Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 , อาคารสูตินรีเวชกรรม , อาคารคุณวิศาล และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก รพ.ตร. โดยวธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
2 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Epiq CVx หมายเลขเครื่อง US719B1355 (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
3 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ,ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ของหอผู้ป่วย ไอซียู (NEGATIVE ROOM , POSITIVE ROOM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
4 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
5 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
6 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
7 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
8 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
9 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
10 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 14)
11 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
12 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องติดเชื้อสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
13 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 4)
14 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ระบบโมดูล่า อาคาร มก. ชั้น 3 (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
15 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆทางศัลยกรรม ระบบโมดูล่า อาคาร มก. ชั้น 4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
16 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
17 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู หัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
18 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
19 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคาร มก.,อาคารฉกร.,อาคาร มภร.,อาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)
20 9 ธ.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่มของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
21 8 ธ.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 24)
22 7 ธ.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 28)
23 6 ธ.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอบรรจุท่อก๊าซออกซิเจนอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
24 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (views 45)
25 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung ฯ จำนวน ๑๒๐ ตลับ (views 40)
26 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
27 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ ชนิด Q Switch ND YAG รุ่น HELIOS 3 ประเทศเกาหลี S/N LO-3ND161205 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
28 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ B-Braun จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
29 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์ ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
30 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ OLEODYNE (อาคารสูตินรีเวชกรรม NO.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
31 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
32 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Vivid S70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
33 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดผลิตภัณฑ์ ERBE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
34 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
35 4 ธ.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 11 รายการ (views 24)
36 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รวมจำนวน ๓ รายการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
37 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอดส์) เพื่อใช้ในโครงการ “ World AIDS Day ๒๐๒๓ – Let Communities Lead” รายการ ถุงยางอนามัย เบอร์ ๕๒ (๓ ชิ้น/แพ็ค)และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
38 30 พ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (views 42)
39 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 38)
40 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
41 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
42 30 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
43 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
44 28 พ.ย. 2566 post ประการใบสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ RO Social โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
45 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
46 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
47 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
48 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER,HIACE,VIGO,VENTURY,AVANZA,ALTIS จำนวน 18 คัน โดยเฉพาะเจาะจง (views 30)
49 28 พ.ย. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
50 28 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจางะจง (views 32)
51 28 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
52 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งเช่าและใช้บริการวิทยุคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
53 28 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งเช่าและใช้บริการวิทยุคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจางจง (views 29)
54 28 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
55 28 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร จำนวน 15 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
56 27 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
57 27 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๗๕๐ KVA จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 45)
58 27 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
59 27 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจางจง (views 45)
60 27 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิด และมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์และเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
61 27 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
62 27 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
63 27 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
64 25 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 50)
65 24 พ.ย. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 55)
66 24 พ.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 47)
67 24 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชิดช่องทำหัตถการ ๒ ช่อง ให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
68 24 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
69 24 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 56)
70 22 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม รุ่น OEC ELITE 31 MD MTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
71 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
72 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
73 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm รุ่น OEC 9900 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
74 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
75 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
76 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมสำหรับต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
77 22 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
78 21 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
79 21 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) โดยวิธีคัดเลือก (views 55)
80 21 พ.ย. 2566 post ประกาศใบสั่งจ้างซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
81 20 พ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูกชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 62)
82 17 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน 700,000 ลูกบาศก์เมตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 68)
83 17 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 83)
84 17 พ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (views 66)
85 17 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 56)
86 17 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
87 17 พ.ย. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่วแบบโฟกัสกว้างพร้อมเครื่อง X-Ray C-Arm จำนวน1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
88 17 พ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ Valve Regulated Lead Acid เซลล์ชนิด Absorbed Glass Mat ขนาด 12 โวลต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 176 ลูก (views 73)
89 15 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
90 15 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพงพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
91 15 พ.ย. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ครั้งที่ 2 ) (views 59)
92 15 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ โดนัทสำหรับรองศีรษะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๒๐.๕ เซนติเมตร x เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๗.๕ เซนติเมตร x สูง ๔.๕ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
93 15 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
94 15 พ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เก้าอี้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (views 47)
95 14 พ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
96 14 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ เครื่องจี้ไฟฟ้าใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 53)
97 14 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ เเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 58)
