Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 17 พ.ย. 2560 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 10)
2 13 พ.ย. 2560 post ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 - 16 พ.ย.60) (views 37)
3 10 พ.ย. 2560 post ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 41)
4 27 ต.ค. 2560 post เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (views 139)
5 25 ต.ค. 2560 post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 119)
6 25 ต.ค. 2560 post ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (views 103)
7 20 ต.ค. 2560 post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (views 125)
8 20 ต.ค. 2560 post เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (views 88)
9 11 ต.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายใน โรงพยาบาลตำรวจ (views 124)
10 11 ต.ค. 2560 post จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด 2 มิติ จำนวน 1 ชุด (views 31)
11 11 ต.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 scan (views 37)
12 5 ต.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV ) จำนวน 9 ชุด (views 53)
13 28 ก.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม จำนวน 16 ชุด (views 51)
14 28 ก.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding (views 41)
15 27 ก.ย. 2560 post เช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 36 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 34)
16 26 ก.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (views 43)
17 26 ก.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 4 เตียง (views 37)
18 25 ก.ย. 2560 post จ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีคัดเลือก (views 39)
19 24 ก.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา (views 29)
20 24 ก.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา (views 37)
21 22 ก.ย. 2560 post จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 40)
22 21 ก.ย. 2560 post จัดซื้อหมึกพิมพ์ (TONER) สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND (CLT-C508L) สีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
23 21 ก.ย. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอัตโนมัติสำหรับการตรวจสารทางชีวเคมีในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 38)
24 21 ก.ย. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (views 46)
25 21 ก.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 49)
26 20 ก.ย. 2560 post ซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ 100% (น้ำหนัก 50 กิโลกรัม/กระสอบ) จำนวน 210 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
27 19 ก.ย. 2560 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นย.รพ.ตร.) (views 77)
28 19 ก.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง (views 37)
29 18 ก.ย. 2560 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนว 2 รายการ (views 72)
30 15 ก.ย. 2560 post ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (views 88)
31 13 ก.ย. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 51)
32 13 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน (views 52)
33 12 ก.ย. 2560 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง ฯ และออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (views 51)
34 7 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 (views 69)
35 6 ก.ย. 2560 post เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 54)
36 6 ก.ย. 2560 post จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 72 กล้อง โดยวิธีพิเศษ (views 68)
37 6 ก.ย. 2560 post จ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.ตร. จำนวน 13 อาคาร โดยวิธีตกลงราคา (views 43)
38 6 ก.ย. 2560 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ ซีเมนส์ หมายเลขเครื่อง 157569 แบบรวมอะไหล่ (TOP) โดยวิธีพิเศษ (views 47)
39 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีพิเศษ (views 49)
40 6 ก.ย. 2560 post เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT,APTT) โดยวิธีพิเศษ (views 61)
41 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบ (views 48)
42 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 2,023 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 46)
43 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEER ELEVATOR อาคาร ฉก. จำนวน 4 เครื่อง (views 44)
44 6 ก.ย. 2560 post เช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA1C (COST/TEST) โดยวิธีพิเศษ (views 63)
45 6 ก.ย. 2560 post เหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (views 59)
46 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำหรับห้องผ่าตัด 1-7 (views 61)
47 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) (views 39)
48 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับเครื่องไตเทียม (views 48)
49 6 ก.ย. 2560 post บำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL030328 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง (views 40)
50 23 ส.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น KXO-32s/DS-TA-5A/K2 (S/N:K2C1352181) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล ยี่ห้อ CANNON รุ่น CXDI-401C (S/N:100132) และชุดวินิจฉัยทางการแพทย์ Piview Diagnostic Display,5MP (S/N:PB4BXWM) ที่ใช้กับรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ทะเบียนตราโล่ 98923 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 76)
51 23 ส.ค. 2560 post จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น INFINITI โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 65)
52 23 ส.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ( CR : Computed Radiography ) ยี่ห้อ AGFA รุ่น DX-G เลขที่เครื่อง 2145 และ 2142 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Mobile Digital Radiography : Mobile DR ) รุ่น Mobile Dart Evolution ผลิตภัณฑ์ SHIMADZU เลขที่เครื่อง 410001B2B015,410001B2C001,410001B2B016 จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 59)
53 23 ส.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะปสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ประกอบด้วยเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ Digital/Analog VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด (views 69)
54 23 ส.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 50)
55 23 ส.ค. 2560 post จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 79)
56 23 ส.ค. 2560 post จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 21 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 54)
57 23 ส.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง Bone Densitometer ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Explorer W เลขที่เครื่อง 91574 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 56)
58 23 ส.ค. 2560 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR เลขที่เครื่อง 3M5249A13007 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 48)
