Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คลินิกสุขภาพเพศ
: ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคาร มภร. ชั้น 6
: 02-2076000 ต่อ 10632
:
: https://www.facebook.com/MenhealthClinicPoliceHospital/
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
ข้อมูลอัพเดท : 23 มิ.ย. 2565, 11:14

• รับปรึกษาจากห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกแผนกนรีเวชกรรม
• รับปรึกษาจากห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกแผนกอื่นๆ ภายใน รพ.ตร.

• พ.ต.ต.หญิง ลักขณา จักกะพาก (นายแพทย์ สบ.2)

แชร์ข้อมูลนี้:
Top