98 14 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (views 79)
99 14 พ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
100 14 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
101 13 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 52)
102 10 พ.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (views 59)
103 10 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง (views 82)
104 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็ง 80 องศา, และ ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องฯ (views 72)
105 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง (views 68)
106 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจฯ, ซ่อมเปลี่ยน O-ring, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์ (views 60)
107 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียความถี่สูง, ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัด และ ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (views 54)
108 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมรถยนต์ทะเบียนโล่ 46169, ซ่อมรถยนต์ทะเบียนโล่ 98909, ซ่อมรถยนต์ทะเบียนโล่ 10020 และ ซ่อมเปลี่ยนโอริงเซ็นเซอร์ก๊าซ (views 39)
109 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin 2 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 58)
110 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจความดันยวกสองระดับ และ ซ่อมเปลี่ยนล้อเตียงนอนผู้ป่วย (views 44)
111 9 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนล้อเตียงนอนผู้ป่วยกระดูกชนิดปรับด้ัวยระบบไฟฟ้า, ซ่อมเปลี่ยนชุดบอร์ดประมวลผล พร้อมสอบเทียบฯ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กชนิดวิดีทัศน์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน (views 51)
112 8 พ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
113 7 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดช่องทำหัตถการ 2 ช่อง ให้ภาพรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
114 6 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังและติดตามฯ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยฯ และ ซ่อมเปลี่ยนล้อเตียงนอนผู้ป่วยฯ (views 66)
115 4 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนสายทนแรงดันหัวจ่าย Vacuum Pendant, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ, ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้อบทารกชนิดเคลื่อนย้ายได้ และ ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯ (views 77)
116 4 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และก๊าซทางการแพทย์, ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจฯ, ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส (views 71)
117 4 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิต และ ซ่อมแซมประตูห้องความดันลบ (views 57)
118 3 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 88)
119 3 พ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจหู คอ จมูก, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจฯ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน และ ซ่อมแซมเครื่องล้างอบแห้งและทำลายเชื้ออัตโนมัติ (views 66)
120 3 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 72)
121 2 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 83)
122 2 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 50)
123 2 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 66)
124 2 พ.ย. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
125 2 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 49)
126 2 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 41)
127 1 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 44)
128 1 พ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 44)
129 31 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
130 31 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาและเปรียบเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลศัลยกรรม ยี่ห้อ Leica (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
131 31 ต.ค. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (10 เดือน) (views 84)
132 31 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
133 30 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมระบบปรับอากาศและเติมอากาศ จำนวน 4 ห้อง, ซ่อมเปลี่ยนล้อเตียงนอนผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบซิลเลอร์ อาคาร มก. (views 94)
134 30 ต.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) (views 74)
135 30 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ (views 68)
136 28 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า และ ซ่อมตู้เย็นเก็บวัตถุพยาน (views 86)
137 28 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อสำหรับเข้าพาราฟินบล็อค, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต และ (views 88)
138 28 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น Shockwave, ซ่อมเปลีี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจวิเคราะสมรรถภาพปอดฯ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงบำบัดแบบปรับสูงต่ำได้ (views 89)
139 27 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) โดยวิธีคัดเลือก (views 83)
140 27 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 73)
141 27 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 63)
142 26 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ (views 97)
143 26 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 79)
144 26 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวฯ, ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเป่าและอบแห้งอุปกรณ์ท่อและสายยาง (views 90)
145 26 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 115)
146 25 ต.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๔ ต.ค.-๙ พ.ย.๖๖) (views 97)
147 24 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 108)
148 24 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัด, ซ่อมประตูห้อง 503 และ ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring pipeline (views 90)
149 22 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก, ซ่อมสว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ และ ซ่อมปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (views 92)
150 22 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง และ ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (views 81)
151 22 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมแซมหูฟังสำหรับการตรวจรักษา, ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์, ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring ระบบ pipe line และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงนอนผู้ป่วยกระดูกชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า (views 80)
152 20 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่ง สำหรับขนยา, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก และ ซ่อมเครื่องนึ่งชุดเครื่องมือผ่าตัด (views 82)
153 20 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัว (views 84)
154 20 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมฯ, ทำตรายาง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร มภร. และ ซ่อมเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ (views 97)
155 19 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมปั๊มน้ำตัวที่ 2,จ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำดับเพลิง,จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ไม้สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารในห้องผู้ป่วยและจ้างทำผ้าม่าน จำนวน 4 ผืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
156 19 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแลใบสั่งจ้างทำป้ายหน้าห้องผู้ป่วย,จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และจ้างจัดทำบอร์ดรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยประจำหอผู้ป่วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
157 17 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของร่างกาย, ซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring pipeline, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจฯ และ เหมาบริการตรวจการได้ยิน 700 คน (views 122)
158 17 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93945 ของ กพ.(ธร.)บก.อก.รพ.ตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
159 16 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (UTP CAT 6) 5 จุด ของ วบ.บก.อก.รพ.ตร อาคาร ฉกร. ชั้น 8,จ้างซ่อมโซฟาปรับนอนญาติและโซฟานั่งญาติ ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 14และจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ของ ฝร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
160 16 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมแซมผนังและอุดรอยรั่วน้ำซึม ห้องน้ำ 1 ของ หน่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร คศ. ชั้น 7,จ้างซ่อมแซมโซฟาปรับนอนของญาติผู้ป่วย จำนวน 6 ตัว ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 12 และจ้างทำตัวอักษรชื่อหน่วยงาน ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 9โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
161 16 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมท่อตันทั้งระบบ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 9B,จ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ ของ วบ.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างทำชั้นสแตนเลสวางของ 5 ชั้น จำนวน 2 อัน ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 และจ้างทำชั้นสแตนเลสวางของ 5 ชั้น จำนวน 1 อัน ของ หน่วยเคมีบำบัด กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
162 16 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าระวังฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือด (views 74)
163 15 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