59 22 ส.ค. 2560 post ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง (วีธีสอบราคา) (views 48)
60 22 ส.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัตโนมัติสำหรับการตรวจสารทางชีวเคมีในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
61 22 ส.ค. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (views 67)
62 22 ส.ค. 2560 post จัดซื้อตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 C ขนาด 2 ประตู พร้อมเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีตกลงราคา (views 55)
63 22 ส.ค. 2560 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 49)
64 21 ส.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง และ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง (views 50)
65 21 ส.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท จำนวน ๑ ชุด (views 45)
66 21 ส.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง (views 46)
67 21 ส.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (วิธีe-bidding) (views 54)
68 18 ส.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาทำความสะอาด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 75)
69 18 ส.ค. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง (views 49)
70 17 ส.ค. 2560 post เครื่องฟอกอากาศ ระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรค ชนิดติดเพดาน จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีตกลงราคา (views 74)
71 17 ส.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุการศึกษา (EXERCISE) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 58)
72 17 ส.ค. 2560 post จัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีแดง ขนาด 15x24 นิ้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีตกลงราคา (views 56)
73 17 ส.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
74 17 ส.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพยุงการฝึกเดินและเครื่องย้ายผู้ป่วยชนิดติดตั้งกับเพดานแบบ 2 ทิศทาง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) (views 50)
75 15 ส.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 82)
76 11 ส.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
77 11 ส.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 91)
78 10 ส.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเตียงเหล็กสองชั้นพร้อมที่นอน ของหอพักพยาบาล 7 ชั้น กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 60)
79 10 ส.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ซองพลาสติกใส่ยาสีชา ภส.2003) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 48)
80 10 ส.ค. 2560 post ประกาศ เรื่องประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
81 9 ส.ค. 2560 post ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศวันที่ 9 - 15 ส.ค.60) (views 76)
82 9 ส.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding ครั้งที่ 2) (views 60)
83 9 ส.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Doppler) จำนวน 1 เครื่อง (สอบราคา) (views 50)
84 9 ส.ค. 2560 post จัดซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสารแบบล้อเลื่อน ขนาด 49 x 75 x 43 เซนติเมตร เกรด A จำนวน 500 ใบ โดยวิธีตกลงราคา (views 49)
85 9 ส.ค. 2560 post จัดซื้อสติกเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วย จำนวน 5,000 ห่อ โดยวิธีตกลงราคา (views 54)
86 9 ส.ค. 2560 post จัดซื้อถุงขยะรีไซเคิล ขนาด 24 x 36 นิ้ว พับข้างๆ ละ 3 นิ้ว บรรจุห่อละ 50 ใบ มีตราสัญลักษณ์และพิมพ์ด้านหน้าถุง คำว่า”ถุงขยะยังใช้ได้ (รีไซเคิล)” จำนวน 30,000 ใบ โดยวิธีตกลงราคา (views 48)
87 9 ส.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (views 58)
88 8 ส.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊ศทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 65)
89 7 ส.ค. 2560 post ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวิจารณ์ 7-10 สิงหาคม 2560) (views 121)
90 7 ส.ค. 2560 post ซื้อเครื่องกรอกระดูกและฟันสำหรับรากฟันเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 48)
91 4 ส.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
92 3 ส.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 4 เตียง (views 61)
93 3 ส.ค. 2560 post สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV ) จำนวน 9 ชุด (views 119)
94 3 ส.ค. 2560 post จัดวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าปูที่นอน) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 61)
95 3 ส.ค. 2560 post จัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 24 x 36 นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา (views 55)
96 2 ส.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกสี cannon) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 57)
97 31 ก.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง (views 65)
98 29 ก.ค. 2560 post จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 60)
99 27 ก.ค. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ประกอบด้วยเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ Digital/Analog VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด (views 64)
100 27 ก.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 67)
101 26 ก.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ล้อแป้นล็อคตาย ขนาด 4 นิ้ว) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 64)
102 26 ก.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนใหญ่ชนิดจัมโบ้โรล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 74)
103 25 ก.ค. 2560 post ซื้อชุดอุปกรณ์ให้กำเนิดคลื่นกระแทก RIDIAL PRESSURE WAVE (RPW) จำนวน 2 ชุดโดยวิธีตกลงราคา (views 55)
104 24 ก.ค. 2560 post ประการร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
105 21 ก.ค. 2560 post ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
106 18 ก.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง (views 84)
107 18 ก.ค. 2560 post จัดซื้อใบทะเบียนประวัติผู้ป่วย โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 69)
108 18 ก.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กเนชั่นแนลมีกราวด์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 60)
109 18 ก.ค. 2560 post ซื้อ Procedure Pack Type B จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 54)
110 14 ก.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อชุดพยุงการฝึกเดินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดติดตั้งกับเพดานแบบ ๒ ทิศทาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
111 14 ก.ค. 2560 post จัดซื้อตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ (PCR Cabinet) จำนวน 1 ตู้ (views 59)
112 14 ก.ค. 2560 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๑,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 68)
113 13 ก.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
114 13 ก.ค. 2560 post ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (views 62)
115 13 ก.ค. 2560 post ขอเชิญอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวาทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (views 72)
กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ ฯ
