ติดตั้งระบบ SOFTENER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
319 3 ก.พ. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
320 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
321 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
322 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
323 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
324 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
325 2 ก.พ. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
326 1 ก.พ. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
327 31 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 6 รายการ (views 168)
328 31 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องกำจัดฟอร์มาลีนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 158)
329 31 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Staining jar แบบแนวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 147)
330 31 ม.ค. 2565 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 144)
331 31 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 140)
332 31 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 216)
333 31 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 131)
334 28 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
335 28 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
336 28 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
337 28 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจดีเอ็นเอ ขนาด ๔ เส้น จำนวน ๑ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 175)
338 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
339 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 174)
340 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
341 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
342 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
343 25 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 133)
344 25 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพื้นลิฟต์โดยสาร อาคารศรียานนท์และอาคารบำบัดฝั่งA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
345 25 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
346 25 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักาาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ Alcon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
347 25 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
348 24 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้งหอพักพยาบาลศีนครินทร์, ปรับปรุงห้องน้ำ และ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
349 24 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบกันซึมระเบียง, ซ่อมระบบดับเพลิง FM-200 อาคาร มภร. และ ซ่อมท่อเมนน้ำทิ้งอ่างห้องน้ำ ชั้น 2 โภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
350 24 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา ETORICOXIB tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 181)
351 24 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg. prolonged-release tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 145)
352 24 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 155)
353 21 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 167)
354 21 ม.ค. 2565 post ประกาศบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 165)
355 21 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 165)
356 21 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 148)
357 20 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 179)
358 20 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเหมายจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๐-๒๗ ม.ค.๖๕) (views 158)
359 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
360 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
361 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
362 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ (views 127)
363 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
364 20 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 132)
365 19 ม.ค. 2565 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) ผู้ใหญ่ จำนวน 19,000 ขวด ,(ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) เด็ก จำนวน 1,000 ขวด) (views 162)
366 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA SCAN) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
367 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมท่อเมนประปาแนวดิ่ง ชั้นใต้ดิน-ชั้น 5 อาคาร ฉกร. และ ทำอ่างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร มภร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
368 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
369 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 151)
370 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 152)
371 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
372 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ จำนวน ๓๑๕ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 109)
373 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
374 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างผู้รับเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 97)
375 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 102)
376 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 106)
377 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 99)
378 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 98)
379 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 104)
380 18 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 171)
381 18 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
382 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
383 18 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 170)
384 18 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๕) (views 128)
385 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
386 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
387 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
388 18 ม.ค. 2565 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) 1 PACKAGE จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลง 18 ม.ค. 65 (views 119)
389 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimaadz รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
390 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
391 17 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 164)
392 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
393 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
394 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
395 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
396 14 ม.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 153)
397 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 182)
398 12 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 173)
399 12 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
400 12 ม.ค. 2565 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
401 12 ม.ค. 2565 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
402 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
403 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
404 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
405 11 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
406 11 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA SCAN) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
407 11 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 160)
408 10 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (views 155)
409 10 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
410 10 ม.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 136)
411 7 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร No.1 หอพัศรีนครินทร์วรานุสรณ์ และ ซ่อมระบบกันซึมภายในบ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
412 7 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำและย้ายระบบควบคุมปั๊มน้ำ อาคารศรียานนท์ และ ซ่อมท่อเมนน้ำประปาห้องผู้ป่วย ฉก.4/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 203)
413 6 ม.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 168)
414 6 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 174)
415 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๑๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 194)
416 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๑๐/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 179)
417 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๙/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 163)
418 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๘/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 156)
419 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๗/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 126)
420 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 122)
421 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๕/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 132)
422 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๔/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 130)
423 5 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม (views 137)
424 5 ม.ค. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน(ซองจดหมายชนิดมีหน้าต่างใสฯ) จำนวน 12,000 ซอง(งานพยาธิฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
425 5 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
426 5 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
427 4 ม.ค. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 163)