164 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมผนังมีน้ำรั่วซึม, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมศูนย์กลางฯ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน ห้อง 515 และ ซ่อมเปลี่ยนล้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า (views 107)
165 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นวัดความเข้มข้นของเลือด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดประมวลสัญญาณวีดีทัศน์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย และ ซ่อมเปลี่ยนเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า (views 82)
166 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อล้างกล้องอัตโนมัติ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจฯ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจฯ (views 101)
167 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงสังเกตอาการและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร (views 95)
168 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟันและเก้าอี้ทำฟัน ฉกร. ชั้น 4, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟันและเก้าอี้ทำฟัน ฉกร. ชั้น 5, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูน (views 86)
169 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมแซมกรรไกรตัดไหม, ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ, ซ่อมเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (views 92)
170 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง สอบเทียบตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส, ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป และ ซ่อมชุดผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป (views 71)
171 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (views 82)
172 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
173 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
174 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คประจำปีและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ (MALDI-TOF Mass Spectrometer รุ่น Sirius) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 81)
175 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 65)
176 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 54)
177 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 43)
178 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 48)
179 11 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 70)
180 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดอภิบาลทารกแรกเกิด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ, ซ่อมอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ (views 54)
181 11 ต.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง (views 53)
182 11 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ หน่วยคลังยา, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้า ชนิด 12 ช่อง (views 69)
183 10 ต.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ ต.ค.๖๖) (views 104)
184 6 ต.ค. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
185 5 ต.ค. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างผู้รับเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 115)
186 5 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร คศ. และ อาคาร ขตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร No.1 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคารสูตินรีเวชกรรม,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำตัวที่ 1 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มก.และจ้างตัดวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าCSSD) ของ หน่วยซักฟอก กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
187 5 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างปรับปรุงปั๊มน้ำตัวที่ 2 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ Isolated พร้อมตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3,จ้างซ่อมชุดควบคุมระบบไฟฟ้าภายในรถ ทะเบียนโล่ 46169 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างตัดชุดปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รพ.ตร. ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
188 5 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมท่อดับเพลิง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉกร.,จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 1,จ้างปรับปรุงจัดทำประตูอัตโนมัติ จำนวน 7 ชุด ของ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 และจ้างทำม่านปรับแสง ของ ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
189 5 ต.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (10 เดือน) (views 138)
190 5 ต.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ (10 เดือน) (views 81)
191 3 ต.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓-๖ ต.ค.๖๖) (views 96)
192 2 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 123)
193 2 ต.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่แบบเพิ่มตัวกรองพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
194 2 ต.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 103)
195 28 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน 1 เครื่อง (views 149)
196 28 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
197 28 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
198 27 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 113)
199 27 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจชนิด 2 แกน รุ่น artis Q biplane และเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจรุ่น artis Q ceiling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 109)
200 27 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 115)
201 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างโรยตัวยิงซิลิโคนภายนอกอาคาร ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 18/2และจ้างซ่อมแซมระบบเรียกพยาบาล ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงาน สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 15/2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
202 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ระบบปรับอากาศห้องความดันบวก ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 10,จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศห้องความดันบวกและ ความดันลบ ของ ไอ ซี ยู อายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16 ,จ้างซ่อมประตูไฟฟ้าระบบอัตโนมัติด้านข้าง ห้องผ่าตัด 1 ของ ห้องผ่าตัดตา กลุ่มงานตา รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
203 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดมอเตอร์และคอนโทรลเลอร์ประตูอัตโนมัติห้องผ่าตัด OR 5 ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 2,จ้างซ่อมแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก.,จ้างซ่อมเปลี่ยนสายพานของปั๊มผลิตอากาศทางการแพทย์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก.และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูอัตโนมัติทางเข้าห้องจ่ายยา ของ หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
204 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังใต้หลังคาภายในรถยนต์โดยสาร จำนวน 6 คัน ทะเบียนโล่ 19313, 19314, 19315, 19316, 19317, 19318 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.,จ้างซ่อมพัดลมระบายอากาศโรงบำบัดน้ำเสีย ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างซ่อมระบบดับเพลิง FM-200 ห้อง UPS ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 1และจ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางภายในตัวลิฟต์โดยสาร ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. หอพักศรีนครินทร์วรานุสรณ์, หอพักพยาบาล 7 ชั้น, อาคาร มก., อาคาร ฉก., อาคารสูติฯ และ อาคาร ขตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
205 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ของ กพ.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟรับ-ส่ง ผู้ป่วย ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ขตร. และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์บรรทุกของและ ลิฟต์ส่งของ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉกร. (ฝั่งทันตกรรมและฝั่งเอ็กซเรย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
206 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ SCHP-1 และ 2 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF CDU-15 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น M,จ้างซ่อมหัวรับน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร คศ.และจ้างซ่อมระบบระบายน้ำและท่อส่งลมของเครื่องปรับอากาศ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
207 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
208 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง จ้างตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคริฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปาใน รพ.ตร., ซ่อมรูรั่วบริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน และ ดูดตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย (views 85)
209 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ (สติ๊กเกอร์ Thermal) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
210 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
211 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
212 26 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวอลเปเปอร์ ห้อง 1203 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร อาคาร ฉก. ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
213 25 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ ชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 117)
214 25 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 110)
215 25 ก.ย. 2566 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 112)
216 25 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 137)
217 25 ก.ย. 2566 post ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 122)