116 13 ก.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 68)
117 12 ก.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 67)
118 6 ก.ค. 2560 post ซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Journal@Ovid จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 75)
119 6 ก.ค. 2560 post จัดซื้อปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกชั่วคราว (สีฟ้า) จำนวน ๑๐,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 70)
120 5 ก.ค. 2560 post จ้างทำเตียงเหล็กสองชั้นพร้อมที่นอน ของหอพักพยาบาล 7 ชั้น กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 115)
121 5 ก.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 84)
122 5 ก.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 เครื่อง (views 67)
123 4 ก.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง ลบ 80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ (สอบราคา) (views 69)
124 4 ก.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (สอบราคา) (views 69)
125 30 มิ.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (views 77)
126 30 มิ.ย. 2560 post ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด วัดความดันโลหิต และวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 77)
127 30 มิ.ย. 2560 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 70)
128 29 มิ.ย. 2560 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 74)
129 29 มิ.ย. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Doppler) จำนวน ๑ เครื่อง (views 75)
130 28 มิ.ย. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตของข้าราชการตำรวจ จำนวน 2,000 ตัว ฝ่ายธุรการกำลังพล โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 98)
131 28 มิ.ย. 2560 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๙ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
132 27 มิ.ย. 2560 post ประกาศเรื่องยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน 16 เครื่อง (e-bidding) (views 73)
133 27 มิ.ย. 2560 post จัดซื้อชุด Giftset สำหรับห้องพิเศษ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 84)
134 26 มิ.ย. 2560 post จัดซื้อใบสั่งยาโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 72)
135 23 มิ.ย. 2560 post ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 4 เตียง (views 90)
136 21 มิ.ย. 2560 post จ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรภาค 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (วันที่ 21-26 มิถุนายน 2560) (views 121)
137 20 มิ.ย. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง (views 88)
138 20 มิ.ย. 2560 post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ซองพลาสติกใส่ยาสีชา ภส.2002) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 80)
139 15 มิ.ย. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปแบบซีอาร์มขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 95)
140 13 มิ.ย. 2560 post จัดซื้อตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ (PCR Cabinet) จำนวน 1 ตู้ (views 116)
141 6 มิ.ย. 2560 post จัดซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 244)
142 5 มิ.ย. 2560 post จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ (views 145)
143 2 มิ.ย. 2560 post สอบราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตของข้าราชการตำรวจ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ฝ่ายธุรการกำลังพล โรงพยาบาลตำรวจ (views 190)
144 1 มิ.ย. 2560 post ซ่อมผนังภายนอก อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 8-15 โดยวิธีพิเศษ (views 110)
145 31 พ.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 152)
146 30 พ.ค. 2560 post สอบราคาซื้อสว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด (views 105)
147 29 พ.ค. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง – ๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ (views 101)
148 26 พ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง (วิธี e-bidding) (views 109)
149 26 พ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อุ่นผ้าสำหรับหอผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง (วิธีสอบราคา) (views 92)
150 26 พ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับผสมอากาศ จำนวน 13 เครื่อง (วิธีสอบคารา) (views 96)
151 24 พ.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 เครื่อง (views 134)
152 24 พ.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 98)
153 24 พ.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 4 เตียง (views 98)
154 24 พ.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (สมุดผู้ป่วย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 96)
155 23 พ.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (views 143)
156 23 พ.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 99)
157 23 พ.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 96)
158 23 พ.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ประชุม) จำนวน 36 ตัว โดยวิธีตกลงราคา (views 115)
159 23 พ.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องผ้าหรืออาหาร โดยวิธีตกลงราคา (views 93)
160 23 พ.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการสายท่อส่งลมชนิด 2 ชั้น โดยวิธีตกลงราคา (views 89)
161 22 พ.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (views 95)
162 22 พ.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ถุงพลาสติกใส่ยาหูหิ้ว ภส.4002) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 94)
163 19 พ.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบปรับโค้งงอส่วนปลายได้ชนิดวีดีทัศน์ความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 106)
164 11 พ.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 157)
165 9 พ.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน จำนวน 6 เครื่อง (views 113)
166 9 พ.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (views 126)
167 9 พ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ 2 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี(e-bidding) (views 118)
168 9 พ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมระบบต่อภาพแนวยาวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี(e-bidding) (views 116)
169 8 พ.ค. 2560 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 139)
170 5 พ.ค. 2560 post ปรับปรุงระบบ RO สำหรับจ่ายให้กับเครื่องฆ่าเชื้อ โดยวิธีพิเศษ (views 172)
171 5 พ.ค. 2560 post ซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (Telescope 30°) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีพิเศษ (views 117)
172 5 พ.ค. 2560 post ซื้อกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งงอส่วนปลายได้ (Uretero – renovideoscope) จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีพิเศษ (views 122)
173 4 พ.ค. 2560 post จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 120)
174 3 พ.ค. 2560 post ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการโดยวิธีตกลงราคา (views 118)
175 2 พ.ค. 2560 post จ้างซ่อมชุดเครื่องมือเจาะคว้านโพรงกระดูก ของห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา (views 110)
