Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 8 ธ.ค. 2566 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2566 (views 171)
2 1 ธ.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.66 (views 891)
3 16 พ.ย. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (views 1432)
4 14 พ.ย. 2566 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 13 พ.ย.66 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 600)
5 1 พ.ย. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระประจำปี 2566 (views 2276)
6 1 พ.ย. 2566 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 924)
7 30 ต.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.66 (views 1113)
8 9 ต.ค. 2566 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.66) (views 2683)
9 29 ก.ย. 2566 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (views 1140)
10 27 ก.ย. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.66 (views 1525)
11 29 ส.ค. 2566 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.66 (views 2153)
12 29 ส.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.66 (views 1550)
13 11 ส.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (views 11257)
14 3 ส.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.66 (views 1389)
15 31 ก.ค. 2566 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.66 - 30 ก.ย.66) (views 843)
16 27 ก.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมา ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566 (views 3327)
17 24 ก.ค. 2566 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (views 808)
18 26 มิ.ย. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.66 (views 1582)
19 8 มิ.ย. 2566 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.65 (views 1827)
20 31 พ.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.66 (views 1725)
21 27 เม.ย. 2566 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.66 (views 1827)
22 19 เม.ย. 2566 post ประกาศ ตร. ลง 13 มี.ค.66 เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (views 1487)
23 12 เม.ย. 2566 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.66) (views 3899)
24 4 เม.ย. 2566 post คำสั่งว่าที่ยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งนอกวาระประจำปี (views 1542)
25 28 มี.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.66 (views 1780)
26 20 มี.ค. 2566 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (views 1208)
27 20 มี.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. (views 1942)
28 11 มี.ค. 2566 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 10 มี.ค.66 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1727)
29 1 มี.ค. 2566 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.66 (views 2178)
30 27 ก.พ. 2566 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.66 (views 1623)
31 23 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. วาระเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 3) (views 2401)
32 18 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. วาระเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 2) (views 5201)
33 17 ก.พ. 2566 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2565 (views 1576)
34 11 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระเดือนเมษายน (views 7951)
35 7 ก.พ. 2566 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66) (views 1176)
36 4 ก.พ. 2566 post แผนผังผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (views 4346)
37 3 ก.พ. 2566 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2565 (views 1977)
38 31 ม.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.66 (views 1933)
39 30 ม.ค. 2566 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 21 ม.ค.66 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 956)
40 17 ม.ค. 2566 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 (views 8549)
41 28 ธ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.66 (views 2128)
42 15 ธ.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบช. ครั้งที่ 2 (views 2389)
43 14 ธ.ค. 2565 post พระราชทานยศ วาระ ต.ค.64 (views 1554)
44 8 ธ.ค. 2565 post บัญชีรายชื่อผู้รับเงิน พ.ต.ส. ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 (views 2288)
45 7 ธ.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – รอง ผบช. นอกวาระประจำปี (views 2858)
46 2 ธ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.65 (views 1521)
47 2 พ.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.65 (views 2070)
48 17 ต.ค. 2565 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2565 (views 2811)
49 11 ต.ค. 2565 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.65) (views 4330)
50 5 ต.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2565 (views 3679)
51 28 ก.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.65 (views 2103)
52 8 ก.ย. 2565 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 7 ก.ย.65 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1788)
53 29 ส.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.65 (views 2195)
54 29 ส.ค. 2565 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.65 (views 2436)
55 15 ส.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (views 2701)
56 1 ส.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.65 (views 2297)
57 27 ก.ค. 2565 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.64 (views 2297)
58 22 ก.ค. 2565 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65) (views 1339)
59 5 ก.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.65 (views 2251)
60 4 ก.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) (views 2619)
61 30 มิ.ย. 2565 post เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก กบข. (views 944)
62 20 มิ.ย. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (views 2111)
63 6 มิ.ย. 2565 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค.63 (views 1906)
64 2 มิ.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.65 (views 2065)
65 12 พ.ค. 2565 post สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำนาญ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ (views 1966)
66 5 พ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.65 (views 1915)
67 11 เม.ย. 2565 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.65) (views 4324)
68 2 เม.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.65 (views 2153)