218 22 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 124)
219 21 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายและหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา เรื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน ๒ เครื่อง (views 124)
220 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 154)
221 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
222 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
223 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
224 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 ,จ้างซ่อมท่อเมนน้ำทิ้งอ่างและท่อน้ำทิ้งพื้น ของ ไอซียู ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4,จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉกร. (ตัวที่ 1),จ้างทำโล่รางวัลไม้ พร้อมกล่องแดง ของ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
225 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเก้าอี้ทานอาหาร, ซ่อมเปลี่ยนม่านปรับแสง และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบเอ็กซเรย์ได้ สำหรับผู้ป่วยวิกฤต (views 89)
226 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวอลเปเปอร์และม่านปรับแสง ของ กง.บก.อก.รพ.ตร. อาคารศรียานนท์ ชั้น 3,จ้างทำป้ายไวนิล ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. ,จ้างทำผ้าม่านแบบจับจีบ จำนวน 3 ผืน ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงาน อายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 18/1และจ้างซ่อมป้ายชื่อ-ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
227 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 74)
228 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 101)
229 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 100)
230 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 85)
231 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 89)
232 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 115)
233 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ (views 63)
234 20 ก.ย. 2566 post ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 54)
235 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
236 19 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (views 92)
237 19 ก.ย. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ 19 -22 กันยายน 2566) (views 98)
238 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 144)
239 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 88)
240 19 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
241 19 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 90)
242 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ีองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
243 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Apixaban 5 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 67)
244 18 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
245 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 88)
246 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
247 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
248 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF CDU-18 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น M,จ้างซ่อมท่อน้ำเย็น ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6และจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF (CDU-20) ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น Mโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
249 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19315 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.,จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19316 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19317 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
250 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 01275 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19314 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. และตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19313 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
251 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร No.1 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก.,จ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 01272 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
252 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 82)
253 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 87)
254 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
255 15 ก.ย. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 112)
256 14 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ แบตเตอรี่ Valve Regulated Lead Acid เซลล์ชนิด Absorbed Glass Mat ขนาด 12 โวลต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 176 ลูก (views 78)
257 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 98)
258 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 78)
259 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (views 96)
260 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 93)
261 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
262 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
263 13 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 70)
264 13 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ แผ่นเจลปูเตียงผ่าตัด ขนาดยาว ๕๖ เซนติเมตร x กว้าง ๕๐ เซนติเมตร x สูง ๑.๓ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
265 13 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
266 13 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80แกรม ยี่ห้อ Quality Purple 80G A4 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน 18,000 รีม (views 83)
267 13 ก.ย. 2566 post ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
268 12 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ แกน รุ่น artis Q biplane และเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจรุ่น artis Q ceiling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
269 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 89)
270 12 ก.ย. 2566 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 134)
271 12 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
272 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
273 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
274 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
275 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
276 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
277 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
278 12 ก.ย. 2566 post ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 78)
279 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
280 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
281 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 73)
282 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 62)
283 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 61)
284 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 93)
285 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 85)
286 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 101)
287 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
288 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
289 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
290 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
291 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
292 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
293 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
294 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
295 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
296 8 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เก้าอี้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 126)
297 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ไฟควบคุมเครื่องผลิตอากาศอัด ทางการแพทย์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ขตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
298 8 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก พร้อมกล้องชนิดโค้งงอได้ (Video-assisted devices for difficult intubation) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 129)
299 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมรอยรั่วพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. และ ซ่อมระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. (views 100)
300 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าตึก ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 1,จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้า ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16/1 และจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ ขนเศษวัสดุ ไปทิ้ง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
301 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมู่ลี่ชำรุด ของ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. อาคารเภสัชกรรม ชั้น 8, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคารศรียานนท์,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 10/1 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 10/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
302 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis (R/O), ซ่อมรถตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 19264 และ ซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนโล่ 98927 (views 90)
303 7 ก.ย. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 125)
304 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
305 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