176 2 พ.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 107)
177 2 พ.ค. 2560 post ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 102)
178 2 พ.ค. 2560 post ครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยวิธีตกลงราคา (views 118)
179 2 พ.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 116)
180 25 เม.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยความถี่คลื่นวิทยุระบบ 2 ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา (views 116)
181 25 เม.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดานขนาดเล็ก จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา (views 107)
182 25 เม.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและสกรูขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 121)
183 19 เม.ย. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 127)
184 18 เม.ย. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 167)
185 11 เม.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding (views 153)
186 11 เม.ย. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding (views 114)
187 11 เม.ย. 2560 post สอบราคาซื้อตู้อุ่นผ้าสำหรับหอผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๓ เครื่อง (views 127)
188 11 เม.ย. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องปรับผสมอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง (views 126)
189 11 เม.ย. 2560 post ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบปรับโค้งงอส่วนปลายได้ชนิดวีดีทัศน์ความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 125)
190 7 เม.ย. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีระบบปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (views 121)
191 4 เม.ย. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระบอกไฟฉาย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 118)
192 31 มี.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
193 30 มี.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง (views 119)
194 30 มี.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 3 เครื่อง (views 128)
195 30 มี.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง (views 129)
196 30 มี.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้้้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 110)
197 30 มี.ค. 2560 post ซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI อาคารมงคลกาญจนา NO.7 (views 114)
198 28 มี.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมระบบต่อภาพแนวยาวอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 113)
199 28 มี.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ ๒ ชุด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 110)
200 27 มี.ค. 2560 post ซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดตั้งพื้นมีล้อ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 40,000 ลักซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 80)
201 24 มี.ค. 2560 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 122)
202 24 มี.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ก๊อกฉีดชำระพร้อมสาย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 112)
203 23 มี.ค. 2560 post จัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน โดยวิธีตกลงราคา (views 86)
204 23 มี.ค. 2560 post จัดซื้อสติกเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วย โดยวิธีตกลงราคา (views 115)
205 23 มี.ค. 2560 post จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ชนิดจัมโบ้โรล โดยวิธีตกลงราคา (views 81)
206 22 มี.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (views 112)
207 22 มี.ค. 2560 post จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 109)
208 21 มี.ค. 2560 post จัดซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมตกแต่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 101)
209 21 มี.ค. 2560 post จัดซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 106)
210 20 มี.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
211 17 มี.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ (views 116)
212 16 มี.ค. 2560 post จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 131)
213 16 มี.ค. 2560 post จัดซื้อปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 129)
214 16 มี.ค. 2560 post จัดซื้อใบบันทึกการคลอด โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 117)
215 16 มี.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ทะเบียนรับหนังสือ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 110)
216 16 มี.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน จำนวน 6 เครื่อง (views 114)
217 15 มี.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ ๒ ชุด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
218 14 มี.ค. 2560 post จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ CHILLER No.3 อาคาร มก.ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีตกลงราคา (views 125)
219 14 มี.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถเข็นเก็บเครื่องมือฉุกเฉิน จำนวน 15 คัน (views 141)
220 14 มี.ค. 2560 post สอบราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (views 137)
221 14 มี.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
222 13 มี.ค. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมระบบต่อภาพแนวยาวอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 132)
223 9 มี.ค. 2560 post จ้างซ่อมแซมห้องน้ำของงานจัดหา 2 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร.อาคารพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ (views 126)
224 9 มี.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 124)
225 9 มี.ค. 2560 post จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 116)
226 8 มี.ค. 2560 post ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง (views 124)
227 8 มี.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง (e-bidding) (views 122)
228 8 มี.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) (views 121)
229 7 มี.ค. 2560 post ประกาศจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ2560 ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( ระหว่างวันที่ 7 มี.ค.-14 มี.ค.60) (views 229)
230 7 มี.ค. 2560 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 106)
231 6 มี.ค. 2560 post ซ่อมกล้องวีดิทัศน์ชนิดพกพา โดยวิธีตกลงราคา (views 112)
232 3 มี.ค. 2560 post ซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดทางช่องท้องระบบวีดีทัศน์ ขนาด 10 มิลลิเมตร 30 องศา Video Telescope “ENDOEYE HD II” 10 mm. 30°, autoclable จำนวน 1 ตัว โดยวิธีพิเศษ (views 126)
233 2 มี.ค. 2560 post จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Thermal โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 134)
234 2 มี.ค. 2560 post จัดซื้อถังสำหรับทิ้งของมีคมติดเชื้อทรงกระบอก โดยวิธีตกลงราคา (views 103)
235 2 มี.ค. 2560 post จัดซื้อถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 23x36 นิิ้ว โดยวิธีตกลงราคา (views 115)