428 30 ธ.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" หมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M375z (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 208)
429 30 ธ.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 205)
430 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 199)
431 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
432 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 149)
433 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 149)
434 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
435 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 217)
436 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
437 29 ธ.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 178)
438 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
439 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด Giftset สำหรับห้องพิเศษ จำนวน 3,000 ชุด(คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
440 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 175)
441 29 ธ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 160)
442 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศ "โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (views 173)
443 28 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบัานงานครัว(ถ้วยพลาสติกเกร็ดแก้วPPฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
444 28 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 230)
445 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
446 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 211)
447 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 201)
448 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ ยี่ห้อ Draeger จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
449 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 6 รายการ (หลอด LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
450 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดจำนวน 18 ชิ้น , จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดจำนวน 12 ชิ้น , จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด (views 203)
451 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม , จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัดจำนวน 39 รายการ และ จ้างลับคมกรรไกรสำหรับหัตถการ (views 197)
452 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมประสาท , จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวน์ และ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม , (views 211)
453 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 6 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 219)
454 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 201)
455 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 38 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
456 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 65 (views 195)
457 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 183)
458 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
459 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
460 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 153)
461 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
462 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๓/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 218)
463 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 192)
464 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 185)
465 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคประกาศซื้อวัสดุช่าง รายการ Battery 12 v9 Ah จำนวน 4 ก้อน (ไอซียู ศัลยกรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
466 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศซื้อวัสดุวิททยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ SPO๒ Extension Cable,๒m จำนวน 5 ชิ้น(ศูนย์เครื่องมือแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 160)
467 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กล่องพลาสติกฝาคู่ ขนาด ๓๕ ลิตร)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
468 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 174)
469 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 204)
470 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
471 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
472 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 207)
473 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
474 17 ธ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 169)
475 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 176)
476 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
477 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
478 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาและเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
479 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 201)
480 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 247)
481 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลนิก โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 206)
482 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
483 16 ธ.ค. 2564 post ประการเผยแพร่ข้อตกลงเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
484 16 ธ.ค. 2564 post ประการเผยแพร่ข้อตกลงจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 96 รายการ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
485 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 183)
486 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 191)
487 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
488 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคบเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 177)
489 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 212)
490 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 207)
491 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
492 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษสติ๊กเกอร์แบบ DT และผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
493 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 207)
494 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 193)
495 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 203)
496 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
497 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอีเลคโทรไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
498 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 160)
499 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
500 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่ม ของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
501 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ,เครื่องย้ายรากผม,เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
502 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
503 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
504 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
505 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEER ELEVATOR อาคาร เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
506 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อ ซิกม่า (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
507 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
508 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M รุ่น 5XL#1,รุ่น 5XL#2 และ รุ่น 8XL#1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
509 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
510 15 ธ.ค. 2564 post ซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งขนาด 1.5 ลิตร, 3 ลิตร และสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดสะอาดความยาว 1.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 157)
511 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ จำนวน ๓๑๕ ครั้ง โรงพยาบาลตำรวจ (views 144)
512 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ขนาด XS, S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 175)
513 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
514 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 227)
515 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
516 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
517 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
518 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
519 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
520 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 156)
521 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
522 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไต ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
523 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติกปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Plastic Syringe) ขนาด 3, 5 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 179)
524 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Feeding Syringe) ขนาด 50 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 175)
525 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA1C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
526 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 177)
527 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 196)
528 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
529 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 173)
530 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 169)
531 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ CANON จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 185)
532 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 154)