69 8 มี.ค. 2565 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 1830)
70 2 มี.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.65 (views 2704)
71 1 มี.ค. 2565 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.65 (views 3178)
72 21 ก.พ. 2565 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2565 (views 3012)
73 18 ก.พ. 2565 post ประกาศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (views 1277)
74 14 ก.พ. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2565 (views 8244)
75 8 ก.พ. 2565 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2564 (views 2828)
76 2 ก.พ. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.65 (views 2015)
77 31 ม.ค. 2565 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) (views 1281)
78 10 ม.ค. 2565 post ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (views 1100)
79 5 ม.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.65 (views 2036)
80 24 ธ.ค. 2564 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2564 (views 2678)
81 1 ธ.ค. 2564 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2564 (views 3060)
82 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 (views 11402)
83 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.64 (views 2243)
84 26 พ.ย. 2564 post คำสั่ง พ.ต.ส. และ ค.ต.ส.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 2196)
85 18 พ.ย. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564(เพิ่มเติม) (views 2399)
86 28 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.64 (views 2363)
87 14 ต.ค. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2564 (views 2919)
88 8 ต.ค. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.64) (views 5051)
89 5 ต.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564 (views 4361)
90 5 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.64 (views 3179)
91 14 ก.ย. 2564 post ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ๑๐ ก.ย. ๖๔ (views 1924)
92 12 ก.ย. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1622)
93 5 ก.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.64 (views 2478)
94 31 ส.ค. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.64 (views 2845)
95 9 ส.ค. 2564 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 1446)
96 4 ส.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.64 (views 2284)
97 30 ก.ค. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) (views 1576)
98 9 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (views 2594)
99 2 ก.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.64 (views 2317)
100 1 ก.ค. 2564 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.63 (views 1950)
101 1 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (views 7693)
102 15 มิ.ย. 2564 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ประจำปี 2564 (views 1783)
103 8 มิ.ย. 2564 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (views 1609)
104 2 มิ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.64 (views 2105)
105 30 เม.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.64 (views 2533)
106 7 เม.ย. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.64) (views 5451)
107 29 มี.ค. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 28 มี.ค.64 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 2543)
108 24 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.64 (views 2895)
109 2 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.64 (views 2776)
110 23 ก.พ. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.64 (views 2996)
111 16 ก.พ. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2564 (views 2672)
112 9 ก.พ. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2564 (views 4732)
113 5 ก.พ. 2564 post หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัด รพ.ตร. (views 3276)
114 1 ก.พ. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) (views 1690)
115 1 ก.พ. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.64 (views 2028)
116 28 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.64 (views 2803)
117 23 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. และ สว. วาระประจำปี 2563 (views 3725)
118 22 ธ.ค. 2563 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2563 (views 2291)
119 22 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2563 (views 2272)
120 3 ธ.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (views 2249)
121 2 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. และ ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 14238)
122 27 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน ธ.ค.63 (views 2233)
123 4 พ.ย. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (เพิ่มเติม) (views 3546)
124 2 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ย.63 (views 2584)
125 12 ต.ค. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 2975)
126 5 ต.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (views 4735)
127 2 ต.ค. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63) (views 4956)
128 1 ต.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ต.ค.63 (views 2877)
129 30 ก.ย. 2563 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 3408)
130 25 ก.ย. 2563 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 24 ก.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1894)
131 16 ก.ย. 2563 post พระราชทานยศ วาระ ต.ค.62 (views 2183)
132 27 ส.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.ย.63 (views 2803)
133 24 ส.ค. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.63 (views 2291)
134 10 ส.ค. 2563 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 1481)
135 31 ก.ค. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63) (views 1874)
136 30 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ส.ค.63 (views 2223)
137 22 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (views 1901)
138 11 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 (views 9089)
139 3 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.63 (views 2116)
140 29 พ.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มิ.ย.63 (views 2402)
141 30 เม.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ค.63 (views 2539)
142 9 เม.ย. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.63) (views 6355)
143 30 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน เม.ย.63 (views 2778)