236 1 มี.ค. 2560 post ร่างประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1-6 มี.ค.60) (views 163)
237 1 มี.ค. 2560 post ซื้อกล้องส่องตรวจภายในช่องท้องแบบ Wide Angle (Wide Angle Straight Forward Telescope) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีพิเศษ (views 116)
238 1 มี.ค. 2560 post ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเล็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 117)
239 28 ก.พ. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
240 27 ก.พ. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 122)
241 24 ก.พ. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 166)
242 24 ก.พ. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (views 175)
243 21 ก.พ. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 179)
244 21 ก.พ. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 196)
245 21 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ผ้าพันแขน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 138)
246 21 ก.พ. 2560 post จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 168)
247 20 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 54 เครื่อง ของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 172)
248 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องย้ายรากผม จำนวน 1 เครื่อง สอบราคา (views 180)
249 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จำนวน 1 ตู้ สอบราคา (views 175)
250 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจภายในชนิดติดผนัง จำนวน 23 โคม สอบราคา (views 177)
251 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 1 ตู้ สอบราคา (views 168)
252 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง สอบราคา (views 119)
253 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ จำนวน 1 เครื่อง สอบราคา (views 115)
254 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 8 เครื่อง สอบราคา (views 111)
255 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบแผ่นพลาสติกด้วยอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง สอบราคา (views 117)
256 17 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรักษาเนื้อเยื่อด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง สอบราคา (views 123)
257 16 ก.พ. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำห้องบูรณาการประสาทสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ครบทุกระบบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
258 15 ก.พ. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ (views 135)
259 15 ก.พ. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 160)
260 15 ก.พ. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน 4 เครื่อง (views 121)
261 14 ก.พ. 2560 post ซื้อเครื่องจ่ายน้ำสำหรับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 89)
262 14 ก.พ. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 134)
263 14 ก.พ. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยความถี่คลื่นวิทยุระบบ 2 ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง (views 121)
264 14 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ซองพลาสติกใสใส่ยา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 112)
265 14 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะรีไซเคิล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 104)
266 14 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (flash drive ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 128)
267 10 ก.พ. 2560 post จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบจากลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 142)
268 10 ก.พ. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 132)
269 10 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าปูที่นอน) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 162)
270 10 ก.พ. 2560 post จัดซื้อ คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา (views 172)
271 10 ก.พ. 2560 post จัดซื้อ คุรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา (views 126)
272 9 ก.พ. 2560 post ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดโฟกัสสองระดับให้ภาพรายละเอียดสูง (EVIS EXTRA III COLONO VIDEOSCOPE) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีพิเศษ (views 133)
273 7 ก.พ. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 54 เครื่อง (ของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 137)
274 3 ก.พ. 2560 post จัดซื้อตรายางหมึกในตัว โดยวิธีตกลงราคา (views 137)
275 3 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษแก้วขุ่น) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 130)
276 3 ก.พ. 2560 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถ้วย PP) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 136)
277 2 ก.พ. 2560 post ประกวดราคาซื้อเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
278 1 ก.พ. 2560 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 183)
279 31 ม.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (views 136)
280 31 ม.ค. 2560 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ (views 146)
281 31 ม.ค. 2560 post ซื้ออุปกรณ์จับเข็มสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องแบบโค้งไปทางซ้าย (Left Curved Needle Holder) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 135)
282 31 ม.ค. 2560 post ซื้อเครื่องสำรวจรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 125)
283 30 ม.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 170)
284 27 ม.ค. 2560 post ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (views 124)
285 26 ม.ค. 2560 post จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(26-31 มกราคม 2560) (views 150)
286 25 ม.ค. 2560 post ซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 134)
287 23 ม.ค. 2560 post ประกาศเรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 147)
288 23 ม.ค. 2560 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
289 20 ม.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
290 20 ม.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาจ้างทำห้องบูรณาการประสาทสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ครบทุกระบบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 153)
291 20 ม.ค. 2560 post ซื้ออุปกรณ์สำหรับดูดและจ่ายของเหลวภายในช่องท้องชนิดต่อจี้โมโนโพล่าห์ จำนวน 3 เครื่อง (views 136)
292 19 ม.ค. 2560 post สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดานขนาดเล็ก จำนวน 9 เครื่อง (views 145)
293 19 ม.ค. 2560 post ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (views 148)
294 19 ม.ค. 2560 post สอบราคาซื้อรถเข็นเก็บเครื่องมือฉุกเฉิน จำนวน ๑๕ คัน (views 185)
295 19 ม.ค. 2560 post ซื้อเตียงฝึกยืน ปรับสูงต่ำและปรับมุมได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง โดยวิธีตกลงราคา (views 144)
296 18 ม.ค. 2560 post ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเล็ก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 141)