306 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
307 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
308 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ACB อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
309 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
310 7 ก.ย. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 86)
311 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
312 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง (views 95)
313 6 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
314 6 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงไซนัสผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด (views 102)
315 6 ก.ย. 2566 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 7-11 ก.ย. 66) (views 97)
316 6 ก.ย. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ACB อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
317 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 99)
318 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 105)
319 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 115)
320 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. (views 91)
321 6 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินด้านหน้าอาคาร ขตร. ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.และซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร อาคารศรีนครินทร์วรานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
322 5 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M375z จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น จำนวน 120 ตลับ (views 101)
323 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. ปี 2567 (views 92)
324 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.ปี 2567 (views 99)
325 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. ปี 2567 (views 150)
326 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ นย.รพ.ตร. (views 118)
327 5 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องประชุม และ ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา (views 84)
328 4 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คประจำปีและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ (MALDI-TOF Mass Spectrometer รุ่น Sirius) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
329 4 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC ๒๐๐๐ (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 85)
330 4 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๔-๒๑ ก.ย.๖๖) (views 105)
331 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
332 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าและใช้บริการวิทยุคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
333 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
334 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
335 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
336 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมสำหรับต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
337 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
338 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (FM-200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
339 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
340 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิด และมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์และเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
341 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดผลิตภัณฑ์ ERBE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
342 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
343 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
344 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
345 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
346 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
347 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ 2567 (views 79)
348 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน 1 เครื่อง (views 80)
349 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ระบบ COBAS ๖๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๖) (views 70)
350 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ ชนิด ๒ แกน รุ่น ARTIS Q BIPLANE และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น ARTIS Q CEILING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๖) (views 79)
351 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล Upright ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 86)
352 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 73)
353 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
354 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
355 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
356 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
357 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อแท่งเจลรองหน้าอก ขนาดยาว 50.8 เซนติเมตร x กว้าง 15 เซนติเมตร x สูง 13 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
358 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม เพื่อใช้ในโครงการครูแม่ไก่ (จิตแพทย์น้อย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
359 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 80)
360 31 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 81)
361 31 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (views 92)
362 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร (EL 5) อาคาร มภร. และ ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน (views 63)
363 31 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
364 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
365 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ B-Braun จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
366 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 4,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
367 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ ชนิด Q Switch ND YAG รุ่น HELIOS 3 ประเทศเกาหลี S/N LO-3ND161205 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
368 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
369 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
370 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่วแบบโฟกัสกว้างพร้อมเครื่อง X-Ray C-Arm จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
371 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
372 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm รุ่น OEC 9900 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
373 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/REPORTABLE) เครื่องตรวจวัดค่า Osmolality ในเลือดและปัสสาวะ โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
374 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ,ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
375 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Epiq CVx โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
376 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
377 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
378 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Vivid S70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
379 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ OLEODYNE (อาคารสูตินรีเวชกรรม NO.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
380 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
381 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
382 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
383 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 65)
384 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 57)
385 30 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 63)
386 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร. ปีงบประมาณ 2567 (views 85)
387 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ แอพพริเคเตอร์สำหรับทำหน้าท้องและบั้นท้ายสำหรับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด (views 55)
388 30 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน 3 เครื่อง (views 82)
389 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
390 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
391 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู อายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
392 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่ม ของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
393 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
394 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
395 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR จำนวน 2 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
396 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคาร มก.,อาคาร ฉกร., อาคาร มภร.,อาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
397 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
398 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
399 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและเปรียบเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลศัลยกรรม ยี่ห้อ Leica (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
400 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
401 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
402 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
403 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
404 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ แท่งเจลใต้รักแร้ ขนาด 25.5 เซนติเมตร x กว้าง 7.5 เซนิตเมตร x สูง 7.5 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