144 20 มี.ค. 2563 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.62 (views 2484)
145 3 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มี.ค.63 (views 2476)
146 28 ก.พ. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2563 (views 2876)
147 27 ก.พ. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.63 (views 1876)
148 20 ก.พ. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2563 (views 2006)
149 6 ก.พ. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.พ.63 (views 2048)
150 5 ก.พ. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) (views 1741)
151 3 ก.พ. 2563 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 1457)
152 15 ม.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 3219)
153 6 ม.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ม.ค.63 (views 2203)
154 23 ธ.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2562 (views 1963)
155 17 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว. และ ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 1973)
156 3 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศเดือน พ.ย. และ ธ.ค.62 (views 2498)
157 28 พ.ย. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2562 (views 6736)
158 26 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม)(แพทย์) (views 1963)
159 11 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม) (views 2471)
160 10 ต.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 3031)
161 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (views 1707)
162 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.61 (views 2159)
163 3 ต.ค. 2562 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.62 (views 5048)
164 2 ต.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (views 4149)
165 2 ต.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.62 (views 2662)
166 1 ต.ค. 2562 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (views 2760)
167 10 ก.ย. 2562 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 (views 1289)
168 8 ก.ย. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 5 ก.ย.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ระดับ ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร.) (views 2214)
169 29 ส.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.62 (views 2282)
170 27 ส.ค. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.62 (views 1959)
171 22 ส.ค. 2562 post แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (views 1297)
172 18 ส.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 1706)
173 8 ส.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 2065)
174 2 ส.ค. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) (views 1693)
175 30 ก.ค. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 30 ก.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.) (views 1795)
176 19 ก.ค. 2562 post การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อประกอบการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 5921)
177 3 ก.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.62 (views 2296)
178 14 มิ.ย. 2562 post แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติม สมาชิก กบข. (views 1883)
179 4 มิ.ย. 2562 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา (views 1740)
180 28 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.62 (views 2495)
181 13 พ.ค. 2562 post สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน (views 2563)
182 2 พ.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระเม.ย.61 (views 2783)
183 1 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.62 (views 2203)
184 23 เม.ย. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.60 (views 1819)
185 9 เม.ย. 2562 post คำสั่งเงินเดือน เม.ย.62 (views 5369)
186 5 เม.ย. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1584)
187 29 มี.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1734)
188 27 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.62 (views 2305)
189 27 มี.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2561 (views 2303)
190 19 มี.ค. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2561 (views 2452)
191 4 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.62 (views 2578)
192 27 ก.พ. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระ 2561 (views 8974)
193 25 ก.พ. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.62 (views 2462)
194 15 ก.พ. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561(เพิ่มเติม) (views 2369)
195 12 ก.พ. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62) (views 1825)
196 3 ก.พ. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.62 (views 2320)
197 11 ธ.ค. 2561 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. (views 1821)
198 29 พ.ย. 2561 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.2560 (views 1979)
199 28 พ.ย. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ธ.ค.61 (views 2179)
200 22 พ.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 22 พ.ย.61 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 2107)
201 2 พ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.61 (views 2367)
202 25 ต.ค. 2561 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 2278)
203 18 ต.ค. 2561 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 2577)
204 17 ต.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 4764)
205 2 ต.ค. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ( 1ต.ค.61) (views 4420)
206 1 ต.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ ต.ค.61 (views 2548)
207 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. (วาระประจำปี 2561) (views 2709)
208 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 1776)
209 10 ก.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 9 ก.ย.61 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.) (views 1683)
210 7 ก.ย. 2561 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (views 1247)
211 3 ก.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.61 (views 2192)
212 30 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (views 1767)
213 20 ส.ค. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.61 (views 2225)
214 16 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 (views 1701)
215 14 ส.ค. 2561 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค.61 (views 1771)