297 17 ม.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
298 17 ม.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ชั้น 5 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
299 16 ม.ค. 2560 post จัดซื้อเครื่องนับเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 135)
300 16 ม.ค. 2560 post จัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 146)
301 16 ม.ค. 2560 post จ้างทำห้องบูรณาการประสาทสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ครบทุกระบบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-19 มกราคม 2560) (views 146)
302 16 ม.ค. 2560 post จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแขน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 139)
303 11 ม.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มสำหรับเครื่องแฟกซ์) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 183)
304 11 ม.ค. 2560 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบ (views 151)
305 11 ม.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อยืดคอโปโล) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 284)
306 11 ม.ค. 2560 post จัดซื้อผ้าถุงเย็บเอวยางยืด โดยวิธีตกลงราคา (views 142)
307 11 ม.ค. 2560 post จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 130)
308 10 ม.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและสกรูขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 144)
309 10 ม.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง (views 138)
310 10 ม.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Q-switch ND YAG จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (views 130)
311 10 ม.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จำนวน 10 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (views 141)
312 10 ม.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
313 9 ม.ค. 2560 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 143)
314 9 ม.ค. 2560 post เช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 20 เครื่อง (views 146)
315 5 ม.ค. 2560 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 148)
316 5 ม.ค. 2560 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 157)
317 4 ม.ค. 2560 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
318 30 ธ.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด (views 158)
319 29 ธ.ค. 2559 post สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและสกรูขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 204)
320 29 ธ.ค. 2559 post สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง (views 162)
321 28 ธ.ค. 2559 post สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน จำนวน 4 เครื่อง (views 165)
322 27 ธ.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะโครงการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของผู้ป่วย รพ.ตร. ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 179)
323 22 ธ.ค. 2559 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 (views 165)
324 22 ธ.ค. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษด้วยเทคนิค LC-MC/MS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 128)
325 22 ธ.ค. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (views 162)
326 22 ธ.ค. 2559 post สอบราคาซื้อเครื่องย้ายรากผม จำนวน ๑ เครื่อง (views 140)
327 21 ธ.ค. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
328 21 ธ.ค. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 115)
329 20 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 183)
330 20 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อชุด Giftset โดยวิธีตกลงราคา (views 148)
331 20 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อสติกเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วย โดยวิธีตกลงราคา (views 150)
332 20 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อถุงพลาสติกสีแดง ขนาด 15 x 24 นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา (views 142)
333 19 ธ.ค. 2559 post ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดรองรับการใช้ความยาวคลื่นแสงพิเศษ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีพิเศษ (views 147)
334 19 ธ.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในรพ.ตร.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 130)
335 19 ธ.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 1,915 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 146)
336 9 ธ.ค. 2559 post ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ท่อบรรจุออกซิเจน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 141)
337 9 ธ.ค. 2559 post ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ท่อบรรจุออกซิเจน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 133)
338 8 ธ.ค. 2559 post ประกวดราคาซื้อเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
339 8 ธ.ค. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 213)
340 8 ธ.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (views 149)
341 7 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดตะเกียบ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 133)
342 7 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 140)
343 6 ธ.ค. 2559 post ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ INTRALASE FLAP LIFTER D-F จำนวน 10 อัน โดยวิธีตกลงราคา (views 127)
344 1 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 133)
345 1 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อชุดเครื่องมือจับกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 159)
346 1 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 158)
347 1 ธ.ค. 2559 post จัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดยืนขับสำหรับรับส่งผ้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีตกลงราคา (views 153)
348 1 ธ.ค. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีตกลงราคา (views 158)
349 1 ธ.ค. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 โดยวิธีพิเศษ (views 171)
350 1 ธ.ค. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงเชิงป้องกัน ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม โดยวิธีตกลงราคา (views 133)
351 1 ธ.ค. 2559 post จัอซื้อเครื่องตรวจวัดบิลลิรูบินในเลือดทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 139)
352 1 ธ.ค. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ (views 148)
353 30 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง (views 137)
354 30 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรักษาเนื้อเยื่อด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (views 126)
355 30 พ.ย. 2559 post สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จำนวน ๑ ตู้ (views 137)
356 29 พ.ย. 2559 post ประกาศจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ(Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
357 29 พ.ย. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL030328 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 129)