405 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
406 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
407 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
408 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู หัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
409 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
410 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
411 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 , อาคารสูตินรีเวชกรรม , อาคารคุณวิศาล และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
412 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
413 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
414 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
415 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
416 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
417 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ รพ.ตร. (ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
418 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
419 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
420 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
421 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร. (views 90)
422 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 99)
423 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อสว่านลมศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 78)
424 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
425 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 3 รายการ (views 77)
426 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.ปี2567 (views 71)
427 29 ส.ค. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
428 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
429 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องมือยืดถ่างกระดูกขนาดใหญ่ ( Large Distractor ) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 54)
430 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
431 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
432 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
433 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่าง่วันที่ ๒๙ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 64)
434 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. (views 89)
435 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ย.-๕ ก.ย.๖๖) (views 80)
436 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 65)
437 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 51)
438 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 94)
439 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 59)
440 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 64)
441 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 65)
442 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. (views 58)
443 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 66)
444 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.ปี ๒๕๖๗ (views 61)
445 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๖๖) (views 61)
446 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
447 28 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 108)
448 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 76)
449 28 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 84)
450 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 78)
451 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.66-13 ก.ย.66) (views 122)
452 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖) (views 67)
453 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) (views 67)
454 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๑๓ ก.ย.๖๖) (views 78)
455 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๖๖) (views 70)
456 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 96)
457 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 74)
458 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๑๓ ก.ย.๖๖) (views 82)
459 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 64)
460 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 89)
461 28 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 67)
462 28 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 74)
463 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
464 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระม้วนใหญ่ (จัมโบ้โรล)จำนวน8,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
465 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารA4)จำนวน 4,500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
466 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 69)
467 28 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 57)
468 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
469 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 72)
470 28 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (views 88)
471 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้น Post tension ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก. รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 5 และจ้างซ่อมแซมตู้ไม้ซิงค์ล้างจานห้องรับประทานอาหาร ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
472 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ทะเบียนโล่ 01271 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 และจ้างซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring Pipeline ของ หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู กุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
473 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังและทาสี ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 5/2,จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 2 เครื่อง ของ ศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 4 และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ทะเบียนโล่ 01274 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 128)
474 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าที่มีน้ำรั่วซึม ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 15 ,จ้างซ่อมแซมชุดวาล์วควบคุมถังกรองอัตโนมัติ 2.5 นิ้ว และท่อจ่ายน้ำ RO ของ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 1 และจ้างซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ ของ กลุ่มงานโภชนาการรพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
475 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 4 ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.,จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ของ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. และจ้างซ่อมแซมกระเบื้องผนังห้องผู้บังคับบัญชาและกระเบื้องผนังห้องเตรียมอาหาร ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
476 25 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเบาะนั่งภายในห้องโดยสารรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทะเบียนโล่ 98904 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัด ชนิด 2 ช่อง ของ หน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 10และจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเพื่อเปิดทรวงอก ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
477 25 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราวชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ของ ไอ ซี ยู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 12 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเดือด ZIP ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
478 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รวมจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
479 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม รุ่น OEC ELITE 31 MD MTS S/N FBMHXX00074 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
480 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
481 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
482 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER,HIACE,VIGO,VENTURY,AVANZA,ALTIS จำนวน 18 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
483 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
484 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
485 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ RO Social โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
486 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
487 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
488 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
489 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร. (views 111)
490 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 75)
491 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 71)
492 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ ชนิด ๒ แกน รุ่น ARTIS Q BIPLANE และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น ARTIS Q CEILING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 74)
493 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 97)
494 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 73)
495 22 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
496 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดีทัศน์ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง ๒ มิติ เพื่อใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 92)
497 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC ๒๐๐๐ (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ส.ค.๖๖) (views 82)
498 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คประจำปีและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ (MALDI-TOF Mass Spectrometer รุ่น Sirius) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ส.ค.๖๖) (views 90)