216 8 ส.ค. 2561 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (views 2341)
217 6 ส.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.61 (views 2184)
218 20 ก.ค. 2561 post แบบตรวจคุณวุฒิตาม มาตรฐาน JCI (views 1936)
219 6 ก.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.61 (views 2892)
220 29 มิ.ย. 2561 post การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมาตรฐาน JCI (views 2090)
221 7 มิ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.61 (views 2080)
222 23 พ.ค. 2561 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (views 1879)
223 15 พ.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2560 (views 5177)
224 4 พ.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.61 (views 2321)
225 11 เม.ย. 2561 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1955)
226 9 เม.ย. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.61) (views 4380)
227 3 เม.ย. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1864)
228 29 มี.ค. 2561 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา (views 2407)
229 28 มี.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.2561 (views 2658)
230 22 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 3107)
231 13 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน มี.ค. 2561 (views 3223)
232 2 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 5192)
233 27 ก.พ. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย. 2561 (views 2708)
234 12 ก.พ. 2561 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) (views 2166)
235 30 ม.ค. 2561 post ประกาศอาวุโส (เพิ่มเติม อาจารย์ (สบ 3)) (views 2010)
236 29 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ก.พ.2561 (views 2640)
237 5 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ว่าที่ยศเดือน ม.ค. 2561 (views 2997)
238 20 ธ.ค. 2560 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 3143)
239 15 ธ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 39 (views 2159)
240 14 ธ.ค. 2560 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 2404)
241 8 ธ.ค. 2560 post แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2558 (views 2432)
242 29 พ.ย. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 3451)
243 3 พ.ย. 2560 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย. 2560 (views 2976)
244 31 ต.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศฯระดับ ผกก.ลงมาในสังกัด สตม. (views 2020)
245 30 ต.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค. 2559(เฉพาะผู้ได้รับยศ ระหว่าง 1 พ.ค. - 4 ต.ค.2559 (views 2736)
246 9 ต.ค. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง(1 ต.ค.2560) (views 5230)
247 5 ต.ค. 2560 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (views 2820)
248 28 ก.ย. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน 1 ต.ค. 2560 (ระดับนายพล) (views 2049)
249 25 ก.ย. 2560 post แบบฟอร์มภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป (views 2630)
สอบถามพาสเวิร์ดได้ที่งานทะเบียนพล โทร 6036,6037 (รวบรวมส่งภายในวันที่ 26 ก.ย. 2560)
250 11 ก.ย. 2560 post แบบบันทึกสมัครใจอบรม ด.ต.53 (views 1989)
251 30 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน ก.ย.2560 (views 3273)
252 20 ส.ค. 2560 post สอบถามความสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ใน ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา (views 3639)
ข้าราชการตำรวจรายใดสมัครใจ ให้ส่งบันทึกสมัครใจมาที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 23 ส.ค. 2560
253 14 ส.ค. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.2560 (views 2954)
254 7 ส.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระประจำปี 2560 (views 3119)
255 7 ส.ค. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค. 2560 (views 2249)
256 4 ส.ค. 2560 post กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจฯ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (views 2105)
257 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน สิงหาคม 2560 (views 2778)
258 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน (views 2166)
259 15 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ยศ พ.ต.ต. (views 2887)
260 12 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ พ.ต.อ. (views 2528)
261 12 มิ.ย. 2560 post หลักเกณฑ์การเลื่อนไหล นายแพทย์(สบ 1)-(สบ 8) (views 4796)
262 31 พ.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 2420)
263 31 พ.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน มิ.ย. 2560 (views 3412)
264 15 พ.ค. 2560 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งระดับรอง สว. ลงมา (views 6036)
265 4 พ.ค. 2560 post คำสั่งยศเดือน พ.ค. 2560 (views 3779)
266 10 เม.ย. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. 2560) (views 4786)
267 31 มี.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน เม.ย. 2560 (views 3244)
268 13 มี.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.วาระ 2559(เพิ่มเติม) (views 3681)
269 9 มี.ค. 2560 post ตารางเก็บข้อมูลปริมาณงาน (views 2488)
270 2 มี.ค. 2560 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.2560 (views 3203)
271 28 ก.พ. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2560 (views 2822)
272 8 ก.พ. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน เม.ย. 2560 (views 2359)
273 3 ก.พ. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย. 2559 (views 3117)
274 1 ก.พ. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศเดือน ก.พ.2560 (views 3140)
275 31 ม.ค. 2560 post แบบฟอร์มข้อมูลภูมิลำเนา (views 2510)
276 13 ม.ค. 2560 post การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (views 2148)
277 13 ม.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 2519)
278 10 ม.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน ม.ค. 2560 (views 3124)
279 29 ธ.ค. 2559 post คำสั่ง พตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (views 2227)
280 14 ธ.ค. 2559 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค. 2559 (views 3154)
281 3 พ.ย. 2559 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน พ.ย. 2559 (views 3614)
282 17 ต.ค. 2559 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. (views 3368)
283 10 ต.ค. 2559 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.(วาระ 2559) (views 4022)
284 5 ต.ค. 2559 post คำสั่ง ยศ เดือน ต.ค. 2559 (views 4249)
285 5 ต.ค. 2559 post คำสั่่งเงินเดือน ต.ค. 2559 (views 5179)
Top