358 29 พ.ย. 2559 post ประกาศราคากลางเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (views 129)
359 29 พ.ย. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบสาสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบ โดยวิธีพิเศษ (views 127)
360 29 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 143)
361 29 พ.ย. 2559 post ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น3 สำหรับห้องผ่าตัด 1-7 โดยวิธีตกลงราคา (views 135)
362 28 พ.ย. 2559 post ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Renewal Endpoint Security for Business Select 1Y For Window Server & Work Station จำนวน 610 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 133)
363 28 พ.ย. 2559 post ประกาศจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน1,915 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 134)
364 28 พ.ย. 2559 post ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในรพ.ตร.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 189)
365 28 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบแผ่นพลาสติกด้วยอินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง (views 132)
366 28 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน ๘ เครื่อง (views 142)
367 25 พ.ย. 2559 post สอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด (views 118)
368 25 พ.ย. 2559 post ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (views 139)
369 25 พ.ย. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงปรับระดับไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง (views 193)
370 25 พ.ย. 2559 post ซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 137)
371 24 พ.ย. 2559 post ซื้อเครื่องวัดบิลิรูบินในเลือดผ่านทางผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 126)
372 24 พ.ย. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT,APTT) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีสอบราคา (views 148)
373 24 พ.ย. 2559 post จัดซื้อกระดาษถ่ายอัดสำเนา โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 133)
374 23 พ.ย. 2559 post ซื้ออุปกรณ์แขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาและชุดป้องกันแสงเลเซอร์ที่ใช้กับกล้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ (views 129)
375 23 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษด้วยเทคนิค LC-MS/MS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
376 22 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บศพหลังเล็กและทางเชื่อมต่ออาคารสัจธรรม ของ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 169)
377 22 พ.ย. 2559 post ประกาศจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ชั้น 5 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 155)
378 21 พ.ย. 2559 post ประกาศร่างTORจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-28 พ.ย.59) (views 136)
379 21 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
380 21 พ.ย. 2559 post ประกาศร่างTORจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(รวมอะไหล่) จำนวน 1,915 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-24 พ.ย.59) (views 145)
381 21 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (views 161)
382 21 พ.ย. 2559 post ประกาศร่างTORจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในรพ.ตร.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21-24 พ.ย.59) (views 141)
383 18 พ.ย. 2559 post ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชีพจร และ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 98)
384 18 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะเครื่องสลายนิ่วแบบโฟกัสกว้างค้นหานิ่วด้วยเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์พร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องเอกซเรย์และเตียงสำหรับสลายนิ่ว จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 140)
385 18 พ.ย. 2559 post จัดวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 165)
386 18 พ.ย. 2559 post จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 163)
387 18 พ.ย. 2559 post จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 130)
388 18 พ.ย. 2559 post จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (โช๊คอัพบานประตู) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 126)
389 16 พ.ย. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษด้วยเทคนิค LC-MS/MS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 179)
390 16 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
391 16 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Q-switch ND YAG จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 145)
392 16 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 178)
393 14 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ จำนวน ๑ เครื่อง (views 147)
394 11 พ.ย. 2559 post ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมชั้น 5 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่2)(11 พ.ย. 59ถึง 18 พ.ย. 59 ) (views 176)
395 9 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 155)
396 9 พ.ย. 2559 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 123)
397 8 พ.ย. 2559 post จัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 23x36 นิ้ว โดยวิธีตกลงราคา (views 146)
398 8 พ.ย. 2559 post จัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน โดยวิธีตกลงราคา (views 114)
399 8 พ.ย. 2559 post จัดซื้อใบทะเบียนประวัติผู้ป่วย โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 147)
400 7 พ.ย. 2559 post จัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 154)
401 3 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ (views 171)
402 3 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง (views 168)
403 3 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๕ เครื่อง (views 194)
404 3 พ.ย. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตู้ (views 166)
405 2 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดแกนเตียงแบบคอลัมน์ จำนวน ๑๒๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 190)
406 2 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๒๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
407 2 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักได้ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑๖ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
408 2 พ.ย. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ จำนวน ๕ เครื่อง (views 178)
409 1 พ.ย. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 143)
410 1 พ.ย. 2559 post ซื้อโต๊ะประกอบงานพร้อมชุดปากกาจับชิ้นงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 136)
411 31 ต.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง (freezer) (views 160)
412 31 ต.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดไอสารพิษ แบบ Back Draft Design (views 143)
413 31 ต.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA (views 150)
414 31 ต.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ (views 169)