499 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของ รพ.ตร.ปี 2567 (views 68)
500 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของ รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 69)
501 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ระบบ COBAS ๖๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 74)
502 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 84)
503 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 66)
504 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 67)
505 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล Upright ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 75)
506 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 101)
507 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. (views 131)
508 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 130)
509 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 97)
510 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 93)
511 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 70)
512 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 69)
513 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 73)
514 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 66)
515 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
516 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. (views 82)
517 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 67)
518 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 65)
519 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
520 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
521 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
522 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ, เครื่องย้ายรากผม,เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
523 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
524 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและวัดความสามารถซึมผ่านก๊าซภายในปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตู้วัดปริมาณความจุปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
525 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไต ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
526 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
527 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
528 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
529 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
530 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
531 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
532 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบ Ceiling (General Radiography) ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
533 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
534 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3 M (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
535 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
536 19 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิตชั้นสูง, ซ่อมเปลี่ยนยางโอริง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต (views 122)
537 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
538 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
539 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
540 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
541 17 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ (views 125)
542 17 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 105)
543 17 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 100)
544 17 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
545 17 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 168)
546 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 142)
547 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 117)
548 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 136)
549 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 135)
550 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 100)
551 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.(วันที่ 16-21 ส.ค.66) (views 76)
552 16 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 67)
553 16 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 71)
554 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 16-21 ส.ค.2566) (views 78)
555 16 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อหมวกป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 88)
556 16 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 76)
557 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 103)
558 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
559 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
560 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
561 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
562 15 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 128)
563 15 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 119)
564 15 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆ ทางศัลยกรรม ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 (views 110)
565 15 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป (views 119)
566 12 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 165)
567 11 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
568 11 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
569 11 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 141)
570 11 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 139)
571 10 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
572 10 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 128)
573 10 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin 2 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 130)
574 10 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ตรวจประเมินประสิทธิภาพงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ และ ทาสีตีเส้นจราจร ภายใน รพ.ตร. (views 116)
575 10 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย, ซ่อมพื้นห้องน้ำผู้ป่วย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน และ ซ่อมชุดผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป (views 120)
576 9 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ส.ค.๖๖) (views 157)
577 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 122)
578 9 ส.ค. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 180)
579 9 ส.ค. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เตียง Beach Chair จำนวน 1 ชุด (views 140)
580 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
581 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
582 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการ, จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
583 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 101)
584 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจวัตถุพยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 149)
585 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวัดค่าปริมาณไซลีนและฟอร์มาลีนในอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
586 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
587 7 ส.ค. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 147)
588 7 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 144)
589 7 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักแพทย์ อาคาร ฉก.ชั้น ๑๑ และอาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 145)
590 4 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 76 แผ่น (views 138)
591 4 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
592 4 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
593 3 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (views 171)
594 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
595 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
596 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (เหล็กฉากรู)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
597 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคคลากรฯ (เจลหล่อลื่นแบบซองฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ (views 89)
598 3 ส.ค. 2566 post "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคคลากรฯ (ถุงยางอนามัยฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
599 3 ส.ค. 2566 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาาถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 18,000 รีม (views 112)
600 31 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 17 เรื่อง) (views 300)
601 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 206)
602 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 184)
603 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 201)
604 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 164)
605 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 136)
606 27 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 116)
607 27 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 148)
608 27 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 130)
609 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 124)
610 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจสารพิษและสารเสพติดในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 142)
611 27 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 140)
612 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
613 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
614 27 ก.ค. 2566 post