Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 28 พ.ย. 2566 post กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (views 212)
2 4 ต.ค. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอยครัว รพ.ตร. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 3 อัตรา สาขา เวชศาสคร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตค. 2566   (views 520)
3 28 ก.ย. 2566 post รับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง (views 592)
4 11 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (views 1273)
5 8 ส.ค. 2566 post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน “สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” และ แพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม (views 735)
6 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาล โดยวิธีการสอบข้อเขียน การทดสอบจิตวิทยา และการสัมภาษณ์ (views 790)
7 18 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรายงานตัวและการชำระค่าธรรมเนียมการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2566 (views 922)
8 17 ก.ค. 2566 post ประกาศรับสมัครพยาบาล ปี 2566 (views 1183)
9 30 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 881)
10 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 1012)
11 16 มิ.ย. 2566 post ประกาศศูนย์การภูมิและการแพทย์ทางเลือก - จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครงานะแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (views 1719)
12 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรายยาว (Long case Examination) ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) (สนามสอบ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 717)
13 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการตำรวจชั้นสัญบัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ.2566 (views 1201)
14 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 2126)
15 2 มิ.ย. 2566 post กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต บรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2566 (views 1087)
16 26 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (views 2052)
17 22 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 2264)
Top