415 31 ต.ค. 2559 post ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจภายในชนิดติดผนัง จำนวน ๒๓ โคม (views 160)
416 31 ต.ค. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีระบบปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (views 154)
417 31 ต.ค. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (views 149)
418 31 ต.ค. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิตขั้รสูง จำนวน 2 เครื่อง (views 141)
419 28 ต.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน 3 เครื่อง (views 146)
420 28 ต.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอิเลคโทรไฮดรอลิค สำหรับห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม จำนวน 4 เตียง (views 133)
421 28 ต.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 4 เตียง (views 145)
422 28 ต.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดาน จำนวน 6 โคม (views 166)
423 28 ต.ค. 2559 post ซื้อรถเข็นไฟฟ้าแบบนั่งสำหรับการขนยา จำนวน 2 คัน โดยวิธีตกลงราคา (views 151)
424 28 ต.ค. 2559 post จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ขวดพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 175)
425 28 ต.ค. 2559 post จัดซื้อปกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก โดยวิธีกรณีพิเศษ (views 140)
426 27 ต.ค. 2559 post ประกาศร่างTORจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมชั้น 5 อาคารมหาภูมิลพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (27 ต.ค.-4 พ.ย.59) (views 148)
427 27 ต.ค. 2559 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบไฟฟ้าด้วยคลื่นสั้น (views 152)
428 27 ต.ค. 2559 post จัดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 138)
429 26 ต.ค. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 140)
430 26 ต.ค. 2559 post ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 136)
431 21 ต.ค. 2559 post ซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมตกแต่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 173)
432 20 ต.ค. 2559 post เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (views 168)
433 20 ต.ค. 2559 post สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง (views 155)
434 20 ต.ค. 2559 post ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแขน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 189)
435 19 ต.ค. 2559 post ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเล็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 167)
436 19 ต.ค. 2559 post ซื้อรถไฟฟ้าสำหรับขนส่งอาหาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีตกลงราคา (views 166)
437 19 ต.ค. 2559 post ซื้อเครื่องนับเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 194)
438 19 ต.ค. 2559 post ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 172)
439 19 ต.ค. 2559 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ Bone Densitometer ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Explorer W เลขที่เครื่อง 91574 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR เลขที่เครื่อง 3M5249A13007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 170)
440 19 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น INFINITI จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 167)
441 19 ต.ค. 2559 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ( CR: Computed Radiography ) ยี่ห้อ AGFAรุ่น DX-G เลขที่เครื่อง 2145 และ 2142 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล(Mobile Digital Radiography:Mobile DR) รุ่น Mobile Dart Evolution ผลิตภัณฑ์ SHIMADZUเลขที่เครื่อง 41001B2B015,41001B2C001, 41001B2B016 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 162)
442 19 ต.ค. 2559 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose ผลิตภัณฑ์ ซีเมนส์ หมายเลขเครื่อง 157569 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 161)
443 19 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักาาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)จำนวน 72 กล้อง โดยวิธีพิเศษ (views 151)
444 19 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด2มิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ (views 167)
445 19 ต.ค. 2559 post เช่าเหมาจ่ายเครืองตรวจวิเคราะห์ HbA1c(Cost/Test)โดยวิธีพิเศษ (views 176)
446 19 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล(PACS)โดยวิธีพิเศษ (views 146)
447 19 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 21 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยตกลงราคา (views 135)
448 19 ต.ค. 2559 post เช่าเหมาจ่าย(Cost /Test)การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษ (views 149)
449 19 ต.ค. 2559 post จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการภายนอก(Out Lab)จำนวน 97 รายการ โดยวิธีพิเศษ (views 194)
450 19 ต.ค. 2559 post จัดซื้อกล่องใส่กระดาษเช็ดมือแบบม้วน โดยวิธีตกลงราคา (views 138)
451 19 ต.ค. 2559 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 146)
452 19 ต.ค. 2559 post จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ ย่ี่ห้อTOSHIBAรุ่นKXO-32S/DS-TA-5A/K2,ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอลยี่ห้อCANNONรุ่นCXDI-401Cและชุดวินิจฉัยทางการแพทย์Piview Diagnostic Display,5MPที่ใช้กับรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ทะเบียนตราโล่98923 รพ.ตร. โดยวิธีตกลงราคา (views 159)
453 19 ต.ค. 2559 post บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา (views 171)
454 18 ต.ค. 2559 post สอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง (views 198)
455 18 ต.ค. 2559 post สอบราคาซื้อเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและสกรูขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (views 185)
456 18 ต.ค. 2559 post เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (views 152)
457 18 ต.ค. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นเปลนอน จำนวน 21 คัน โดยวิธีสอบราคา (views 182)
458 18 ต.ค. 2559 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการโดยวิธีสอบราคา (views 148)
459 18 ต.ค. 2559 post จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีตกลงราคา (views 162)
460 17 ต.ค. 2559 post จ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT,APTT) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีสอบราคา (views 202)
461 17 ต.ค. 2559 post จ้างบำรุงรักษาชุดปรับอากาศ ระบบ CHILLER ยี่ห้อ TRANE จำนวน 3 ชุด โดยวิธีตกลงราคา (views 155)
462 17 ต.ค. 2559 post จ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.ตร. จำนวน 13 อาคาร (views 154)
463 17 ต.ค. 2559 post จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการภายนอก ย้อมสี Immunohistochemistry ไม่รวมการแปลผล (views 192)
464 17 ต.ค. 2559 post บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ (views 149)
465 10 ต.ค. 2559 post จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีตกลงราคา (views 190)
466 3 ต.ค. 2559 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ HONEY WELL จำนวน 59 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 188)
Top