533 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
534 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
535 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 191)
536 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 200)
537 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 193)
538 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
539 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 136)
540 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 157)
541 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 153)
542 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 169)
543 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (Sticker label และ Ribbon premium wax) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
544 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการฮู๊ด วัสดุ Tychem ๒๐๐๐ ๒ ชั้น เลนส์ Acetate ไม่มีรอง จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
545 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (views 175)
546 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 184)
547 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 213)
548 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z (จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๔๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 234)
549 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (วันที่ ๙-๑๗ ธ.ค.๖๔) (views 233)
550 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (วันที่ ๙-๑๗ ธ.ค.๖๔) (views 203)
551 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Vented Paclitaxel Set (MT)) จำนวน 560 ชิ้น (views 198)
552 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 173)
553 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Dual Energy) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
554 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 176)
555 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
556 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Commuter , Hiace , Vigo , Ventury , AVANZA , ALTIS จำนวน 29 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 166)
557 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
558 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล(PACS)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
559 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 235)
560 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 207)
561 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฯเพื่อใช้ในโครงการ World AIDS Day getting to ZERO โรงพยาบาลตำรวจ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 204)
562 7 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๗-๑๕ ธ.ค.๖๔) (views 206)
563 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Celecoxib 200 mg. cap. และ Celecoxib 400 mg. cap. โดยวิธีคัดเลือก (views 241)
564 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 229)
565 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 216)
566 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 217)
567 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 226)
568 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 174)
569 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
570 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้าง บริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตา ด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
571 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 157)
572 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อน้ำ, ท่อส้วมและท่อเมนในช่องชาร์ป อาคาร ฉก. ชั้น14, ทำฝาบ่อน้ำดีและที่กั้นรถเหยียบบ่อน้ำดี อาคาร มภร., ซ่อมท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝน อาคาร มภร. ชั้น 9 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์โล่ 93943 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
573 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 154)
574 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBattery for Kenz Cardico 5 set (ศูนย์เครื่องมือแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 186)
575 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (2 -13 ธ.ค.64) (views 230)
576 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 191)
577 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) (views 206)
578 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเลนส์ Storz 30 deg 400 mm. (views 178)
579 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 204)
580 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 309)
581 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (views 164)
582 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
583 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.โควิด 3 (views 169)
584 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษบวกเลขฯ)จำนวน 18 รายการ(คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
585 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ,ซ่อมพื้นคอนกรีตรางน้ำและผนังห้องน้ำ , เหมาบริการอาหาร 3 มื้อแก่ผู้ป่วย covid-19 (views 169)
586 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ตัดเย็บเครื่องนอน , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ AHU ขนาด 15 HP , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ รับ-ส่ง ผู้ป่วย (views 166)
587 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
588 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 201)
589 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น2-4 , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร ฉกร. , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร มก. , ทำป้ายชื่อและตรายาง (views 168)
590 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
591 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรรยานยนต์ทะเบียนโล่ 93943 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
592 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝน อาคาร มภร. ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
593 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) รุ่น CT REVOLUTION HD กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๙ ธ.ค.๖๔) (views 204)
594 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๙ ธ.ค.๖๔) (views 191)
595 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 172)
596 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น 2-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
597 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง(กรอบอลูมิเนียมฯ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
598 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด12 v จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
599 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ซือวัสดุวิทยฯ(SPO2 Adult Finger Clip Compatible Mindray) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 184)
600 30 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่ขอรับความเห็นชอบแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 งาน (views 199)
601 30 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๓๐ พ.ย.-๘ ธ.ค.๖๔) (views 223)
602 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 189)
603 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 174)
604 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (29 พ.ย.-7 ธ.ค.64) (views 191)
605 29 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 184)
606 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ ๒๙ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.๖๔) (views 236)
607 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
608 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
609 26 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๖ พ.ย.-๓ ธ.ค.๖๔) (views 191)
610 26 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๖ พ.ย.-๓ ธ.ค.๖๔) (views 186)
611 26 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
612 26 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (26 พ.ย.-3 ธ.ค.64) (views 201)
613 26 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 220)
614 25 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (25 พ.ย. - 2 ธ.ค.64) (views 224)
615 25 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 190)
616 25 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด(PT,APTT)และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 184)
617 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุช่างฝ้า,สี,ปูน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
618 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 181)
619 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
620 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว แบบไม่รวมอุปกรณ์และอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
621 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 181)
622 24 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 186)
623 23 พ.ย. 2564 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 202)
624 23 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 187)
625 23 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 189)
626 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (23-30 พ.ย.64) (views 243)
627 23 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 175)
628 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ (วัสดุ) (views 178)
629 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ รายการแบตเตอรี่สำรองไฟภายในเครื่องช่วยหายใจรุ่น V๓๐๐/V๕๐๐/VN๕๐๐ ๘๔๑๕๒๙๐ Battery Pack M๗ NM๒.๕ จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 156)
630 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกล่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น GUD – ๑๐๐๐ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
631 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
632 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซ่อมท่อน้ำ-ท่อส้วม และท่อเมนในช่องชาร์ป อาคาร ฉก. ชั้น 14, ทำฝาบ่อน้ำดีและที่กั้นรถเหยียบบ่อน้ำดี อาคาร มภร. และ ทำโปสเตอร์ผังผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
633 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 167)
634 23 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line (รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ ๒๓-๓๐ พ.ย.๖๔) (views 171)
635 22 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 253)
636 22 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพงขยายเสียงประจำรถพยาบาลโล่ 98904 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 179)
637 22 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 211)
638 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
639 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
640 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
641 22 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๒-๒๙ พ.ย.๖๔) (views 155)
642 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (views 155)
643 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ AHU ขนาด 15 HP, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอล อี ดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน ๖ เครื่อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ VRF หอผู้ป่วย อาคาร มภร. ชั้น ๑๕ (views 233)
644 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ รับ-ส่ง ผู้ป่วย, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อ.พัฒนาเครื่องมือฯ (views 204)
645 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร 3 มื้อ แก่ผู้ป่วย COVID-19 (HI), จ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ รถโล่ 02544 (views 206)
646 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93989 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. (views 207)
647 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง บำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด ของ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. (views 200)
648 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ทำชั้นวางเอกสารเวชระเบียน ของ วบ.บก.อก.รพ.ตร. (views 189)
649 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
650 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 181)
651 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
652 18 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พ.ย.๖๔) (views 191)
653 17 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 180)
654 17 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 217)
655 17 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 180)
656 17 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 181)
657 17 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างไม้ และงานโลหะ) จำนวน ๑๑ รายการ (กระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
658 17 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 216)
659 16 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ปี 65 (views 194)
660 16 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (16-19 พ.ย.64) (views 213)
661 16 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างปูน) จำนวน 6 รายการ (views 182)
662 16 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (views 179)
663 16 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่ขอรับความเห็นชอบแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ (views 177)
664 15 พ.ย. 2564 post ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 198)
665 15 พ.ย. 2564 post ประกาศซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล จำนวน 10,000 ม้วน โดยวิธีีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 191)
666 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 6 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
667 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาทำป้ายชื่อและตรายาง, ซ่อมตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำและซ่อมปั๊มน้ำตัวที่3 อาคาร มก.ชั้น1, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร มก. และ ซ่อมเปลี่ยนอะไล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร ฉกร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
668 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น 2-4 และ ซ่อมท่อน้ำดับเพลิง อาคาร ฉก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
669 15 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกำจัดฟอมาลีนอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 214)
670 12 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 248)
671 12 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 181)
672 12 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สช.๘/๒๕๖๕) (views 199)
673 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๖๔) (views 240)
674 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๖๔) (views 184)
675 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑ - ๒๙ พ.ย.๖๔) (views 215)
676 10 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชนิด 4 Module จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 193)
677 10 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย ชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 189)
678 10 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 202)
679 10 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ ๑๐-๑๗ พ.ย.๖๔) (views 231)
680 9 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565 (views 198)
681 9 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด จำนวน ๓๙ รายการ, จ้างซ่อมพื้นคอนกรีตรางน้ำและผนังห้องน้ำ อาคาร มภร. ชั้น ๓ และจ้างตัดเย็บเครื่องนอน (views 176)
682 8 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำชั้นวางเอกสารเวชระเบียน (views 185)
683 8 พ.ย. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 185)
684 5 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๙ เดือน) (views 214)
685 5 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ วันที่ ๕-๑๐ พ.ย.๖๔) (views 216)
686 4 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Ovid Clinical and Hospital LWW Essential Collection ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 205)
687 4 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 213)
688 4 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
689 4 พ.ย. 2564 post (E-bidding) จ้างเหมาบริการการวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า (views 191)
690 4 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (views 210)
691 4 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 1,771 เครื่อง (views 190)
692 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 188)
693 3 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
694 3 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิและบันไดเลื่อน วิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
695 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. 88 พรรษา (สช.3/2565) (views 199)
696 3 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด, ซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียนโล่ 93989 และซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพงขยายเสียงประจำรถพยาบาลทะเบียนโล่ 98904 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
697 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ รพ.ตร.ในภาพรวม (สช.4/2565) (views 156)
698 1 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วิวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 192)
699 1 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 265)
700 29 ต.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 213)
701 28 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate Anywhere and UpToDate Advanced ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ชุด (views 200)
702 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ตรวจเช็คระยะและระบบไฟ ประจำรถพยาบาลทะเบียนโล่ 10020 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. (views 228)
703 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง สอบเทียบท่อดูดควันชนิดไม่ต่อท่อ ของ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 198)
704 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 188)
705 27 ต.ค. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) จำนวน ๑ รายการ (views 190)
706 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 225)
707 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 224)
708 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 196)
709 27 ต.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 179)
710 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
711 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
712 25 ต.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจเรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 213)
713 25 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 260)
714 25 ต.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 227)
715 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 246)
716 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 232)
717 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 221)
718 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 254)
719 19 ต.ค. 2564 post ประกาศบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 243)
720 19 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 243)
721 19 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 262)
722 18 ต.ค. 2564